Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet: intervisies en implementaties

Vorming van PraKticum

 • Intervisies worden steeds afgestemd op de vraag van de organisatie of deelnemers en vervolgens op maat uitgewerkt. 

 • De begeleiders van deze sessies zijn erin getraind om de vragen te stellen die deelnemers aan het denken zetten over de manier hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet er uit kan zien in de ingebrachte casus.  

 • Het is ook mogelijk om vanuit PraKticum geadviseerd te worden hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet geïmplementeerd kunnen worden in huidige werkingen.

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Per dagdeel

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer info

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.

Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de volwassen  aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk.  De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

Intervisies worden steeds afgestemd op de vraag en worden op maat uitgewerkt.  Onze intervisoren zijn erin getraind om die vragen te stellen die aan het denken zetten hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet in de ingebrachte casus er uit kan zien.  

Met PraKticum kan er ook worden nagedacht hoe Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet te implementeren in werkingen.  Hoe dit model en deze methodiek een plek geven binnen het bestaand methodisch kader?  Wat en wie is hiervoor nodig?  Welke stappen dienen er te worden gezet?  Wat met opleidingen, intervisies?  Etc...