Mensenrechten in de jeugdzorg

Vorming van PraKticum

Doel: nagaan in welke mate binnen de voorziening rekening wordt gehouden met de mensenrechten van de cliënten.

Volgende onderwerpen worden besproken:

 • Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948)
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa, 1950)
 • Kinderrechtenverdrag (Verenigde Naties, 1989)
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Verenigde Naties, 2006)

Deze workshop wordt deels opgebouwd aan de hand van de inbreng van de deelnemers via vooraf doorgestuurde casussen.

Thema: Vormingen op maat

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Halve dag

 • Trainer
  Valenina Staelens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel