Bibliotheek

Zelfstudie, opzoeken, doelgericht vinden …: je campusbibliotheek is de uitgelezen plek voor dit alles. Je vindt er natuurlijk niet alleen boeken, maar ook kranten, tijdschriften, cd-roms, dvd’s, databanken, didactische materialen en spelen.

Collectie

Doorzoek de collectie via de catalogus:

 

Doorzoek de collectie, (Engelstalige) full-tekst artikels, E-tijdschriften, e-books via de KdG Discovery service:

 

Databanken

Omwille van gebruikerslicenties zijn de meeste bronnen niet vrij toegankelijk via het internet.
Alle bronnen zijn toegankelijk voor studenten en medewerkers via het KdG-netwerk.

Buiten de campussen zijn de meeste databanken toegankelijk via

Lijst databanken

Aanwinsten

Wil je op de hoogte gehouden worden van de aanwinsten in onze bibliotheken, schrijf je dan in voor e-mailattendering op maat via Mijn Bibliotheek.

Bibliotheekmaterialen ontlenen

Op vertoon van je KdG-studentenkaart kan je bibliotheekmaterialen ontlenen in alle bibliotheken van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, rekening houdend met het plaatselijk reglement.

Als KdG-student of medewerker kan je via Mijn Bibliotheek je persoonlijke gegevens bekijken, uitleningen beheren, werken reserveren en verlengen ...

Bibliotheekreglement

1. Toegang             

De KdG-bibliotheken zijn vrij toegankelijk voor studenten en medewerkers van de AUHA (Associatie Universiteit en hogescholen Antwerpen). Externe gebruikers dienen zich aan te melden aan de balie.

Als KdG-personeelslid of KdG-student heb je ook toegang en leenrecht in de bibliotheken van de universiteit en andere hogescholen van de AUHA. Je moet dan wel een geldige personeels- of studentenkaart kunnen voorleggen. Alle AUHA-bibliotheken passen hun eigen reglement toe en kunnen eventueel restricties opleggen voor het uitlenen van sommige collectieonderdelen.

2. Adressen en openingsuren

Zie Vestigingen.

3. Werkklimaat               

De bibliotheek is een lees- en werkruimte: wie er komt, houdt rekening met de anderen en stoort niet. In de bibliotheek mag je niet roken, eten of drinken. Draagtassen of boekentassen en jassen dienen opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. 

4. Leen

4.1. Wie kan ontlenen?

 • Externen: € 10 voor 1 jaar een AUHA-bibkaart
 • KdG / AUHA-studenten: gratis voor het lopend academiejaar met studentenkaart
 • KdG / AUHA-afgestudeerden: € 5 voor 1 jaar met Studentenkaart* / AUHA-bibkaart
 • KdG / AUHA-personeel, emeriti en gepensioneerden: gratis voor het lopend academiejaar met personeelskaart / AUHA-bibkaart

* = afschrift diploma indien niet meer in bezit van oude studentenkaart

4.2 Uitlenen

5 items gedurende 3 weken (studiegebied Onderwijs 10 items)

 • Elke ontlening gebeurt via de bibliotheek.
  Je brengt de ontleende materialen terug naar de bibliotheek waar ze ontleend zijn.
 • Voor een aantal materialen (o.a. tijdschriften, dvd's, apparatuur...) gelden andere uitleenvoorwaarden. Woordenboeken, referentiewerken, encyclopedieën en losbladige werken kunnen niet uitgeleend worden. De bibliothecaris kan items tijdelijk niet-uitleenbaar maken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je uitleent. Leen daarom niet verder uit aan anderen en wissel onderling geen bibliotheekmaterialen uit. Verlies van een item of aangerichte schade dient vergoed te worden.
 • Uitlenen kan tot een kwartier voor sluitingstijd.
 • Midden juni worden alle bibliotheekmaterialen terug verwacht in de bibliotheek. Wil je tijdens de zomervakantie nog iets ontlenen, vraag dan aan de bibliothecaris wanneer je de materialen dient terug te brengen.
 • De bibliotheek kan wegens gegronde redenen elk uitgeleend werk terugvragen.

4.2 Verlengen

Kan 1 maal (indien het item niet gereserveerd is) aan de balie, telefonisch, per mail of via Mijn Bibliotheek.

4.3 Reserveren

Is enkel mogelijk voor uitgeleende werken zowel aan de balie, telefonisch, per mail of via Mijn Bibliotheek.

4.4 Boete

Elk geleend werk dient uiterlijk op de datum van het verstrijken van de leenperiode ingeleverd te worden, zoniet wordt een boete aangerekend.

 • € 0.10 per item/dag
 • € 2.50 2de rappelkosten
 • € 5.00 3de rappelkosten

Bij niet betaling van de boete wordt de lezer geschorst als lener.

4.5 Documentaanvraag

Studenten en medewerkers van KdG kunnen bibliotheekmaterialen aanvragen uit andere bibliotheken. Hiervoor gelden de nationale en internationale interbibliothecaire akkoorden. De kosten voor interbibliothecaire leen vallen ten laste van de lezer of zijn/haar opleiding. Eventueel kan een voorschot gevraagd worden.

5. Kopiëren - scannen - digitaal fotograferen           

Fotokopietoestellen mogen enkel worden gebruikt voor kopieerwerk toegelaten door de Belgische auteurswet. KdG betaalt reprogelden aan Reprobel. Het kopiëren van artikelen en delen van boeken voor eigen gebruik, is daardoor toegelaten. Printen uit databanken die door de bibliotheek worden aangeboden, is in regel toegestaan voor niet-commercieel gebruik.
Kopiëren, printen en scannen kan met de studenten- of personeelskaart.

6. Beschadiging en verlies van materialen     

Heb je een boek of ander item beschadigd of verloren, dan moet je daarvoor een schadevergoeding betalen, afhankelijk van de aankoopprijs en de administratieve kosten. Draag daarom zorg voor alle materialen.

7. Verantwoordelijkheid / juridisch kader   

 • Als bibliotheekgebruiker word je geacht het bibliotheekreglement te kennen en je eraan te houden.
 • Wie zich duidelijk niet houdt aan de afspraken, kan uitgesloten worden van verder bibliotheekgebruik.
 • Alle vragen en opmerkingen i.v.m. de bibliotheek kan je mondeling of schriftelijk meedelen aan de bibliothecarissen.
 • In geval van betwistingen zal de directeur Onderwijs beslissen.

7.1 Privacy

Conform artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt de lezer in kennis gesteld van het volgende:

Met het oog op een geautomatiseerde verwerking van de leen en IBL worden een aantal gegevens verzameld. Het geautomatiseerd bestand waarin deze gegevens worden verwerkt kan u, voor wat betreft de gegevens die op u betrekking hebben, raadplegen via Mijn Bibliotheek. Tevens hebt u de mogelijkheid om schriftelijk inzage in, of verbetering van deze gegevens aan te vragen.

7.2 Gebruik databanken

Het gebruik van elektronische informatiebronnen is onderworpen aan de bepalingen van een gebruikerslicentie. Deze licenties bevatten copyrightrechtelijke beperkingen die dienen nageleefd door de geautoriseerde gebruikers (= personeelsleden en studenten verbonden aan KdG, aanwezig op de campus).

Off-campus toegang tot elektronische publicaties gebeurt via paswoordidentificatie en authenticatie. De gebruiker mag onder geen beding zijn/haar paswoord bekendmaken aan derden. Sommige licenties sluiten extern gebruik uit.

Externe gebruikers hebben geen toegang tot de elektronische databanken. Commercieel gebruik is in geen enkel geval toegestaan.

8. Uitzonderingen         

In functie van het beleid op de campus kan de bibliothecaris uitzonderingen toestaan op dit reglement.

Studieruimtes

Heb je nood aan een stille ruimte om te studeren? Je kan terecht in alle studieruimtes van KdG. Een overzicht ...

  Bibliotheek stadscampus - Groenplaats

  • Locatie: Stadscampus - Groenplaats, 1ste verdieping
  • Openingsuren:
   • maandag: 8.30 tot 17 u.
   • dinsdag: 8.30 tot 17 u.
   • woensdag: 8.30 tot 17 u.
   • donderdag: 8.30 tot 17 u.
   • vrijdag: 8.30 tot 15 u.
  • Aantal plaatsen
   • met pc: 6
   • zonder pc: 50

  The Floor

  • Locatie: Stadscampus - Groenplaats, gelijkvloers
  • Openingsuren:
   • maandag: 8 tot 18 u.
   • dinsdag: 8 tot 18 u.
   • woensdag: 8 tot 18 u.
   • donderdag: 8 tot 18 u.
   • vrijdag: 8 tot 18 u.
  • Stilte is niet gegarandeerd
  • Aantal plaatsen: 186

  Bibliotheek campus Hoboken

  • Locatie: campus Hoboken
  • Openingsuren:
   • maandag: 9 tot 16.30 u.
   • dinsdag: 9 tot 16.30 u.
   • donderdag: 9 tot 16.30 u.
   • vrijdag: 9 tot 16.30 u.
  • Aantal plaatsen
   • met pc: 6
   • zonder pc: 46

  iRoom

  • Locatie: campus Hoboken
  • Openingsuren:
   • maandag: 8 tot 20 u.
   • dinsdag: 8 tot 20 u.
   • woensdag: 8 tot 18 u.
   • donderdag: 8 tot 20 u.
   • vrijdag: 8 tot 19 u.
  • Stilte is niet gegarandeerd
  • Aantal plaatsen
   • met pc: 14
   • zonder pc: 52

   Extra lokalen campus Hoboken

   Facultatief tijdens blok- en examenperiodes.

