Studeren + auditieve, visuele of motorische functiebeperking

Hoe toon je dit aan?

Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsteam of GON-dienst
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.
 • auditieve functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • visuele functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • motorische functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel studenten met een motorische, visuele of auditieve functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt namelijk studeren + auditieve, visuele of motorische functiebeperking.

 2. Laad je attest op. Deze documenten kan je ook nog na het indienen van je aanvraag uploaden.

 3. Verstuur de aanvraag.

 4. Maak een afspraak met de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.

Bekijk een overzicht van mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen

Bekijk je aanvraagstatus in je digitale studentendossier

Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af om gebruik te maken van examenmaatregelen tijdens de examens.

Extra ondersteuning door zorgcoach

De noden van de student en de expertise van de zorgcoach vormen het vertrekpunt voor begeleiding op maat. Zorgcoach en student bepalen samen de intensiteit van deze begeleiding.

Mogelijke ondersteuningsdomeinen:

 • Studievaardigheden
 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Aanpassingen studiemateriaal
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Groepswerk – stage
 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Bij de zorgcoach kan je ook terecht voor hulp bij het aanvragen van:

 • Een erkenning door het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap
 • Hulpmiddelen bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen
 • Doventolken of schrijftolken
 • Het digitaliseren of omzetten naar braille van boeken en cursussen
 • Pedagogische hulp

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met de zorgcoach via zorgcoach@kdg.be.