Intervisie en coaching in welzijn en onderwijs: in beeld

Vorming van PraKticum

 • Analyse en bespreking van video opnames van de alledaagse omgang op de werkvloer. 
 • Centrale doelstelling is het versterken van de communicatie met cliënten of tussen medewerkers onderling. 
 • Het is mogelijk om deze module individueel of als team te volgen.

Thema: Intervisie en coaching

PraKticum: intervisie en coaching

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Per dagdeel

 • Trainers
  Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer info

Uitgedaagd worden in het kijken naar eigen functioneren is geen luxe als professional. De algemene doelstelling van intervisie en coaching is dat de medewerker groeit in het bekwaam, krachtig en inspirerend opnemen van diens taak.  Op deze manier kan worden bijgedragen tot bewuste, kwaliteitsvolle, in proces zijnde hulpverlening/teamprocessen. 

Tijdens Intervisie & Coaching in Beeld wordt steeds vertrokken vanuit eigen vastgelegd beeldmateriaal.  Er worden korte video opnames gemaakt van de alledaagse omgang op de werkvloer.  Deze beelden worden geanalyseerd en besproken met de professional(s). 

Deze training richt zich op het versterken van de communicatie met  cliënten of  tussen medewerkers onderling. 

Het  herkennen en bewust inzetten van elementen van basiscommunicatie draagt bij aan het professioneel handelen van medewerkers en bevordert de samenwerking.

Deze training kan zowel individueel als op teamniveau ingezet worden. Met behulp van beeldmateriaal worden de bestaande communicatie elementen en patronen zichtbaar gemaakt  en ingezet in functie van verdere professionalisering.