Inschrijven aan KdG

 • Schrijf je voor de eerste keer in aan KdG?
 • Heb je een Vlaams diploma secundair onderwijs?
 • Kies je voor een professionele bacheloropleiding?

Prima, dan vind je op deze pagina hoe je kan inschrijven voor het academiejaar 2016-2017.

Je volgt een andere inschrijvingsprocedure als je:

Hoe inschrijven?

Stap 1: registreer je

Registreer je online 

Dat vereenvoudigt je inschrijving later. Dit verbindt je tot niets: een registratie is geen definitieve keuze of inschrijving, geen betaling en ook geen plaatsreservering.

Stap 2: maak een afspraak 

Na registratie ontvang je meteen een mail met alle info over:

 • hoe en wanneer je een afspraak kan maken om je in te schrijven
 • de campus waar je kan inschrijven
 • de procedure om eventueel vrijstellingen aan te vragen

De inschrijvingsafspraken starten vanaf 25 juni 2016.

Stap 3: schrijf je in

Meld je op het afgesproken uur aan op de campus die vermeld staat in de mail.

Vergeet zeker je identiteitskaart en bankkaart niet! 

Je diploma heb je enkel nodig als je dat behaalde vóór 2002, in het volwassenenonderwijs of via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Je inschrijving is definitief wanneer we alle nodige documenten ontvangen hebben, het studiegeld betaald is en je studiecontract ondertekend is.

Super, je bent nu KdG-student!

 • Onthaaldagen vanaf 14 september
 • Lessen starten in de week van 19 september

Meer concrete info over de onthaaldag, boekenverkoop ... krijg je bij inschrijving.

Heb je recht op een studietoelage en/of een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap? Upload het bewijs dan op voorhand in de registratiemodule of neem het mee op je inschrijvingsafspraak.

Hoeveel kost studeren aan KdG?

Om in te schrijven aan KdG, betaal je naast je studiegeld ook forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Daarnaast biedt KdG en de Vlaamse overheid je tal van financiële ondersteuningsmogelijkheden: studietoelage, verminderd studiegeld, spreiding van betaling, of andere studiefinanciering.

Studiegeld

Hoeveel studiegeld je betaalt, hangt af van je recht op een studietoelage, voor hoeveel studiepunten je inschrijft, het soort contract waarvoor je inschrijft en je nationaliteit.

Bijvoorbeeld: je schrijft als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract. 

Niet-beursstudent

Je hebt geen recht op een studietoelage en betaalt 890 euro. Je betaalt het volledige bedrag meteen bij inschrijving of kiest voor een gespreide betaling.

Beursstudent 

Je had in het academiejaar 2015-2016 recht op een studietoelage en je kan dat bewijzen met de beslissingsbrief van de dienst Studietoelagen? Dan betaal je het verminderd studiegeld van 105 euro.

Je denkt in het academiejaar 2016-2017 in aanmerking te komen voor een studietoelage maar je kan dat voorlopig nog niet aantonen? Dan betaal je het volledige inschrijvingsgeld van 890 euro of kies je voor een gespreide betaling. Wanneer je je studietoelage ontvangt, betalen we je het verschil terug.

Bijna-beursstudent

Je hebt geen recht op een studietoelage, maar je (gezins)inkomen zit slechts 3048 euro (index 2016-2017) boven de maximumgrens? Dan betaal je 470 euro. Je betaalt het volledige bedrag meteen bij inschrijving of kiest voor een gespreide betaling.

Tarieven studiegeld

Inschrijven met een ander contract, voor meer of minder studiepunten of met een andere nationaliteit? In deze tabel vind je de tarieven.

Soort contract / student Studietoelage? Studiegeld
Diplomacontract
Creditcontract
Niet-beursstudent 230 euro + 11 euro per studiepunt
Beursstudent 105 euro
Bijna-beursstudent 230 euro + 4 euro per studiepunt
Creditcontract voor leerling laatste jaar secundair onderwijs (max. 10 studiepunten)   52,50 euro
Examencontract   105 euro + 4 euro per studiepunt
Verhoogd studiegeld voor student met negatief leerkrediet die voldoet aan de uitzonderingsregels zoals bepaald in het HOE   11 euro extra per studiepunt waarvoor geen leerkrediet
Student niet-EER die enkel om reden van werk en/of studie een verblijfstitel in België gekregen heeft   800 euro + 45 euro per studiepunt

Check het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement voor alle info over studiegeld of bekijk alvast de tarieven studiegeld 2017-2018.

Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kunnen er extra kosten zijn voor boeken en cursussen, kopieën, knutselmateriaal, verf, auto-onderdelen, fototoestel, laptop, internetverbinding, sportkledij, studiereizen ...

Download het overzicht van de forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Financiële ondersteuning

De Vlaamse overheid, KdG en KdG Stuvo (de studentenvoorzieningen van je hogeschool) bieden je financiële ondersteuning en de mogelijkheid om je betalingen te spreiden. Laat geld dus geen spelbreker zijn voor je studie!

Studiebeurs

Ook bekend als de 'Studietoelage van de Vlaamse overheid'.

KdG Stuvo helpt je graag: we berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage, helpen je bij de aanvraag en kunnen een voorschot op de studietoelage geven.

Je kan een studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus en ten laatste op 1 juni van het lopende academiejaar.

Verminderd studiegeld

Kom je in aanmerking voor een studiebeurs (of net niet), dan betaal je verminderd inschrijvingsgeld. Zie hierboven bij 'Studiegeld' voor meer info.

Daarnaast zijn er nog een reeks specifieke omstandigheden die recht geven op verminderd studiegeld. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met KdG Stuvo.

Gespreide betaling

Wil je de betaling van je studiegeld spreiden in de tijd? Geen probleem!

Je betaalt bij inschrijving een voorschot van 230 euro en schrijft meteen in voor een spreidingsplan. Het resterende bedrag betaal je in maximaal 5 schijven via een domiciliëring.

(Als je in januari of februari inschrijft, betaal je in 3 schijven. Als je in maart, april of mei inschrijft, is geen spreiding mogelijk)

Studiefinanciering door KdG Stuvo

Ook KdG Stuvo kan je tijdens je studietraject aan KdG, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteunen. Enkele mogelijkheden:

 • spreiding en/of uitstel van betaling (voor studiekosten gemaakt binnen KdG)
 • voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
 • KdG Stuvo-toelage: niet terug te betalen ondersteuning voor algemene studiekosten.

Voor een overzicht van het volledige aanbod neem je contact op met KdG Stuvo.

Soorten inschrijvingscontracten

Diplomacontract

De meeste studenten schrijven in met een diplomacontract.

Je schrijft je dan in voor een:

 • bachelordiploma
 • masterdiploma
 • voorbereidingsprogramma
 • schakelprogramma

Andere contracten

 • creditcontract: om een creditbewijs te behalen voor een of meerdere opleidingsonderdelen (bijvoorbeeld in de context van een bijscholing als je al werkt)
 • examencontract: om examens af te leggen zonder lessen te volgen (met als einddoel een bachelor- of masterdiploma of een creditbewijs voor een of meerdere opleidingsonderdelen)

Wil je inschrijven met een credit- of examencontract, of met een combinatie hiervan? Contacteer dan eerst het studiegebied waar je wil studeren.

Leerkrediet

Het leerkrediet is een onderdeel van de financieringsmethode van het hoger onderwijs.

Kerngedachte is dat je als student mee verantwoordelijk bent voor het succes van je studieloopbaan.

Lees meer over het leerkrediet

Nog vragen?