Uitschrijven

Denk je aan uitschrijven, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieloopbaancoördinator of met het studentensecretariaat. Zo beperk je het verlies aan leerkrediet én budget.

Terugbetaling studiegeld

 • Schrijf je je binnen de maand na inschrijving uit (of voor 1 november), dan berekenen we het studiegeld als volgt: als vast gedeelte nemen we het beurstarief en als variabel gedeelte nemen we de ingeschreven en/of opgenomen studiepunten. Betaalde je meer, dan storten we het teveel op je rekening terug.
 • Schrijf je je later dan een maand na inschrijving uit, dan berekenen we het studiegeld als volgt: als vast gedeelte nemen we het niet-beurstarief en als variabel gedeelte nemen we de ingeschreven en/of opgenomen studiepunten. Ook negatief leerkrediet wordt aangerekend. Betaalde je meer, dan storten we het teveel op je rekening terug.
 • Breng je wijzigingen in je inschrijving aan en stijgt daardoor het verschuldigde studiegeld, dan ben je van dan af het studiegeld verschuldigd voor de gewijzigde inschrijvingen. Daalt het studiegeld, dan betaalt de hogeschool het verschil in studiegeld terug. De hogeschool berekent het studiegeld als volgt:
  • éénmaal het vaste bedrag voor diploma- en/of creditcontracten
  • het vaste gedeelte per examencontract
  • het variabele bedrag van alle ingeschreven en/of opgenomen studiepunten, naargelang het soort contract
  • het extra variabele bedrag van ingeschreven en/of opgenomen studiepunten met onvoldoende leerkrediet (niet-beurs).
 • Het forfait van een opleidingsonderdeel wordt teruggestort indien bij uitschrijving de grensdatum van het opleidingsonderdeel nog niet overschreden is.
  ​Het forfait van een opleiding wordt proportioneel terugbetaald voor het aantal niet-opgenomen studiepunten. Met opgenomen studiepunten bedoelt de hogeschool: de som van de ingeschreven studiepunten en de uitgeschreven studiepunten waarvoor geen leerkrediet wordt teruggegeven.

In geval van credit- of examencontract is er geen terugbetaling voorzien.

Recuperatie leerkrediet

Uitschrijven heeft ook gevolgen voor je leerkrediet

Groeipakket (kindergeld / kinderbijslag), studietoelage en plichten als schoolverlater

Als je uitschrijft, neem je best ook altijd contact op met KdG Stuvo, onze dienst Studentenvoorzieningen. Zij weten alles over jouw statuut na uitschrijving: hoe het dan zit met je groeipakket (ook wel gekend als kindergeld of kinderbijslag), studietoelage en je plichten als schoolverlater.