Studeren + AD(H)D, ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis / DCD / Dyspraxie, ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren

Hoe toon je dit aan?

 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsteam
 • AD(H)D: attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of psycholoog
 • ticstoornis: attest van (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater
 • coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD/dyspraxie: attest van (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuroloog, neuropediater of multidisciplinair team (bv COS)
 • ontwikkelingsdysfasie: attest van (behandelend) arts
 • ontwikkelingsstotteren: attest van (behandelend)arts
 • attesteringsbundel voor AD(H)D, ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis / DCD / dyspraxie, ontwikkelingsdysfasieontwikkelingsstotteren

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt namelijk studeren + functiebeperking en vervolgens de soort functiebeperking.
 2. In de aanvraag kan je tussen een aantal onderwijs- en examenmaatregelen kiezen. Je ziet enkel de maatregelen waarvoor geen gesprek nodig is. Wens je een maatregel die niet in het lijstje staat? Maak dan een afspraak met je contactpersoon,de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be. Hier vind je een overzicht van mogelijke onderwijs –en examenmaatregelen.
 3. Laad je attest op. Maak een afspraak met je contactpersoon als je geen attest hebt.

 4. Verstuur enkel je aanvraag als je dossier volledig is of als je geen andere vragen hebt die je met jouw contactpersoon wil bespreken. Als je nog wel vragen hebt, maak dan een afspraak met je contactpersoon om je aanvraag te vervolledigen voordat je deze indient.

 5. Heb je je dossier ingediend? De opleiding bekijkt je aanvraag. Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Ook het behalen van de beoogde leerresultaten/competenties mag niet in het gedrang komen.

 6. Nadat de opleiding je aanvraag heeft bekeken, zijn er 4 mogelijkheden:

  • Je krijgt een contractvoorstel.
  • Je aanvraag wordt geweigerd.
  • Je krijgt een bijkomende vraag van de zorgcoach.
  • Je moet een afspraak maken met de zorgcoach om je contract met individuele maatregelen te bespreken 
 7. Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een contractvoorstel in het digitale studentendossier. Je ondertekent het contract digitaal en je kan het contract daar steeds raadplegen en afdrukken.

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.