STEM(sters): verhogen van de instroom in STEM(sectoren) via aangepast taalgebruik

Projectdoel

Het project STEM/sters maakt dienstverleners/sters (bv. medewerkers/ster HR of communicatie) competenter in het hanteren van aangepast taalgebruik voor het opstellen van studiebrochures en/of vacatures om zo bij te dragen tot een verhoogde instroom naar STEM-opleidingen en -beroepen.

Projectproducten

De wetenschappelijke inzichten omtrent aangepast taalgebruik voor studiebrochures en vacatures werden tot 3 heel concreet en direct omzetbare richtlijnen samengevat. Deze 3 richtlijnen zijn nu in 3 dragers beschikbaar: een schrijfwijzer, een website en een training.

Zie www.stemsters.be voor meer info.

Contact

geraline.blijleven@kdg.be
+32 3 613 13 80

  • Duur onderzoek: 1/6/2014 - 30/09/2015

  • Duur disseminatie-project: 1/10/2015 - 30/12/2016

  • Projectpartners: Agoria, UA, VDAB

  • KdG-medewerkers¬†innovatie: Dries Vervecken, Maarten Billiet, Geraline Blijleven

  • KdG-medewerkers dissimenatie: Maarten Billiet, Geraline Blijleven en Jeroen Aerts