Trainingsprogramma's voor zorgkundigen en koks

De belangrijkste doelstelling van dit transnationaal project is het bewerkstelligen van een zinvolle integratie van goed opgeleide koks en keukenpersoneel in de arbeidsmarkt, meer bepaald in de gezondheidszorg en de ouderenzorg, en dit door het ontwikkelen van een intensief en hoogwaardig opleidingsprogramma. 

Zowel gegevens uit de ‘European Labour Force Survey’ als de voorspellingen die gemaakt werden door het ‘European Centre for the Development of Vocational Training’ duiden op een aanzienlijke daling in de vraag naar laaggekwalificeerde werknemers in de toekomst. Deze ontwikkeling betreft ook Vlaanderen. Het ontwikkelen van een intensief hoogwaardig opleidingsprogramma om arbeidskrachten beter te scholen, biedt daarom een antwoord op de behoeften van de nationale en internationale arbeidsmarkt, en is een belangrijk onderdeel van de EU-richtlijnen inzake het werkgelegenheidsbeleid. Daarom wil dit transnationaal project een reorganisatie initiëren van de basisopleiding voor chefs en keukenpersoneel naar niveau 5 en 6, overeenkomstig het ‘European Qualifications Framework’ (EQF).

Naast de chefs en het keukenpersoneel zullen zorgverleners die betrokken zijn in de voedingszorg op het niveau van individuele patiënten en residenten, zoals verpleegkundigen en zorgkundigen, betrokken worden in het intensieve trainingsprogramma. Dit zal gebeuren volgens de principes die ontwikkeld werden door de ‘Action Group on Food & Nutrition, a subgroup of the A3 Group in the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA), meer bepaald de principes van ‘Primary Food Care and Gastrology’. Deze principes, opgenomen in een zogenaamd twee-pyramiden-model, werden recent gepubliceerd (Illario, et al., 2016) en worden momenteel door de Europese Commissie aanbevolen ter implementatie in de gezondheidzorgsystemen van de respectievelijke lidstaten.

De bedoeling van dit gedeelte in het opleidingsprogramma is het internationaal implementeren van structurele screening- assessment- en monitoring vaardigheden zowel in de verpleegkundige basisopleidingen als in de praktijk, en dit overeenkomstig de Europese aanbevelingen ter zake.

  Contact

  bart.geurden@kdg.be

  • Looptijd project: 1/7/2017 – 31/12/2019

  • Expertisecentrum: Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg

  • Partners: Medirest (Compass Group Belgilux), Center for Gastrology, Regio Campania en Universiteit Federico II Medical School, Italië ,CVO-VTI Leuven, Odisee DVO

  Medewerkers

  • Bart Geurden
  • Marleen Corremans

   Financiering

   • Bijdrage vanuit ESF: 180.000 euro
   • Bijdrage vanuit VCF: 120.000 euro