Train the trainer: Indyspel

Vormingstraject op 22 april, 20 mei en 10 juni 2021

Wil jij graag sessies met het Indyspel begeleiden voor jouw organisatie? Met deze train the trainer bouw je genoeg ervaring op om spelsessies te faciliteren. Je krijgt daarbij ook het materiaal tot je beschikking om het spel te kunnen begeleiden.

Over het Indyspel

Indyspel is een methodiek om interculturele dynamieken bespreekbaar te maken in teams die met kinderen werken. Het behandelt een aantal concrete casussen en kennisvragen die gebaseerd zijn op situaties en thema’s uit de praktijk van de deelnemers: opvang van baby’s en peuters, opvang van schoolkinderen of basisonderwijs.

Bij elke situatieschets zijn er verschillende antwoordmogelijkheden. De deelnemer kiest een reactie die het best past bij de situatie. Er is geen juist of fout antwoord. De uitwisseling staat centraal. De gespreksleider faciliteert die uitwisseling en ondersteunt de deelnemers om samen op zoek te gaan naar een geschikte aanpak voor bestaande en nieuwe situaties.

Het spel is gebaseerd op een aantal denkkaders over interculturele dynamieken, die de gespreksleider toelicht aan de hand van de verschillende casussen.

Meer info?

dietlinde.willockx@kdg.be
Hoofd Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School

Het traject is volzet
Interesse om het traject te volgen? Mail nele.vennekens@kdg.be en blijf op de hoogte van nieuwe data.

Programma train the trainer

Sessie 1: kennismaking met het spel en de denkkaders

 • We spelen het spel
 • Toelichting denkkaders en delen van ervaringen met de begeleiding

Tussen de sessies

 • Lezen deelnemers een bundel door met achtergrondinformatie
 • Begeleiden deelnemers een spelsessie met kennissen
 • Mogelijkheid om per e- mail, telefoon, of internet call aanvullende uitleg te vragen

Sessie 2: gedachtewisseling over leeswerk en spelbegeleiding, behandelen van een concrete casus

Tussen de sessies

 • Spelsessie begeleiden met een team
 • Mogelijkheid om per e-mail, telefoon, of internet call aanvullende uitleg te vragen

Sessie 3: intervisie over de spelbegeleiding

Els Biessen en Sarah Vorsselmans begeleiden alle sessies samen.

Praktisch

 • Wanneer 
  Het traject vindt plaats op:
  • donderdag 22 april van 9.30 tot 13 u.
  • donderdag 20 mei van 9.30 tot 12.30 u.
  • donderdag 10 juni van 9.30 tot 12.30 u.

Bij succes organiseren we een tweede reeks in het vroege najaar van 2021 (september - oktober)

 • Waar
  • De navorming vindt normaal gezien plaats op Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
  • Mochten de coronamaatregelen sessies op de campus onmogelijk maken, dan voorzien we een online alternatief.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 320 euro per persoon. Inbegrepen in de prijs:
  • De drie sessies.
   Door de coronamaatregelen kunnen we geen catering voorzien. In de buurt van Campus Zuid zijn er koffie- en broodjeszaken met meeneemopties. Op de campus zijn wel watertappunten beschikbaar.
  • Handleiding voor het Indyspel.
  • PowerPoint met alle vragen van het spel die je kunt projecteren tijdens een spelsessie, in een professionele, mooie vormgeving.
  • Eenvoudig spelbord (gelamineerd papier). 
 • Voorbereiding
  Zorg dat je het spel twee keer kunt uittesten: een keer met familie of kennissen (tussen workshop 1 en 2) en een keer met collega’s (tussen workshop 2 en 3). Het kan zinvol zijn om die testsessies al te plannen.

Het traject van dit voorjaar is volzet.

Interesse om het traject volgend academiejaar te volgen? Stuur een mailtje naar nele.vennekens@kdg.be en we houden je op de hoogte wanneer er nieuwe data bekend zijn.

Train the trainer: Indyspel