Netwerkactivering in de jeugdzorg op 3 niveaus

Vorming van PraKticum

 • Deze training belicht drie manieren om het netwerk rondom cliënten te activeren: Netwerktafel, Supportersmeeting, Eigen Kracht-conferentie. 

 • De Netwerktafel is een methodiek waar kinderen, jongeren én ouders een centrale plaats krijgen om te komen tot een plan van aanpak. 
 • De Supportersmeeting is een techniek binnen het model Nieuwe Autoriteit.  Deze techniek heeft als doelstelling de autoriteits-/zorgfiguur te ondersteunen om diens verantwoordelijkheden en zorg te kunnen blijven opnemen. 
 • Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel waarbij het netwerk in kaart wordt gebracht en wordt geactiveerd om te komen tot een actieplan volledig vanuit de cliënt. 
 • Deze drie  manieren worden geduid met lezingen, filmmateriaal en oefeningen.

 • De training rondt af met een intervisie met casussen van de deelnemers.

Thema: Netwerkversterking

PraKticum: netwerkversterking

Voor wie?

Professionelen binnen het ruime sociaal werkveld:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  1 dag

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel