Tax & Accountancy Management

Postgraduaat

 • Het postgraduaat Tax & Accountancy Management is een voortgezette opleiding voor wie zich wil verdiepen in accountancy én fiscaliteit op topniveau.
 • Die combinatie maakt het tot een unicum in de Antwerpse regio.
 • Het diploma biedt afgestudeerden een hoge toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt en vergroot hun doorgroeimogelijkheden naar topfuncties.

Over de opleiding

Je profiel

 • Je bent bachelor Accountancy-Fiscaliteit, master (Toegepaste) Economische of Handelswetenschappen en/of je hebt professionele ervaring in financiën, fiscaliteit of accountancy.
 • Je wil graag doorgroeien naar een topfunctie.
 • Je beoogt het behalen van bekwaamheidsbewijzen bij een van de Beroepsinstituten, en wil je daarop voorbereiden in combinatie met je huidige job.

Je opleiding

 • Je volgt een voortgezette opleiding in avondonderwijs, die loopt over 4 modules, gespreid over minimum 2 academiejaren. 
 • Je verdiept je in fiscaliteit en accountancy op topniveau.
 • Elk van de modules staat op zichzelf en kan los van de rest van het programma worden gevolgd. 
 • Je kan ook, indien gewenst, één of meer opleidingsonderdelen afzonderlijk opnemen.
 • Het succesvol doorlopen van de 4 modules maakt je tot een expert in Tax & Accountancy Management.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken.

Accountants en belastingconsulenten zijn verplicht om hun kennis te onderhouden en te ontwikkelen: een voortgezette opleiding van minimaal 120 uur op drie jaren.
Ook erkende boekhouders (-fiscalisten) moeten de nodige zorg besteden aan hun beroepsvervolmaking: minimaal 40 uur per jaar (besluit BIBF voor 2014).

De gevolgde uren in het kader van de opleiding "Tax en Accountancy Management" zijn erkend door het IAB en het BIBF in het kader van deze permanente vorming.

Je toekomst

 • Bij het afronden van de volledige opleiding Tax & Accountancy Management krijg je een vrijstelling bij het toelatingsexamen accountant / belastingsconsulent van het IAB voor deze vakken:
  • Interne controle
  • Wetgeving inzage de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
  • Algemene beginselen van fiscaal recht
  • Vennootschapsbelasting
  • Belasting over de toegevoegde waarde
  • Beginselen van registratie- en successierechten
  • Fiscale procedure
  • Beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht
 • Dit postgraduaat bereidt je tevens voor op het bekwaamheidsexamen, in de laatste fase  voor het behalen van de nodige bekwaamheidsbewijzen.
 • Vanaf dan kom je ook in aanmerking voor diverse topfuncties in de wereld van fiscaliteit en accountancy.
  • Je verdiept je o.a. in fiscale kwesties en wordt, als fiscaal adviseur, de toeverlaat van natuurlijke of rechtspersonen inzake fiscale materies.
  • Als financieel directeur binnen een bedrijf/organisatie draag je de volle verantwoordelijkheid voor de vertaling van de bedrijfsstrategieën in budgetten, de opvolging ervan en de rapportering hierover.
  • Of je wordt accountant/ hoofd boekhoudkundige en financiële audit & controle, intern of als extern gemandateerde.

Onderwijsaanpak

100% topexpertise!

Je docenten zijn stuk voor stuk experts uit de financiële, fiscale en juridische wereld. Leer ze alvast kennen!

Je studeert via een mix aan onderwijsvormen:

 • grondige hoorcolleges waarbij je rechtstreeks toegang hebt tot het internet en Blackboard
 • zelfstudie
 • case studies
 • opzoekwerk (individueel of in groep)
 • discussiefora
 • afstandsleren
 • ...

Je beschikt over cursusmateriaal op maat, per opleidingsonderdeel.

Hoofddocenten

 • BTW: Frank Borger
 • Boekhoudwetgeving: Marleen Mannekens
 • Vennootschapswetgeving: Lieven Acke
 • Douane en Accijnzen: Jurgen Gevers
 • Accounting en gevalstudies: Lieven Acke
 • Anti witwaswetgeving: Kris Meskens
 • Internationale fiscaliteit: Jean Goeman
 • Vennootschapsbelasting: Jos Reniers en Bart De Smet
 • International Accounting en gevalstudies: Carl Rombaut
 • Updates PB: Pieter Debbaut 
 • Controleleer / Audit: Lieven Acke
 • Fiscale Procedures: Frank Vandewalle 
 • Acquisities, fusies en splitsingen: Wouter Caers
 • Publieke sector en non-profit: Gert Van den Berg en Annie Dewilde
 • Registratie en erfbelasting: Evert Huyghe

Praktisch

Je parcours

Modulair traject

 • 1 academiejaar = 24 lesweken, waarin je max. 2 modules volgt
 • elke module voorziet een evaluatieperiode (november, januari, maart en juni) voor de afgeronde opleidingsonderdelen
 • wie slaagt, ontvangt creditbewijzen per geslaagd opleidingsonderdeel
 • wie alle modules met succes doorloopt, ontvangt het finale getuigschrift

Studieomvang

 • het postgraduaat omvat 60 studiepunten
 • je kan ook inschrijven per opleidingsonderdeel

Praktische info

De colleges vinden plaats op Campus Groenplaats:

 • module 1 en 3: dinsdagavond van 18.00 tot 22.15 u.
 • module 2 en 4: donderdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Het postgraduaat volgt het ritme van het voltijdse academiejaar (vakantieperiodes, examenkansen, enz.)

Bekijk de volledige jaarplanning

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld (inclusief examengeld) bedraagt :

 • 1 module (15 studiepunten): 900 euro
 • 2 modules (30 studiepunten): 1600 euro
 • per studiepunt:
  • ≤ 15 studiepunten: 60 euro per studiepunt + 150 euro administratieve kost
  • 16 tot 29 studiepunten: 60 euro per studiepunt

Indien je een factuur op naam van je werkgever verkiest, gelieve bij de inschrijving de nodige gegevens te bezorgen (bedrijfsnaam, adres, ondernemings- of BTW- nummer) aan horiya.elfakeh@kdg.be.

Indien je met opleidingscheques-werknemer wil werken, kan de factuur niet op naam van je werkgever opgemaakt worden.

Meteen inschrijven

Korting voor groepsinschrijvingen

Wanneer je meerdere personen inschrijft voor een volledig jaar (2 aansluitende modules), kan je genieten van een extra groepskorting:

 • 10% korting bij inschrijving vanaf 5 volledige jaren (van telkens 2 modules).
  Bijvoorbeeld: 5 studenten inschrijven voor een volledig jaar: € 7.200 in plaats van € 8.000.
 • 10de inschrijving voor een volledig jaar is gratis!
  Bijvoorbeeld: 10 studenten inschrijven voor een volledig jaar: €12.960 in plaats van € 16.000.

Goed om weten: je kan de vakken van de modules verdelen onder verschillende cursisten.

Bijkomende toelatingsvoorwaarden

Voor een aantal vakken (o.a. Boekhoudwetgeving, Accountancy en gevalstudies, BTW, Updates PB ...) is een voorkennis vereist.

Je kan hiervoor dus enkel inschrijven in deze 2 gevallen:

 1. Je hebt een relevant diploma
  Een professionele bachelor Accountancy-Fiscaliteit en een master Handelswetenschappen voldoen sowieso.
  Heb je een ander diploma? Check dan even bij bovenstaande contactpersoon of je hiermee kan inschrijven voor het postgraduaat.
 2. Je hebt de nodige basiskennis verworven door beroepservaring
  Je bezorgt bovenstaande contactpersoon een CV met motivatiebrief waaruit je beroepservaring blijkt. Een toelatingscommissie bespreekt dit en vraagt eventueel extra referenties op. Hierdoor kunnen we je slaagkansen goed inschatten.
  Heb je onvoldoende basiskennis voor een bepaald vak? Dan kan je eventueel kiezen voor een meer geleidelijk traject door in te schrijven per module of vak. Op het einde van de rit (als je geslaagd bent voor alle vakken), ontvangt je dan even goed het diploma, alleen duurt het wat langer.

   Opleidingscheques

   Alle info via de VDAB en Vlaanderen.be.

   Belangrijke wijzigingen vanaf 1/3/2015!

   • De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt.
    Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
   • Het toepassingsgebied van opleidings- en loopbaancheques wordt uitgebreid.
    Ben je een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt, dan kom je vanaf 1/3/2015 toch in aanmerking voor opleidings- en loopbaancheques. Hetzelfde geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen.

   KMO-portefeuille

   Meer info via Agentschap Ondernemen.

   Ons erkenningsnummer voor uw aanvraag: DV.O101541.

   Vlaams opleidingsverlof (VOV)

   Ben je voltijds of deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) werknemer in de privé-sector, dan heb je vanaf 1 september 2019 recht op  Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor het volgen van het postgraduaat Tax & Accountancy Management. 

   Startte je opleiding vóór 1 september 2019? Dan heb je de keuze: ofwel VOV ofwel betaald educatief verlof. 

   Meer info over regelgeving en voorwaarden:

   Cursusmateriaal en boeken

   Je kan boeken en cursussen aankopen in onze shop (campus Groenplaats, lokaal GR010 (tussenverdieping tussen gelijkvloers en 1ste verdieping), elke werkdag tijdens het academiejaar van 8.30 – 12.30 u. en van 13.30 -16.30 u.

   • Betaling met Bancontact is mogelijk.
   • Indien je de kosten wenst in te brengen bij je werkgever, kan je een factuur vragen. Breng dan zeker je facturatiegegevens mee van de werkgever. De factuur zal dan opgestuurd worden.

   Aangezien het voor de meeste avondstudenten moeilijk zal zijn om zich tijdens de kantooruren vrij te maken, zal de shop uitzonderlijk langer open blijven tot 18.30 u. op dinsdag tijdens de eerste lesweek.

   Tijdens het academiejaar zal de shop ook op andere momenten tot 18.30 u. geopend worden en dit trachten we telkens bij de opstart van een nieuw opleidingsonderdeel te verwezenlijken.

   Communicatie tussen student en KdG

   Eens je geregistreerd en ingeschreven bent, krijg je toegang tot het leerplatform Blackboard en een KdG-mailadres.

   De hogeschool gaat ervan uit dat je dagelijks je KdG-mail en Blackboard checkt.

   Met vragen  of technische problemen kan je terecht bij onze IT-servicedesk: +32 3 613 16 37 of 38 (enkel tijdens de kantooruren) of HEBeenProbleem@kdg.be.

   Infomoment

   Kom naar onze infomomenten:

   • Zaterdag 23 juni van 11 tot 17 u.
   • Donderdag 5 september van 17 tot 21 u.