   Bibliotheek campus Sint-Lucas

   • Locatie: campus Sint-Lucas
   • Openingsuren:
    • maandag tot donderdag: 8.30 tot 12 u. en 12.40 tot 17 u.
    • vrijdag: 8.30 tot 12 u. en 12.40 tot 16 u.
   • Aantal plaatsen
    • met pc: 8
    • zonder pc: 16

   Bibliotheek campus Zuid

   Databanken

   Onze bibliotheek biedt ook een groot aantal digitale databanken aan. Als student, medewerker of meestal zelfs externe kan je die gratis raadplegen.

   Toegang

   Omwille van gebruikerslicenties zijn de meeste bronnen niet vrij toegankelijk via het internet.
   Alle bronnen zijn toegankelijk voor studenten en medewerkers via het KdG-netwerk.

   Buiten de campussen zijn de meeste databanken toegankelijk via

   Titel en link Omschrijving
   Academic Search Complete E-journals (full text en abstracts)  interdisciplinair.
   Art Source Full-text databank over kunst en architectuur. Uitbreiding Art Full Text (H.W. Wilson).
   Assuropolis Databank over verzekeringen.
   Business Source Complete Meer dan 1000 documenten en tijdschriften in het economische vakgebied (management, marketing etc.) en meer dan 10 000 bedrijfsprofielen.
   CINAHL with Full Text 2500 verpleegkundige en paramedische tijdschriften waarvan 600 full text.
   Dieselnet Rapporten en artikels over dieselmotoren, dieselemissie en gevolgen voor het milieu. Voornamelijk open access (full text). Voor sommige artikels is een paswoord nodig. Vraag een paswoord aan de balie.
   Discovery Eenvoudig en snel gelijkijdig opzoeken in de databanken en bibliotheekcatalogus van KdG.
   DOAJ Open internationale interdisciplinaire databank.
   Ebsco E-book collectie

   Multidisciplinair full text.

   Eric Abstracts en full-text artikels over onderwijs en opvoeding.
   Fiscalnet Online fiscale databank. 
   GoPress Archief van de Belgische kranten en tijdschriften, na registratie. Ook enkele persbureaus, websites en tweets zijn opgenomen. Artikels zijn toegankelijk vanaf de derde dag na publicatie.
   GreenFILE 800 boeken, rapporten en tijdschriften over de menselijke impact op het milieu, waarvan de helft full text.
   Invert Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften en nieuwsbrieven (geen full text).
   Jur@ Juridische referenties en integrale teksten rond wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.
   Jurisquare Belgische juridische databank over alle takken van het recht. Bevat de full text van een aantal e-boeken die de hogeschool heeft aangekocht en juridische tijdschriften waarop de hogeschool geabonneerd is.
   Le petit Robert Verklarend woordenboek Frans.
   Leerrijk Vlaamse onderwijsdatabank met professionele informatie voor leerkrachten, directies, nascholers, begeleiding, CLB's, inspecties en beleidsmensen. Er zijn 3 modules: zorg, didactiek en beleid. Je hoeft niet in te loggen.
   LISTA Library, Information Science & Technology Abstracts. 710 tijdschriften, procedures en boeken in het brede domein van de bibliotheekwetenschappen.
   MathEduc Boeken, lesmateriaal en meer dan 500 tijdschriften over didactiek van de wiskunde en computerwetenschappen. Full text artikels uit het Zentralblatt für Didaktik der Mathematik zijn eveneens te raadplegen.
   Monkey databank: fiscaliteit, accountancy, vennootschapsrecht Fiscaal recht met rechtsleer, rechtspraak en wetgeving en berekeningsprogramma's, een module accountancy en een module vennootschapsrecht. 
   Newswires (EBSCO) Nieuws afkomstig van gezaghebbende persbureaus (Engelstalig) met een archief van 30 dagen.
   Oxford Art Online
   Kunstencyclopedie met 45 000 artikels en duizenden foto's, schetsen...
   Regional Business News 80 tijdschriften over de Amerikaanse bedrijfswereld (full text).
   Science Direct Interdisciplinair (full text), een keuze van meer dan 700 Elsevier tijdschriften.
   Social Web
   Databank over sociaal en arbeidsrecht.
   SpringerLink E-books en e-journals in alle domeinen van de wetenschap zoals ingenieurs-, sociale en medische wetenschappen.
   Strad@ Juridische databank van Larcier.
   Teacher Reference Center Inhoudstafels en abstracts uit 280 tijdschriften in het onderwijskundige domein.
   Trefzeker Databank sociaal recht (Sociale Gids): vraag een paswoord aan de balie.
   Trends Top 100.000 website Financiële gegevens en personeelsbestand van 100 000 grootste Belgische ondernemingen.
   Van Dale woordenboeken elektronisch Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Hedendaags Nederlands en Van Dale vertaalwoordenboeken vanuit het Nederlands naar Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees en omgekeerd. 
   Vlabidoc Archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Nederlandstalig België.
   Web of Science Multidisciplinair. Gelijktijdig doorzoeken van Web of Science Core collection, Inspec, KCI Korean Journal Database, SciELO citation Index.
   Wiley Online Library
   Multidisciplinair. Doorzoek 1500 tijdschriften en 16000 boeken in alle wetenschappelijke domeinen.