Geriatrische Gezondheidszorg

De bevolking veroudert, de vraag naar gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundigen stijgt: de bachelor-na-bachelor Geriatrische Gezondheidszorg of het postgraduaat Geriatrie focust op innovatie binnen dit segment van de zorgverlening. Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere themadagen.

Professionele bachelor (na bachelor) in de Geriatrische Gezondheidszorg of postgraduaat Geriatrie

Regime:
Deeltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Ingrid Minnaert

Profiel

Doelstelling

Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor de geriatrische patiënten.
Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.

Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van de gerontologische en geriatrische zorgcultuur en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.

 • Het postgraduaat Geriatrie kadert in de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de ‘beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie’.
 • De bachelor-na-bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg kadert in de wettelijke bepalingen voor het behalen van een bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’.

Bachelor-na-bachelor of postgraduaat?

 • Heb je al een bachelordiploma Verpleegkunde?
  Dan kan je nog een extra bachelordiploma Geriatrische Gezondheidzorg behalen.
 • Ben je verpleegkundige, maar heb je geen bachelordiploma Verpleegkunde?
  Dan kan je inschrijven voor het postgraduaat Geriatrie.
  Tip: neem zeker ook eens een kijkje bij ons Brugprogramma Verpleegkunde om alsnog een bachelordiploma te behalen.

Heb je interesse in deze opleiding, maar heb je een andere vooropleiding, wend je dan tot de contactpersoon.

Erkenning

 • Bachelor-na-bachelor: Diploma Bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg.
 • Postgraduaat:
  • Cursisten die kiezen voor de ganse opleiding en slagen voor de evaluatie krijgen een getuigschrift van Postgraduaat Geriatrie.
  • Alle andere cursisten ontvangen een bewijs van bijscholing.

Praktisch

Organisatie

Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere dagdelen uit het programma.

De lesdagen worden georganiseerd op het departement Gezondheidszorg op donderdag van 8.30 tot 18 uur op volgende data:

Postgraduaat én Bachelor-na-bachelor Enkel voor Bachelor-na-bachelor
19 en 26 september 2013
10, 17 en 24 oktober 2013
examen op donderdag 14 november 2013
+ 3 oktober 2013
21 en 28 november 2013
5, 12 en 19 december 2013
examen op donderdag 23 januari 2014
+ 9 januari 2014
30 januari 2014
6, 13, 20 en 27 februari 2014
examen op donderdag 27 maart 2014
+ 13 maart 2014
3, 24 en 29 (dinsdag) april 2014
15 en 22 mei 2014
examen op donderdag 5 juni 2014
+ 8 mei 2014

Studiepunten

Postgraduaat Bachelor-na-bachelor
De opleiding telt 24 studiepunten (6 per module)  De opleiding telt 60 studiepunten:
- 6 studiepunten per module (4 modules)
- 30 studiepunten klinisch onderwijs
- 6 studiepunten op de bachelorproef

De bachelorproef is een innovatief project, met ondersteuning van het werkveld en de hogeschool dat in 1 academiejaar dient te worden afgelegd, voor een totaal van 6 studiepunten.

Prijs

Postgraduaat Bachelor-na-bachelor
Het studiegeld bedraagt € 675.
Wie afzonderlijke dagdelen volgt betaalt € 80 voor een hele dag en € 60 voor een voor- of namiddag..
Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.
Meer dan 53 studiepunten : € 610.
Minder dan 54 studiepunten: vast gedeelte van € 66,50 + € 9,10 per studiepunt.
Het cursusmateriaal is niet inbegrepen in de prijs.

Opleidings- en werkgeverscheques worden aanvaard.
Deze opleiding is erkend voor betaald educatief verlof.

Inschrijven

 

Deze opleiding is een samenwerking van de Karel de Grote-Hogeschool met A.Z. Klina, GZA, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, het Wit-Gele Kruis, het Woon- en Zorgcentrum O.L.V. van Antwerpen, ZNA en het Zorgbedrijf Antwerpen.

Competenties

Competenties

 1. De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, bewaakt de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening voor de gerontologische / geriatrische cliënt. Hierbij gebruikt hij de actuele best evidence practice. Met het oog op de autonomie van de zorgvrager hanteert hij het geriatrisch (transmurale) zorglandschap. Hij differentieert zich binnen het interprofessionele team als clinical leader. Hij is gericht op innovatie en stuurt veranderingen aan.
 2. De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, verleent verantwoorde en vraaggestuurde zorg op maat aan de gerontologische / geriatrische cliënt. Hij benadert de complexe zorgvraag op basis van diepgaande kennis van het normale verouderen, kennis van ziekteprocessen en de relatie tussen beide. Hij herkent geriatrische syndromen en complexe zorgsituaties, met het oog op continuïteit van zorg.
  Daarnaast ondersteunt hij de cliënt, familie en/of begeleider op basis van een gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.
 3. De gespecialiseerde verpleegkundige draagt zorg voor de communicatie en afstemming in de zorgrelatie met de cliënt, familie en mantelzorger, in de situatie van een naderend levenseinde. Hij detecteert probleemsituaties en behoeften in deze specifieke context met respect voor de draagkracht van het sociale systeem rondom de gerontologische / geriatrische zorgvrager.
 4. De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, is op de hoogte van de actuele trends en vertaalt deze trends naar innovatieve geriatrische zorgverlening. Als clinical leader begeleidt, coacht en informeert hij de geriatrische cliënt, familie en collega-hulpverleners op een didactisch verantwoorde wijze.

Inhoud

Modules en themadagen

Module 1: Coördinatie en innovatie in de zorg voor ouderen
1.1. Wet- en regelgeving in de ouderenzorg
1.2. Evidence Based Nursing
1.3. Veranderingsmanagement
1.4. Positie in een interprofessioneel team
1.5. Woonzorgcontinuüm

Module 2: Gerontologie en geriatrische pathologie
2.1. Gerontologische of geriatrische cliënt
2.2. Interdisciplinaire aanpak bij revalidatie
2.3. Urologie – nefrologie
2.4. Mind matters bij ouderen
2.5. Hartfalen

Module 3: Aspecten van zorg naar het levenseinde
3.1. Palliatie in verschillende dimensies
3.2. Observatie en evaluatie van pijn
3.3. Ethisch juridische aspecten
3.4. Communicatie in zorg
3.5. Contextuele benadering

Module 4: Actuele thema's
4.1. Gezondheidspromotie en patiënteneducatie
4.2. Vrijheidsbeperking en mobiliteit
4.3. Malnutritie en voedingstips
4.4. Socio-culturele achtergronden
4.5. Creatieve benaderingen bij onrust en slaap

Bachelorproef

Enkel voor de bachelor-na-bachelor.

Praktijk

Ook enkel voor de bachelor-na-bachelor.

Het praktische gedeelte van het klinisch onderwijs, omvat ten minste 450 effectieve uren.
Je loopt stage in de domeinen van de ouderenzorg, en dit in een erkende geriatrische dienst en/of in de domeinen specifiek gericht tot de ouderenzorg.

Je doet ten minste :

 • 100 uren stage in een geriatrische dienst;
 • 100 uren stage in een gespecialiseerde dienst in psycho-geriatrische aandoeningen;
 • 200 stage-uren te verspreiden tussen het institutioneel (rustoord, een rust- en verzorgingstehuis, een dagzorgcentrum en dagopvangcentrum) en de thuisverzorging (diensten voor thuisverpleging en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging).

De resterende uren kunnen in een van de bovenvermelde domeinen uitgeoefend worden of in een ander domein van zorgen aan, onder andere, ouderen.