Competentieverhoging van sociale professionals via de inclusie van ervaringsdeskundigen

Samenwerken met ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs zorgt voor beklijvende kennisdeling en ervaringsuitwisseling. We vergelijken inspirerende samenwerkingsmodellen in Europa en zoeken naar organisatorische voorwaarden voor het borgen van kwaliteitsvolle samenwerking in het onderwijs. Onze doelstelling: we experimenteren, verbeteren en verspreiden beloftevolle modellen in het Vlaamse en Europese onderwijs opdat elke student via een authentieke dialoog met ervaringsdeskundigen een betere sociale professional kan worden.

Een samenwerkingsverband van Bind-Kracht en de Opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen (Vlaanderen) en de School of Social Work van de Lund University (Sweden).

  Contact

  kristel.driessens@kdg.be

  • Looptijd project: 1/6/2016 – 31/12/2019

  • In samenwerking met V&V Maat en Lund University (Sweden)

  • Gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds

  Onderzoekers

  • Kristel Driessens (projectleider)
  • Vicky Lyssens-Danneboom
  • Cindy Van Geldorp
  • Wendy Peeters

  Subsidiebedrag

  • Bijdrage vanuit ESF: 179.903,84 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 119.935,90 euro