ROI voor Publieksevenementen 5: Bezoekersprofielen

Vanuit de evenementensector klinkt de vraag naar gestandaardiseerde instrumenten om bezoekersprofielen in kaart te brengen. Inzicht in deze profielen laat toe om nauwkeurigere vraagvoorspellingen naar mensen, middelen en materiaal te genereren, maar ook om de betrokkenheid van bezoekers te vergroten.

Eerder ontwikkelde standaardmeetinstrumenten van de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen leverden reeds een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de evenementensector. Zo kan er met behulp van de ontwikkelde instrumenten effectiever worden ingezet op die publieksevenementen met de hoogste maatschappelijke en economische Return On Investment (ROI).

Met dit onderzoeksproject wordt er een nieuwe stap gezet in het verder structureren en objectiveren van metingen. Het onderzoek heeft twee belangrijke doelstellingen.

Ten eerste wordt er via een multimethodische aanpak van kwalitatief en kwantitatief onderzoek een typologie ontwikkeld die vervolgens in verband wordt gebracht met verschillende soorten publieksevenementen. Afhankelijk van het soort evenement wordt immers een verschillend doelpubliek aangesproken en dit is ook wat organisatoren voor ogen hebben. Op dit moment ontbreekt het echter aan een duidelijk en wetenschappelijk kader om het profiel en de noden van het doelpubliek te kunnen voorspellen.

Ten tweede worden er instrumenten ontwikkeld die advies geven om op een wetenschappelijk onderbouwde en kostenefficiënte manier de bezoekersprofielen van specifieke publieksevenementen in kaart te brengen (methodologie). Organisatoren kunnen hiermee zelf aan de slag gaan om inzichten in hun bezoekers te verkrijgen. Alle instrumenten worden online via de daartoe voorziene ROI Toolkit ter beschikking gesteld.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: 01/09/2018 tot 31/08/2020

  • Projectpartners: stad Roeselare, gemeente Bornem, iVOX, Cropland, boek.be, Sfinks Animatie

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Joris Verhulst, Julie De Smedt, Kenneth De Keulenaer, Jolien Vangeel

  • Financiering: PWO

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.