Studeren + functiebeperking

Heb je een motorische, visuele of auditieve beperking, een chronische ziekte, een leer- of ontwikkelingsstoornis of een ander gezondheidsprobleem?

Wij hebben individuele maatregelen voor volgende functiebeperkingen:

 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • motorische functiebeperking
 • leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie ...)
 • psychiatrische functiebeperking (dyspraxie, AD(H)D, autisme ...) (pdf 30kb) 
 • chronische ziekte (pdf 33kb) 
 • meervoudige functiebeperking
 • overige functiebeperking met inbegrip van stem en spraak, pijnfuncties, huid en aanverwante structuren

Hoe kan je een functiebeperking bewijzen?

De volgende attesten geven automatisch een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • GON-attest of het gemotiveerd verslag voor toelating tot het geïntegreerd secundair onderwijs vermeld in artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.

Studenten die geen bewijs kunnen afleveren dat onder bovenstaande categorieën valt, brengen een attest binnen uitgereikt door een bevoegd persoon:

 • auditieve functiebeperking: attest van een neus-, keel-, en oorarts
 • visuele functiebeperking: attest van een oogarts
 • motorische functiebeperking: attest van een arts
 • leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie ...): attest van een logopedist, orthopedagoog, psycholoog of een neurolinguïst (bij voorkeur binnen een multidisciplinair team)
 • psychiatrische functiebeperking (dyspraxie, AD(H)D, autisme ...): attest van een psychiater, neuroloog, orthopedagoog of psycholoog
 • chronische ziekte: attest van een arts
 • meervoudige functiebeperking: attest van een arts
 • overige functiebeperking met inbegrip van stem en spraak, pijnfuncties, huid en aanverwante structuren: attest van een arts

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar de studentenbegeleider op je campus.

Hoe vraag je een bijzonder statuut met individuele maatregelen aan?

Het initiatief voor een aanvraag tot bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.

Om ervoor te zorgen dat alles vanaf het begin van je studie goed verloopt, is het belangrijk dat je bij aanvang van het academiejaar of bij aanvang van een periode een afspraak maakt met de studentenbegeleider op je campus. Op deze afspraak breng je de nodige attesten mee. Samen met jou bekijken we welke individuele maatregelen redelijk en haalbaar zijn.

Deze individuele onderwijs- en examenmaatregelen worden door het opleidingshoofd bekrachtigd met het contract 'Bijzonder statuut', geldig gedurende 1 academiejaar.

Wil je in de loop van het academiejaar je contract wijzigen? Neem dan contact op met je studentenbegeleider. Nieuwe individuele maatregelen kunnen na 4 weken worden toegepast. De deadline voor wijzigingen aan het contract in functie van de examenzittijd in augustus/september is 5 juli.

Alle gegevens worden bewaard in een elektronisch registratiesysteem. Als je deze gegevens wil inkijken, neem je contact op met je studentenbegeleider.

Extra hulp!

Heb je het voorbije jaar GON-begeleiding gehad? Neem dan contact op met de studentenbegeleider op je campus om te kijken hoe we je extra kunnen ondersteunen.

Bij KdG Stuvo kan je terecht voor:

 • tussenkomst in de aankoop van Sprint Plus (= software voor schrijf- en spellingsproblemen)
 • tussenkomst bij (her)test leer- of ontwikkelingsstoornis
 • wegwijzer bij de aanvraag van een erkenning door het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap
 • aanvraag van hulpmiddelen bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen.