Tax & Accountancy Management

Postgraduaat

 • Voortgezette opleiding in avondonderwijs
 • Minimum 2 academiejaren
 • Inschrijven per deeltraject = academiejaar
 • Inschrijven kan ook in de loop van het academiejaar per opleidingsonderdeel

 • Unieke combinatie in Vlaanderen : Accountancy én fiscaliteit
 • Leren van topexperts
 • Getuigschrift Postgraduaat Tax & Accountancy Management – 60 studiepunten
 • 18 opleidingsonderdelen/vakken, met keuzemogelijkheid
 • Attestering permanente vorming voor ITAA
 • Perfecte voorbereiding voor het bekwaamheidsexamen van ITAA
 • Goedgekeurd door Vlaams Opleidingsverlof
 • Erkend door KMO portefeuille

Over de opleiding

Je profiel

 • Je bent bachelor Accountancy-Fiscaliteit, master (Toegepaste) Economische of Handelswetenschappen en/of je hebt professionele ervaring in financiën, fiscaliteit of accountancy.
 • Je wil graag doorgroeien naar een topfunctie.
 • Je wil de titel Accountant of Belastingadviseur behalen bij het Beroepsinstituut ITAA. Deze opleiding bereidt je daarop voor.

Je opleiding

 • Je volgt een voortgezette opleiding in avondonderwijs, die loopt over 2 trajecten, gespreid over minimum 2 academiejaren. 
 • Je verdiept je in fiscaliteit en accountancy op topniveau.
 • Je kan inschrijven per traject of jaar of per opleidingsonderdeel in de loop van het jaar of bij aanvang van het jaar.
 • Het succesvol doorlopen van de 2 trajecten maakt je tot een expert in Tax & Accountancy Management.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken.

Permanente vorming voor Gecertificeerd Accountant en Gecertificeerd Belastingadviseur

Accountants en belastingadviseurs, lid van ITAA, zijn verplicht om hun kennis te onderhouden en te ontwikkelen en de nodige zorg te besteden aan hun beroepsvervolmaking.

KdG Hogeschool is erkend als vormingsoperator voor IAA, het beroepsinstituut. De on campus lessen komen in aanmerking voor permanente vorming onder categorie A van de ITAA vormingen, op voorwaarde dat ze on campus gevolgd worden en aanwezigheid geregistreerd wordt. Lessen gevolgd op afstand geven geen recht op attestering bij ITAA.

Je toekomst

 • Bij het afronden van de volledige opleiding krijgen de houders van het Getuigschrift Expert in Tax & Accountancy Management een aantal vrijstellingen voor het toelatingsexamen Accountant en belastingadviseur voor het ITAA mits het behalen van een credit voor de betreffende vakken.
  Ben je van plan het toelatingsexamen te doen en wil je genieten van de vrijstellingen? De procedure en de formulieren vind je terug op de website van het ITAA. Bezorg je aanvraag via email aan winke.delagrange@kdg.be. Gezien de strikte deadlines binnen het ITAA en de doorlooptijden voor attestering binnen KdG, vragen we volgende data te respecteren voor de aanvragen bij KdG : 30/06 voor het ITAA toelatingsexamen van het najaar en 30/12 voor het ITAA toelatingsexamen van het voorjaar.

 • Dit postgraduaat bereidt je tevens voor op het bekwaamheidsexamen, in de laatste fase voor het behalen van de nodige bekwaamheidsbewijzen.
 • Met dit getuigschrift kan je ook in aanmerking voor diverse topfuncties in de wereld van fiscaliteit en accountancy:
  • Je verdiept je o.a. in fiscale kwesties en wordt, als fiscaal adviseur, de toeverlaat van natuurlijke of rechtspersonen inzake fiscale materies.
  • Als financieel directeur binnen een bedrijf/organisatie draag je de volle verantwoordelijkheid voor de vertaling van de bedrijfsstrategieën in budgetten, de opvolging ervan en de rapportering hierover.
  • Of je wordt accountant/hoofd boekhoudkundige en financiële audit & controle, intern of als extern gemandateerde.

Onderwijsaanpak

100% topexpertise!

Je docenten zijn stuk voor stuk experts uit de financiële, fiscale en juridische wereld. Leer ze alvast kennen!

Onderwijsvormen:

 • Grondige hoorcolleges waarbij je rechtstreeks toegang hebt tot het internet en Canvas (electronische leeromgeving)
 • Zelfstudie
 • Case studies
 • ...

Je beschikt over cursusmateriaal op maat, per opleidingsonderdeel. Het cursusmateriaal van de docent wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving, kan worden aangekocht in de shop van KdG, of is vrij aan te kopen.

Hoofddocenten

 • BTW: Frank Borger
 • Boekhoudwetgeving: Marleen Mannekens
 • Vennootschapswetgeving: Lieven Acke
 • Douane en Accijnzen: Jurgen Gevers en Ward Lietaert
 • Accounting en gevalstudies: Patrick Huybrechts
 • Anti witwaswetgeving: Kris Meskens
 • Internationale fiscaliteit: Jean Goeman
 • Vennootschapsbelasting: Jos Reniers en Bart De Smet
 • International Accounting en gevalstudies: Carl Rombaut
 • Updates PB: Pieter Debbaut
 • Interne controle: Lieven Acke
 • Fiscale Procedures: Frank Vandewalle en Joke Brabants
 • Acquisities, fusies en splitsingen: Wouter Caers en Jarne Boone
 • Publieke sector: Annie De wilde
 • Vzw Fiscaliteit: Gert Van den Berg
 • Vermogens- en successieplanning: Evert Huyghe
 • Externe controle, specialisatie: Lieven Acke

 • Regionale en lokale belastingen: Siert Bronselaer

Losse modules

Klaar om je bij te scholen op één of meer vakken van Tax & Accountancy Management? Dat kan ook! Leer van de top-experts bij over anti witwas-wetgeving of BTW of vennootschapsbelasting of internationale fiscaliteit of …

Check hier welke vakken binnenkort starten

Praktisch: de on campus lessen gaan door op Campus Groenplaats, op dinsdag of donderdagavond, van 18u tot 22:15u.  Inschrijving kan via de website, knop inschrijvingen.  Je inschrijving wordt daarna zo spoedig mogelijk verwerkt.

Prijs: 65 euro per studiepunt (+ 150 euro administratiekosten bij minder dan 16 studiepunten).

Praktisch

Je parcours

Modulair traject

 • 1 academiejaar, loopt van september tot juni.
 • Elke traject voorziet een evaluatieperiode (november, december, maart en juni) voor de afgeronde opleidingsonderdelen
 • Wie slaagt, ontvangt creditbewijzen per geslaagd opleidingsonderdeel
 • Wie de 2 trajecten volledig en met succes doorloopt, ontvangt het finale getuigschrift

Studieomvang

 • Het postgraduaat omvat 60 studiepunten
 • Je kan ook inschrijven per opleidingsonderdeel of vak

Wanneer heb je les?

De on-campus colleges vinden plaats op Campus Groenplaats:

 • Dinsdagavond van 18:00 tot 22:15 u.
 • Donderdagavond van 18:00 tot 22:15 u.

Een aantal colleges vinden ook online plaats. Dit verschilt per opleidingsonderdeel en docent. De student wordt hierover op voorhand geïnformeerd

Het postgraduaat volgt het ritme van het voltijdse academiejaar, de vakantie- en examenperiode (zonder de examens in januari)

Bekijk de jaarplanning van 2022-2023

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld (inclusief examengeld) bedraagt 1690 euro per deeltraject en 65 euro per studiepunt:

 • Traject + 1 keuzevak: 1885 euro

 • Traject + 2 keuzevakken: 2080 euro

 • Traject + 3 keuzevakken: 2275 euro

 • inschrijving per vak, afhankelijk van studiepunten:

  • ≤ 15 studiepunten: 65 euro per studiepunt + 150 euro administratieve kost

  • 16 tot 29 studiepunten: 65 euro per studiepunt

Er wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald bij uitschrijving.  Gespreide betaling is niet mogelijk. Gespreid inschrijven kan wel als alternatief. 

Het is wel mogelijk om te laten factureren op naam van je werkgever of je bedrijf. In dat geval bezorg je bij je inschrijving volgende gegevens: bedrijfsnaam, adres, ondernemingsnummer, BTW nummer. Je mailt deze aan administratie.mit@kdg.be. Bij niet-betaling door werkgever, blijft de factuur ten laste van de student.

Inschrijven

Opleidingscheques

Alle info via Vlaanderen.be

KMO-portefeuille

Meer info via Agentschap Ondernemen.

Ons erkenningsnummer voor uw aanvraag: DV.O101541.

Brusselse opleidingspremie

Meer info via Brussel economie en werkgelegenheid

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Ben je voltijds of deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) werknemer in de privé-sector, dan heb je recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor het volgen van het postgraduaat Tax & Accountancy Management. 

Als je tewerkgesteld bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië, heb je geen recht op VOV. Je kan dan alleen aanspraak maken op BEV met de daaraan verbonden rechten, reglementering en administratie.

Meer info over regelgeving en voorwaarden:

Toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat is een voortgezette opleiding in het avondonderwijs en veronderstelt een belangrijke mate van voorkennis.

 1. Je hebt een relevant diploma
  Met een professionele bachelor Accountancy-Fiscaliteit of een master Handelswetenschappen voldoe je sowieso aan de inschrijvingsvoorwaarden. 
 2. Je hebt de nodige basiskennis verworven door minimum 3 jaar beroepservaring

Beschik je over een ander diploma en/of heb je de nodige basiskennis verworven door beroepservaring (minimum 3 jaar), bezorg dan bovenvermelde contactpersoon een kopie van je behaalde diploma’s, je CV met motivatiebrief (e-mail) waaruit je beroepservaring blijkt. Een toelatingscommissie bespreekt dit en vraagt eventueel extra referenties op. Hierdoor kunnen we je slaagkansen goed inschatten.

Een aantal keuzevakken binnen deeltraject 2 zijn bijzondere specialisaties die een uitgebreide voorkennis vergen :

 • Keuzevak International Accounting en gevalstudie : vereist basiskennis IFRS
 • Keuzevak Externe controle, specialisatie : vereist basiskennis Auditing.

Bezit je deze basiskennis niet, dan is het mogelijk om je binnen de PG opleiding voor de vakken IFRS en Auditing in te schrijven.  Je volgt deze vakken dan samen met de reguliere studenten van de Bachelor opleiding AFI binnen KdG, binnen de reguliere lestijd.  

(Nog) geen diploma Bachelor Accountancy-Fiscaliteit of Master Economie en/of voldoende beroepservaring ?

Een kandidaat-student die niet aan de diplomavoorwaarde voldoet en niet over de relevante beroepservaring beschikt, kan ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een specifiek traject binnen de reguliere Bachelor opleiding AFI op KdG.

Uitzonderlijk is het mogelijk om zich eenmalig in te schrijven voor één afzonderlijke opleidingsonderdeel naar keuze.  Daarvoor moet de kandidaat-student de toestemming vragen aan het opleidingshoofd/coördinator.  Motiveer je aanvraag met CV en brief per e-mail aan de coördinator van de opleiding.

   Cursusmateriaal en boeken

   Je bent vrij de boeken aan te kopen waar je wil.  De meeste boeken en alle cursussen KdG, kan je ook aankopen in de KdG Shop, campus Groenplaats, lokaal GR010 (tussenverdieping tussen gelijkvloers en 1ste verdieping.  Raadpleeg de webiste KdG voor de uren van de shop.

   • Betaling met Bancontact is mogelijk.
   • Indien je de kosten wenst in te brengen bij je werkgever, kan je een factuur vragen. Breng dan zeker je facturatiegegevens mee van de werkgever. De factuur zal dan opgestuurd worden. Vraag de factuur onmiddellijk aan bij de aankoop van je boeken. Een aanvraag achteraf kan spijtig genoeg niet meer verwerkt worden.

   Aangezien het voor de meeste avondstudenten moeilijk zal zijn om zich tijdens de kantooruren vrij te maken, zal de shop uitzonderlijk langer open blijven tot 18.30 u. op dinsdag tijdens de eerste lesweek. Online bestellen van boeken en cursusmateriaal is ook mogelijk.  Informeer hiervoor bij de shop via shop.mit@kdg.be

   Communicatie tussen student en KdG

   • Eens je geregistreerd en ingeschreven bent, krijg je toegang tot het leerplatform Canvas en een KdG-mailadres.
   • De hogeschool gaat ervan uit dat je dagelijks je KdG-mail, de studentenportal (het intranet) en Canvas checkt.
   • Met vragen of technische problemen kan je terecht bij onze IT-servicedesk: +32 3 613 16 37 of 38 (enkel tijdens de kantooruren) of HEBeenProbleem@kdg.be.

   Meer weten?

   Kom naar een infodag

   • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
   • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
   • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

    

   Download de brochure

   Om alle details nog eens rustig door te nemen: download de brochure.

    

   Contacteer de opleiding

   Contacteer coördinator van het postgraduaat: nausikaa.vandenbulcke@kdg.be