Programma-overzicht banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

Gemeenschappelijk

  Studiepunten
Krachtige leeromgeving (verplicht op te nemen voor niet-leraren) 3
De leerling en zijn context 6
Ontwikkelingsgericht werken 10

Partners in onderwijs: communicatie en coaching

8

Partners in onderwijs: innovatie, beleid en visie

8
Onderzoekende houding A 3
Onderzoekende houding B 3
Praktijk met (internationale) jobshadowing 22
  60
(63 voor niet-leraren)

Keuze

Binnen het vak Ontwikkelingsgericht werken zal je ook 6 keuzevakken volgen.


30
Enkele voorbeelden van keuzevakken:
 • Autisme en hoogbegaafdheid
 • Autisme en mentale beperking
 • Basale stimulatie
 • De (leer)zorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht/ondersteuner
 • Faalangst bij kinderen en jongeren
 • (Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen
 • Hechten en vechten
 • Help, een anderstalige nieuwkomer in de klas
 • Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding
 • Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvaten
 • Preventief aan de slag rond schoolmoeheid
 • Sherborne bewegingspedagogiek
 • SMOG
 • Suïcidepreventie bij jongeren
 • Verlies en verdriet, hoe ga ik daarmee om bij kinderen en jongeren?
 • Zorg, via beweging,
 

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.