Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: intervisies en implementaties

Vorming van PraKticum

 • Intervisies worden steeds afgestemd op de vraag van de organisatie of deelnemers en vervolgens op maat uitgewerkt. 

 • De begeleiders van deze sessies zijn erin getraind om de vragen te stellen die deelnemers aan het denken zetten over de manier hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet er uit kan zien in de ingebrachte casus.  

 • Het is ook mogelijk om vanuit PraKticum geadviseerd te worden hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet geïmplementeerd kunnen worden in huidige werkingen.

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie?

Professionelen binnen het ruime sociaal werkveld:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Per dagdeel

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel