Tax & Accountancy Management

Postgraduaat

 • Voortgezette opleiding in het avondonderwijs
 • Minimum 2 academiejaren
 • Inschrijven per module doorheen het jaar ook mogelijk
 • Unieke combinatie in Vlaanderen : Accountancy én fiscaliteit
 • Leren van topexperts
 • Getuigschrift Postgraduaat Tax & Accountancy Management – minimum 60 studiepunten
 • 17 opleidingsonderdelen/vakken, met keuzemogelijkheid
 • Attestering permanente vorming voor ITAA (voorheen IAB en BIBF)
 • Perfecte voorbereiding voor het bekwaamheidsexamen van ITAA
 • Goedgekeurd door Vlaams Opleidingsverlof
 • Erkend door KMO portefeuille

Bekijk nu al het programma voor '20-'21

Over de opleiding

Je profiel

 • Je bent bachelor Accountancy-Fiscaliteit, master (Toegepaste) Economische of Handelswetenschappen en/of je hebt professionele ervaring in financiën, fiscaliteit of accountancy.
 • Je wil graag doorgroeien naar een topfunctie.
 • Je beoogt het behalen van bekwaamheidsbewijzen bij een van de Beroepsinstituten, en wil je daarop voorbereiden in combinatie met je huidige job.

Je opleiding

 • Je volgt een voortgezette opleiding in avondonderwijs, die loopt over 4 modules, gespreid over minimum 2 academiejaren. 
 • Je verdiept je in fiscaliteit en accountancy op topniveau.
 • Elk van de modules staat op zichzelf en kan los van de rest van het programma worden gevolgd. 
 • Je kan ook, indien gewenst, één of meer opleidingsonderdelen of vakken afzonderlijk opnemen.
 • Het succesvol doorlopen van de 4 modules maakt je tot een expert in Tax & Accountancy Management.

Bekijk de inhoud en studiepunten van alle vakken.

Accountants en belastingadviseurs zijn verplicht om hun kennis te onderhouden en te ontwikkelen en de nodige zorg te besteden aan hun beroepsvervolmaking.

De gevolgde uren in het kader van de opleiding ‘Tax en Accountancy Management’ waren erkend door het IAB en BIBF in het kader van deze permanente vorming.  Ook de online @ home lessen werden door KdG geattesteerd t.e.m. 31.12.2020.  

Met de fusering van de instituten IAB en BIBF tot ITAA zijn de normen van permanente opleiding gewijzigd.  Er is momenteel nog onduidelijk of en hoe de online @ home lessen door KdG ingericht geattesteerd zullen worden.

Je toekomst

 

 • Bij het afronden van de volledige opleiding én mits het behalen van een credit, krijgen de houders van het Getuigschrift Expert in Tax & Accountancy Management een vrijstelling bij het toelatingsexamen Accountant én Belastingadviseur van het IAB voor een aantal vakken.  Met de fusie van het instituut IAB met BIBF tot ITAA herbekijkt ITAA sinds 2021 de eerder toegekende vrijstellingen.  Wij hebben onze  aanvraag opnieuw ingediend en gemotiveerd. 
 • Dit postgraduaat bereidt je tevens voor op het bekwaamheidsexamen, in de laatste fase voor het behalen van de nodige bekwaamheidsbewijzen.
 • Vanaf dan kom je ook in aanmerking voor diverse topfuncties in de wereld van fiscaliteit en accountancy.
  • Je verdiept je o.a. in fiscale kwesties en wordt, als fiscaal adviseur, de toeverlaat van natuurlijke of rechtspersonen inzake fiscale materies.
  • Als financieel directeur binnen een bedrijf/organisatie draag je de volle verantwoordelijkheid voor de vertaling van de bedrijfsstrategieën in budgetten, de opvolging ervan en de rapportering hierover.
  • Of je wordt accountant/hoofd boekhoudkundige en financiële audit & controle, intern of als extern gemandateerde.

Onderwijsaanpak

100% topexpertise!

Je docenten zijn stuk voor stuk experts uit de financiële, fiscale en juridische wereld. Leer ze alvast kennen!

Onderwijsvormen:

 • grondige hoorcolleges waarbij je rechtstreeks toegang hebt tot het internet en Blackboard
 • zelfstudie
 • case studies
 • ...

Je beschikt over cursusmateriaal op maat, per opleidingsonderdeel. Het cursusmateriaal van de docent wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving of kan worden aangekocht, in de shop van KdG.

Hoofddocenten

 • BTW: Frank Borger
 • Boekhoudwetgeving: Marleen Mannekens
 • Vennootschapswetgeving: Lieven Acke
 • Douane en Accijnzen: Jurgen Gevers
 • Accounting en gevalstudies: Filip Dergent
 • Anti witwaswetgeving: Kris Meskens
 • Internationale fiscaliteit: Jean Goeman
 • Vennootschapsbelasting: Jos Reniers en Bart De Smet
 • International Accounting en gevalstudies: Carl Rombaut
 • Updates PB: Pieter Debbaut
 • Controleleer / Audit: Lieven Acke
 • Fiscale Procedures: Frank Vandewalle en Joke Brabants
 • Acquisities, fusies en splitsingen: Wouter Caers en Jarne Boone
 • Publieke sector: Annie De wilde
 • Vzw en gevalstudie: Gert Van den Berg
 • Registratie en erfbelasting: Evert Huyghe
 • IFRS basis (te volgen in de dagopleiding AFI): Carl Rombaut

Praktisch

Je parcours

Modulair traject

 • 1 academiejaar = 24 lesweken, waarin je max. 2 modules volgt
 • Elke module voorziet een evaluatieperiode (november, december, maart en juni) voor de afgeronde opleidingsonderdelen
 • Wie slaagt, ontvangt creditbewijzen per geslaagd opleidingsonderdeel
 • Wie alle modules met succes doorloopt, ontvangt het finale getuigschrift

Studieomvang

 • Het postgraduaat omvat minstens 60 studiepunten
 • Je kan ook inschrijven per opleidingsonderdeel of vak

Praktische info

De on campus colleges vinden plaats op Campus Groenplaats:

 • Module 1 en 3: dinsdagavond van 18.00 tot 22.15 u.
 • Module 2 en 4: donderdagavond van 18.00 tot 22.15 u.

Een aantal colleges vinden ook online plaats. Dit verschilt per opleidingsonderdeel en docent. De student wordt hierover op voorhand geïnformeerd

Het postgraduaat volgt het ritme van het voltijdse academiejaar (vakantieperiodes, examenkansen, uitgezonderd van de examens in januari).

Bekijk de volledige jaarplanning

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld (inclusief examengeld) bedraagt :

 • 1 module (15 studiepunten): 900 euro
 • 2 modules (30 studiepunten): 1600 euro
 • 2 modules plus 1 keuzevak extra: 1780 euro
 • 2 modules plus 2 keuzevakken extra: 1960 euro
 • per studiepunt:
  • ≤ 15 studiepunten: 60 euro per studiepunt + 150 euro administratieve kost
  • 16 tot 29 studiepunten: 60 euro per studiepunt

Voor PG TEAM wordt er geen studiegeld terugbetaald bij vroegtijdige uitschrijving. 

Indien je een factuur op naam van je werkgever verkiest, gelieve bij de inschrijving de nodige gegevens te bezorgen (bedrijfsnaam, adres, ondernemings- of BTW- nummer) aan administratie.mit@kdg.be

Meteen inschrijven

Bijkomende toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat is een verdergezette opleiding in het avondonderwijs en veronderstelt een belangrijke mate van voorkennis.

 1. Je hebt een relevant diploma
  Met een professionele bachelor Accountancy-Fiscaliteit of een master Handelswetenschappen voldoe je sowieso aan de inschrijvingsvoorwaarden. 
 2. Je hebt de nodige basiskennis verworven door minimum 3 jaar beroepservaring

Beschik je over een ander diploma en/of heb je de nodige basiskennis verworven door beroepservaring (minimum 3 jaar), bezorg dan bovenvermelde contactpersoon een kopie van je behaalde diploma’s, je CV met motivatiebrief (e-mail) waaruit je beroepservaring blijkt. Een toelatingscommissie bespreekt dit en vraagt eventueel extra referenties op. Hierdoor kunnen we je slaagkansen goed inschatten.

Heb je onvoldoende basiskennis voor een bepaald vak? Dan kan je eventueel kiezen voor een meer geleidelijk traject door in te schrijven per module of vak. Op het einde van de rit (als je geslaagd bent voor alle vakken), ontvangt je dan even goed het diploma, alleen duurt het wat langer. Je kan er ook voor kiezen binnen de dagopleiding Accountancy & Fiscaliteit eerst een aantal opleidingsonderdelen te volgen.

Dit is vooral belangrijk voor het opleidingsonderdeel International Accounting en gevalstudie. Hier is een basiskennis IFRS noodzakelijk. Die basiskennis kan je verwerven door extra in te schrijven voor de basiscursus die doorgaat binnen de dagopleiding.

(Nog) geen diploma Bachelor Accountancy-Fiscaliteit of Master Economie en/of voldoende beroepservaring ?

Een kandidaat-student die niet aan de diplomavoorwaarde voldoet en niet over de relevante beroepservaring beschikt, kan ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een specifiek traject binnen de dagopleiding Bachelor AFI.

Uitzonderlijk is het mogelijk om zich eenmalig in te schrijven voor één afzonderlijke opleidingsonderdeel naar keuze.  Daarvoor moet de kandidaat-student de toestemming vragen aan het opleidingshoofd/coördinator.  Motiveer je aanvraag met CV en brief per e-mail aan de coördinator van de opleiding.

   Opleidingscheques

   Alle info via Vlaanderen.be

   KMO-portefeuille

   Meer info via Agentschap Ondernemen.

   Ons erkenningsnummer voor uw aanvraag: DV.O101541.

   Brusselse opleidingspremie

   Meer info via Brussel economie en werkgelegenheid

   Vlaams opleidingsverlof (VOV)

   Ben je voltijds of deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) werknemer in de privé-sector, dan heb je vanaf 1 september 2019 recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor het volgen van het postgraduaat Tax & Accountancy Management. 

   Startte je opleiding vóór 1 september 2019? Dan heb je de keuze: ofwel VOV ofwel betaald educatief verlof. 

   Meer info over regelgeving en voorwaarden:

   Cursusmateriaal en boeken

   Je kan boeken en cursussen aankopen in onze shop (campus Groenplaats, lokaal GR010 (tussenverdieping tussen gelijkvloers en 1ste verdieping), elke werkdag tijdens het academiejaar van 8.30 – 12.30 u. en van 13.30 -16.30 u.

   • Betaling met Bancontact is mogelijk.
   • Indien je de kosten wenst in te brengen bij je werkgever, kan je een factuur vragen. Breng dan zeker je facturatiegegevens mee van de werkgever. De factuur zal dan opgestuurd worden. Vraag de factuur onmiddellijk aan bij de aankoop van je boeken. Een aanvraag achteraf kan spijtig genoeg niet meer verwerkt worden.

   Aangezien het voor de meeste avondstudenten moeilijk zal zijn om zich tijdens de kantooruren vrij te maken, zal de shop uitzonderlijk langer open blijven tot 18.30 u. op dinsdag tijdens de eerste lesweek.

   Tijdens het academiejaar zal de shop ook op andere momenten tot 18.30 u. geopend worden en dit trachten we telkens bij de opstart van een nieuw opleidingsonderdeel te verwezenlijken.

   Communicatie tussen student en KdG

   Eens je geregistreerd en ingeschreven bent, krijg je toegang tot het leerplatform Canvas en een KdG-mailadres.

   De hogeschool gaat ervan uit dat je dagelijks je KdG-mail, de studentenportal (het intranet) en Canvas checkt.

   Met vragen of technische problemen kan je terecht bij onze IT-servicedesk: +32 3 613 16 37 of 38 (enkel tijdens de kantooruren) of HEBeenProbleem@kdg.be.

   Meer weten?

   Kom naar een infodag

   • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
   • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
   • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 
   Volgende infodagen
   Zat 24 Apr
   Infodag 24 april

   Zaterdag 24 april van 10 tot 14 u.
   Meer info

   Zat 19 Jun
   Infodag 19 juni

   Zaterdag 19 juni van 10 tot 14 u. op alle campussen, behalve Sint Lucas Antwerpen
   Meer info

   Don 02 Sep
   Infodag 2 september

   Donderdag 2 september 16 tot 20 u.
   Meer info

    

   Download de brochure

   Om alle details nog eens rustig door te nemen: download de brochure.

    

   Contacteer de opleiding

   Contacteer coördinator van het postgraduaat: nausikaa.vandenbulcke@kdg.be