Standpunt

“Als hogeschool hechten we zeer veel belang aan vrede en verdraagzaamheid, respect voor geloofsovertuiging en identiteit.”

Diversiteit is de realiteit, inclusie is onze keuze

In de superdiverse samenleving biedt KdG een uitnodigende leef-, leer en werkomgeving voor iedereen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en wordt gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd. Respect voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, gender … dragen we hoog in het vaandel.

Als hogeschool hechten we zeer veel belang aan vrede en verdraagzaamheid, en aan respect voor geloofsovertuiging en identiteit. Wij verwachten van elke student en medewerker van KdG dat hij daar bewust naar handelt. We spreken hen daar ook op aan. We geloven in verbinding tussen mensen, waarbij we via een evenwichtige dialoog plaats geven aan elke stem, conflicten overstijgen en naar oplossingen zoeken.

De hogeschool moet uiteraard ook zelf in haar eigen communicatie deze gedragslijn hanteren. In mei postte KdG een omkaderende tekst bij video getuigenissen van twee van haar studenten over het conflict in Gaza. Die tekst was niet evenwichtig. We beseffen dat de tekst voeding heeft gegeven aan verdere polarisering. Daarvoor willen we ons verontschuldigen.

Als er spanning zit tussen studenten zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat ze opnieuw in onderling respect verder samen kunnen leren en leven, in eerste instantie via bemiddeling.
Als hogeschool zullen we blijven opkomen voor vrede en verdraagzaamheid, overal ter wereld.

KdG - Karel de Grote Hogeschool