Intervisie en coaching in de welzijn en onderwijs: basis

Vorming van PraKticum

 • Tijdens een intervisie en coaching wordt stilgestaan welke methodieken en technieken worden gehanteerd én door wie. 
 • Centraal staat het ontwikkelen van een brede kijk op effectiviteit en kwaliteit van de geboden hulpverlening en ondersteuning. 
 • Deelnemers worden gestimuleerd om te reflecteren over taken, persoonlijk proces, procesondersteuning en programmatrouw. 
 • Het in kaart brengen van kansen en het coachen van medewerkers en teams in het bereiken hiervan. 

Thema: Intervisie en coaching

PraKticum: intervisie en coaching

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Per dagdeel

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer info

Uitgedaagd worden in het kijken naar eigen functioneren is geen luxe als professional. De algemene doelstelling van intervisie en coaching is dat de medewerker groeit in het bekwaam, krachtig en inspirerend opnemen van diens taak.  Op deze manier kan worden bijgedragen tot bewuste, kwaliteitsvolle, in proces zijnde hulpverlening/teamprocessen. 

Onze intervisoren en coaches hebben een ruime ervaring in het aansturen van individuele medewerkers & teams.  Tijdens elke intervisie en coaching wordt stilgestaan welke methodiek en techniek wordt gehanteerd en wie deze inzet. Deelnemers worden gestimuleerd om te gaan kijken naar taken, persoonlijk proces, procesondersteuning en programmatrouw.  Op deze manier ontstaat een brede kijk op de effectiviteit en kwaliteit van de geboden hulpverlening en ondersteuning.  Tegelijkertijd wordt duidelijk waar kansen liggen en worden medewerkers en teams gecoacht in het bereiken hiervan.