Studeren + functiebeperking

Heb je een motorische, visuele of auditieve beperking, een chronische ziekte, een leer- of ontwikkelingsstoornis of een ander gezondheidsprobleem?

Wij hebben individuele maatregelen voor volgende functiebeperkingen:

 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • motorische functiebeperking
 • leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie ...)
 • autismespectrumstoornis
 • aandachtsdeficiëntie / hyperactiviteitsstoornis
 • ticstoornis
 • coördinatieontwikkelingsstoornis
 • ontwikkelingsdysfasie
 • ontwikkelingsstotteren
 • psychiatrische functiebeperking 
 • chronische ziekte
 • overige functiebeperking 

Hoe kan je een functiebeperking bewijzen?

De volgende attesten geven automatisch een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsteam
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.
 • auditieve functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • visuele functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • motorische functiebeperking: attest van (behandelend) arts
 • leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie): attest van een logopedist, orthopedagoog, psycholoog of een neurolinguïst (bij voorkeur binnen een multidisciplinair team)
 • autsimespectrumstoornis: attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater of psycholoog
 • aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis: attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of psycholoog
 • ticstoornis: attest van (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater
 • coördinatieontwikkelingsstoornis: attest van (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater
 • ontwikkelingsdysfasie: attest van (behandelend) arts
 • ontwikkelingsstotteren: attest van (behandelend)arts
 • psychiatrische functiebeperking: attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, of psycholoog
 • chronische ziekte: attest van (behandelend) arts
 • overige functiebeperking: attest van (behandelend) arts

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar liesje.tops@kdg.be .

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je bij aanvang van het academiejaar of bij aanvang van een periode je aanvraag doet.

 • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2018-2019: vanaf juni vind je hier alle info
 • Aanvraagprocedure voor academiejaar 2017-2018: huidige studenten vinden alle informatie op het studentenportaal. Als je dit academiejaar nog start aan KdG, mail je naar liesje.tops@kdg.be voor meer info.

Extra hulp!

Heb je het voorbije jaar GON-begeleiding gehad? Neem dan contact op met de studentenbegeleider op je campus om te kijken hoe we je extra kunnen ondersteunen.

Bij KdG Stuvo kan je terecht voor:

 • tussenkomst in de aankoop van Sprint Plus (= software voor schrijf- en spellingsproblemen)
 • tussenkomst bij (her)test leer- of ontwikkelingsstoornis
 • wegwijzer bij de aanvraag van een erkenning door het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap
 • aanvraag van hulpmiddelen bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen.