Geriatrie

De bevolking veroudert, de vraag naar gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundigen stijgt: de bachelor-na-bachelor (banaba) in de Geriatrie of het postgraduaat Geriatrie focust op innovatie binnen dit segment van de zorgverlening. Je kiest voor de volledige opleiding of voor één of meerdere modeles of themadagen.

Professionele bachelor (na bachelor) in de Geriatrie of postgraduaat Geriatrie

Regime:
Deeltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Ingrid Minnaert

Profiel

Je schrijft in voor ...

Banaba in de Geriatrie

Je hebt een diploma bachelor Verpleegkunde en je wil je beroepstitel behalen.

> Zie het tabblad 'Banaba in de Geriatrie' voor meer praktische info

Postgraduaat Geriatrie

Je bent verpleegkundige, bachelor, gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (4de graad secundair onderwijs) of gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) en je wil je beroepsbekwaamheid behalen .

> Zie het tabblad 'Postgraduaat Geriatrie' voor meer praktische info

Heb je interesse in deze opleiding, maar heb je een andere vooropleiding, wend je dan tot de contactpersoon.

Modules en themadagen

Module 1: Coördinatie en innovatie in de zorg voor ouderen

 • Wet- en regelgeving in de ouderenzorg
 • Evidence Based Nursing
 • Veranderingsmanagement
 • Positie in een interprofessioneel team
 • Woonzorgcontinuüm

Module 2: Gerontologie en geriatrische pathologie

 • Gerontologische of geriatrische cliënt
 • Interdisciplinaire aanpak bij revalidatie
 • Urologie – nefrologie
 • Mind matters bij ouderen
 • Hartfalen

Module 3: Aspecten van zorg naar het levenseinde

 • Palliatie in verschillende dimensies
 • Observatie en evaluatie van pijn
 • Ethisch juridische aspecten
 • Communicatie in zorg
 • Contextuele benadering

Module 4: Actuele thema's

 • Gezondheidspromotie en patiënteneducatie
 • Vrijheidsbeperking en mobiliteit
 • Malnutritie en voedingstips
 • Socio-culturele achtergronden
 • Creatieve benaderingen bij onrust en slaap

Competenties

De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, bewaakt de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening voor de gerontologische / geriatrische cliënt. Hierbij gebruikt hij de actuele best evidence practice. Met het oog op de autonomie van de zorgvrager hanteert hij het geriatrisch (transmurale) zorglandschap. Hij differentieert zich binnen het interprofessionele team als clinical leader. Hij is gericht op innovatie en stuurt veranderingen aan.

De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, verleent verantwoorde en vraaggestuurde zorg op maat aan de gerontologische / geriatrische cliënt. Hij benadert de complexe zorgvraag op basis van diepgaande kennis van het normale verouderen, kennis van ziekteprocessen en de relatie tussen beide. Hij herkent geriatrische syndromen en complexe zorgsituaties, met het oog op continuïteit van zorg.
Daarnaast ondersteunt hij de cliënt, familie en/of begeleider op basis van een gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

De gespecialiseerde verpleegkundige draagt zorg voor de communicatie en afstemming in de zorgrelatie met de cliënt, familie en mantelzorger, in de situatie van een naderend levenseinde. Hij detecteert probleemsituaties en behoeften in deze specifieke context met respect voor de draagkracht van het sociale systeem rondom de gerontologische / geriatrische zorgvrager.

De verpleegkundige, gespecialiseerd in de geriatrische gezondheidszorg, is op de hoogte van de actuele trends en vertaalt deze trends naar innovatieve geriatrische zorgverlening. Als clinical leader begeleidt, coacht en informeert hij de geriatrische cliënt, familie en collega-hulpverleners op een didactisch verantwoorde wijze.

 

Deze opleiding is een samenwerking van de Karel de Grote-Hogeschool met A.Z. Klina, GZA, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, het Wit-Gele Kruis, ZNA en het Zorgbedrijf Antwerpen.

Banaba in de Geriatrie

Doelgroep Banaba in de Geriatrie

Bachelors in de Verpleegkunde

Doelstelling

Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor de geriatrische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.

Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van de gerontologische en geriatrische zorgcultuur en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.

De banaba in de Geriatrische Gezondheidszorg kadert in de wettelijke bepalingen voor het behalen van een bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’.

Erkenning

Diploma Bachelor in de Geriatrie

Organisatie

Je kiest voor de volledige opleiding of voor 1 of meerdere modules of dagdelen uit het programma.

De lesdagen worden georganiseerd op het studiegebied Gezondheidszorg, meestal op donderdag van 8.30 tot 18 u. op volgende data (onder voorbehoud):

 • Periode 1
  • Module 1a: woensdag 23 september, 29 oktober 2015
  • Module 1b: 8, 15, woensdag 21 oktober 2015 (gewijzigde datum!)
  • Klinisch onderwijs: 1 oktober 2015
  • examen op 19 november 2015
 • Periode 2
  • Module 2a: 26 november, 3 december 2015
  • Module 2b: 10 en 17 december 2015, 7 januari 2016
  • Klinisch onderwijs: 14 januari  2016
  • examen op 28 januari 2016
 • Periode 3
  • Module 3a: 4, 18 februari 2016
  • Module 3b: 25 februari, 3 en 10 maart  2016
  • Klinisch onderwijs: 17 maart 2016
  • examen op 14 april 2016
 • Periode 4
  • Module 4a: 21 april, 19 mei 2016
  • Module 4b: 28 april, 3 (dinsdag), 26 mei 2016
  • Klinisch onderwijs: 12 mei
  • examen 9 juni 2016
 • Bachelorproef 16 juni 2016

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

Studiepunten

De opleiding telt 60 studiepunten:

 • 6 studiepunten per module (4 modules)
 • 30 studiepunten klinisch onderwijs
 • 6 studiepunten op de bachelorproef

De bachelorproef is een innovatief project, met ondersteuning van het werkveld en de hogeschool dat in 1 academiejaar dient te worden afgelegd, voor een totaal van 6 studiepunten.

Kostprijs

Het studiegeld voor een voltijds programma bedraagt 890 euro, exclusief cursusmateriaal.

Je kan je banaba ook spreiden over meer dan 1 academiejaar. Je betaalt dan een vast bedrag plus een bedrag per opgenomen studiepunt.

Permanente vorming:

 • Wie slechts bepaalde modules volgt en geen examen aflegt, betaalt 270 euro.
 • Wie afzonderlijke dagdelen volgt, betaalt 80 euro voor een hele dag en 60 euro voor een voor- of namiddag.
 • Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs van de permanente vorming.
 • Je ontvangt een bewijs van bijscholing.

Erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Inschrijven

Praktijk

Het praktische gedeelte van het klinisch onderwijs, omvat ten minste 450 effectieve uren.
Je loopt stage in de domeinen van de ouderenzorg, en dit in een erkende geriatrische dienst en/of in de domeinen specifiek gericht tot de ouderenzorg.

Je doet ten minste :

 • 100 uren stage in een geriatrische dienst;
 • 100 uren stage in een gespecialiseerde dienst in psycho-geriatrische aandoeningen;
 • 200 stage-uren te verspreiden over de instelling (rustoord, een rust- en verzorgingstehuis, een dagzorgcentrum en dagopvangcentrum) en de thuisverzorging (diensten voor thuisverpleging en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging).

De resterende 50 uren kunnen in een van de bovenvermelde domeinen uitgeoefend worden of in een ander domein van de ouderenzorg gepresteerd worden.

Postgraduaat Geriatrie (met take-home evaluatie)

Doelgroep Postgraduaat Geriatrie (met take-home evaluatie)

Je bent verpleegkundige, bachelor of HBO5 en je wil je beroepsbekwaamheid behalen. 

Heb je interesse in deze opleiding, maar heb je een andere vooropleiding, wend je dan tot de contactpersoon.

Doelstelling

Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor de geriatrische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.

Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van de gerontologische en geriatrische zorgcultuur en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening.

Het postgraduaat Geriatrie kadert in de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de 'beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie'.

Erkenning

 • Cursisten die kiezen voor de ganse opleiding en slagen voor de evaluatie krijgen een getuigschrift van Postgraduaat Geriatrie.
 • Alle andere cursisten ontvangen een bewijs van bijscholing.

Organisatie

Je kiest voor de volledige opleiding of voor 1 of meerdere modules of dagdelen uit het programma.

De lesdagen worden georganiseerd op het studiegebied Gezondheidszorg, meestal op donderdag van 8.30 tot 18 u. op volgende data (onder voorbehoud):

 • Periode 1
  • woensdag 23 september 2015
  • 8, 15, woensdag 21 oktober (gewijzigde datum!) en 29 oktober 2015
  • examen op 19 november 2015
 • Periode 2
  • 26 november 2015
  • 3, 10 en 17 december 2015
  • 7 januari 2016
  • examen op 28 januari 2016
 • Periode 3
  • 4, 18 en 25 februari 2016
  • 3 en 10 maart 2016
  • examen op 14 april 2016
 • Periode 4
  • 21 en 28 april 2016
  • 3 (dinsdag), 19 en 26 mei 2016
  • examen 9 juni 2016

Studiepunten

De opleiding telt 24 studiepunten (6 per module).

Evaluatie

Je legt een take-home evaluatie af.

Kostprijs

Het studiegeld bedraagt 950 euro.

 • Wie een of meerdere modules volgt en geen examen aflegt, betaalt 270 euro per module.
 • Wie afzonderlijke dagdelen volgt, betaalt 80 euro voor een hele dag en 60 euro voor een voor- of namiddag.

Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Inschrijven

In beeld

Nieuwe campus Zuid

Vanaf september 2016 studeer, leef en werk je op de gloednieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45. Een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige leeromgeving ...

Tot de opening van de nieuwe campus studeer je op campus Zuid - Markgrave.