Studeren + chronische ziekte of overige functiebeperking

Hoe toon je dit aan?

Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of GON-dienst

 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.

 • chronische ziekte: attest van (behandelend) arts

 • overige functiebeperking: attest van (behandelend) arts

 • attesteringsbundel voor chronische ziekte of overige functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar een zorgcoach.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je je aanvraag tijdig doet! De deadline voor het indienen van je bijzonder statuut staat (per periode) in de academische kalender van je opleiding.

Jouw aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Meld je aan en duid aan welk bijzonder statuut je aanvraagt: studeren + chronische ziekte of overige functiebeperking.

 2. In de aanvraag kan je tussen een aantal onderwijs- en examenmaatregelen kiezen. Je kan enkel de maatregelen aanvinken waarvoor geen gesprek nodig is. Wens je een maatregel die niet in het lijstje staat? Maak dan een afspraak met jouw contactpersoon. Hier vind je een overzicht van mogelijke onderwijs- en examenmaatregelen.

 3. Laad je attest op. Maak een afspraak met je contactpersoon als je geen attest hebt.

 4. Dien je aanvraag in. Is je dossier nog niet volledig of heb je nog vragen, maak dan een afspraak met je contactpersoon. Vermeld steeds je opleiding.

 5. Na indienen, bekijkt de opleiding je aanvraag. Per aangevraagde maatregel overweegt de opleiding de noodzakelijkheid en de haalbaarheid. Ook het behalen van de beoogde leerresultaten/competenties mag niet in het gedrang komen.

 6. Nadat de opleiding je aanvraag heeft bekeken, zijn er 4 mogelijkheden:

  • Je bijzonder statuut is goedgekeurd.

  • Je bijzonder statuut wordt geweigerd. Je ontvangt hiervan een mail.

  • Je krijgt een bijkomende vraag van de studentenbegeleider.
  • Je moet een afspraak maken met de studentenbegeleider om je bijzonder statuut met individuele maatregelen te bespreken.
 7. Als student kan je de status van je aanvraag volgen in je digitale studentendossier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vind je je attest bijzonder statuut terug in het digitale studentendossier. Je kan je attest daar steeds raadplegen. Druk het attest af en neem het mee naar je examen om gebruik te maken van examenmaatregelen. Tegen de weigering van onderwijs-en examenmaatregelen kan je een intern beroep aantekenen (zie art. 72 van het Onderwijs -en Examenreglement).

Ben je nog niet ingeschreven? Heb je nog vragen?

Neem contact op met een zorgcoach.