Uitschrijven

Denk je aan uitschrijven, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieloopbaancoördinator of met het studentensecretariaat. Zo beperk je het verlies aan leerkrediet én budget.

Terugbetaling studiegeld

  • Schrijf je je uit voor 1 oktober (of 14 dagen na inschrijving als de inschrijfdatum na 17 september valt), dan betalen we het studiegeld terug, met aftrek van 25 euro administratiekosten.
  • Schrijf je je uit voor 1 december (of tussen 15 en 75 dagen na inschrijving als de inschrijfdatum na 17 september valt), dan betalen we het studiegeld terug, met aftrek van 100 euro administratiekosten. Ligt het verschuldigde studiegeld lager dan 100 euro, dan beperken we de administratiekosten tot het verschuldigde bedrag.
  • Schrijf je je uit vanaf 1 december (of vanaf de 76ste dag na inschrijving als de inschrijfdatum na 17 september valt), dan betalen we geen studiegeld terug.
  • Breng je vanaf 1 december nog wijzigingen in je inschrijving aan en stijgt daardoor het verschuldigde studiegeld (op basis van studiegelden voor niet-beurstariefstudenten), dan ben je van dan af het studiegeld verschuldigd voor de gewijzigde inschrijvingen.Daalt het studiegeld, dan betaalt de hogeschool het verschil in studiegeld niet terug.

Recuperatie leerkrediet

Uitschrijven heeft ook gevolgen voor je leerkrediet

Kindergeld, studietoelage en plichten als schoolverlater

Als je uitschrijft, neem je best ook altijd contact op met KdG Stuvo, onze dienst Studentenvoorzieningen. Zij weten alles over jouw statuut na uitschrijving: hoe het dan zit met kindergeld, studietoelage en je plichten als schoolverlater.