Intervisie en coaching in de jeugdzorg: basis

Vorming van PraKticum

 • Tijdens een intervisie en coaching wordt stilgestaan welke methodieken en technieken worden gehanteerd én door wie. 
 • Centraal staat het ontwikkelen van een brede kijk op effectiviteit van de geboden hulpverlening en ondersteuning. 
 • Deelnemers worden gestimuleerd om te reflecteren over taken, persoonlijk proces, procesondersteuning en programmatrouw. 
 • Het in kaart brengen van toekomstige kansen en het coachen van indviduele medewerkers en teams in het bereiken van deze kansen.   

Thema: Intervisie en coaching

PraKticum: intervisie en coaching

Voor wie?

Professionelen binnen het ruime sociaal werkveld:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Per dagdeel

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel