Inschrijven voor de premaster Beeldende Kunsten

De premaster Beeldende Kunsten is een voorbereidingsjaar voor de master Beeldende kunsten.

Meer inhoudelijke informatie over de Premaster Beeldende Kunsten vind je op de website van Sint Lucas Antwerpen.

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen kandideren voor de premaster opleiding heb je het volgende nodig:

 • Een professioneel bachelordiploma in Beeldende Kunsten of een academisch bachelordiploma (buiten het studiegebied Beeldende Kunsten) (met bijkomende artistieke kwalificatie).
 • Een taalattest niveau B2 van de Nederlandse taal (enkel nodig als je een anderstalige vooropleiding hebt), conform het Europese referentiekader.
 • Een artistiek portfolio voor de toelatingsproef en het intakegesprek

Ga naar de ondersteunende documenten voor alle details.

Studiegeld

Het inschrijvingsgeld voor een voltijds programma (58 credits) in het academiejaar 2024-2025 is:

 • 7058,58 euro voor niet-EER studenten
  • 1450,20 euro – vast bedrag
  • 96,70 euro – variabel bedrag (per studiepunt)
 • 1088,40 euro voor EER studenten
  • 288,00 euro – vast bedrag
  • 13,80 euro – variabel bedrag (per studiepunt)

Het inschrijvingsgeld betaal je jaarlijks. Niet-EER studenten betalen het studiegeld voor 28 juni 2024, 12 u. Bijkomende forfaitaire en opleidingsgebonden kosten zijn hierin niet inbegrepen.

Meer informatie over de studiekosten

EER of niet-EER?

 • Europese Economische Ruimte (EER): alle 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 

 • Belgische Studenten zijn EER-studenten en volgen deze procedure

Studiefinanciering

KdG biedt geen beurzen of subsidies aan.

 • Iedereen kan een gespreide betaling van zijn studiegeld aanvragen.
 • Bijkomend kan je advies inwinnen bij het team financieel welzijn of je in aanmerking komt voor extra bijkomende financiële steun.
 • Bij de Vlaamse overheid kan je een studietoelage of studiebeurs aanvragen.

Aanvraagdata

Academiejaar 2024-2025: Aanmeldingen gaan open vanaf einde januari 2024.

Tijdens de registratie kies je tussen de 5 verschillende contexten binnen de premasteropleiding. Je kan 1 keer per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef van de premasteropleiding.

Het laatste moment in september zal opengesteld worden indien het organisatorisch mogelijk is.

Data van vorige aanmeldingsprocedure:

Kandidaat-studenten van buiten de EER worden sterk aangeraden om deel te nemen aan de toelatingsproef van 7 maart of 6 juni 2023. Kandidaat-studenten van buiten de EER moeten de aanvraag voor hun visum zo snel mogelijk opstarten na het slagen van de toelatingsproef en het intakegesprek. Alleen op die manier heb je voldoende tijd om je visum in orde te krijgen voor de start van de lessen voor het academiejaar 2024-2025.

 • 7 maart 2024 – Voor alle studenten
  • Uiterste datum voor registratie: 16 februari
  • Uiterste datum voor het inleveren van de opdrachten: 1 maart
 • 6 juni 2024 – Voor alle studenten
  • Uiterste datum voor registratie: 25 mei
  • Uiterste datum voor het inleveren van de opdrachten: 3 juni
 • 27 juni 2024 – Enkel voor studenten die geen visum moeten aanvragen
  • Uiterste datum voor registratie: 17 juni
  • Uiterste datum voor het inleveren van de opdrachten: 24 juni
 • 5 September 2024 -  Enkel voor studenten die geen visum moeten aanvragen. Registraties openen vanaf 1 juli 2023 indien het organisatorisch mogelijk is.
  • Uiterste datum voor registratie: 26 augustus

  • