Nieuwe Autoriteit in de wijk

Vorming van PraKticum

 • Tijdens deze training worden verschillende actoren binnen een wijk samengebracht en wordt het model Nieuwe Autoriteit aangereikt en toegepast op problemen binnen de wijk. 

 • Professionals binnen de wijk en buurtbewoners leren samenwerken vanuit een gedragenheid bestaande uit verbinding, gerichte doelstellingen en een gemeenschappelijke taal. 

 • Interactieve lezingen worden afgewisseld met oefeningen en intervisiemomenten. 

 • Tijdens deze module is er voldoende tijd om eigen casussen in te brengen.     

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit
Naarmate de vorming vorderde, werd het ook concreter. Het werd tastbaar en toepasbaar ...
Greet en Stijn hebben mij woorden gegeven voor iets wat ik al eerder voelde maar niet uitgesproken kreeg.
Na die twee dagen voelde ik me gesterkt, ik beheerste al heel wat taal en tools om in te zetten.
Anna-Lena, Onderwijs

Voor wie

 • Professionele actoren die werken binnen een bepaalde wijk (bv. onderwijs, politie, algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg ...)
 • Buurtbewoners

Praktisch

 • Lengte van de module

  2 dagen

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer weten?

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.

Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de volwassen  aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk.  De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

Nieuwe Autoriteit wint de afgelopen jaren zowel binnen de hulpverlening als binnen scholen enorm aan terrein.  Echter hier houden de mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit niet op.  De uitgangspunten, principes en basishouding vertalen zich flexibel naar opbouwwerk binnen gemeenschappen en buurten. 

Tijdens deze training worden verschillende actoren binnen een buurt samengebracht en wordt het kader Nieuwe Autoriteit aangereikt en ingeoefend.  Van hieruit leren professionals én buurtbewoners samenwerken vanuit een gedragenheid bestaande uit verbinding, gerichte doelstelling en gemeenschappelijke taal.  Interactieve lezingen worden afgewisseld met oefeningen en intervisiemomenten.  Tijdens heel de training is er voldoende tijd om eigen casussen in te brengen.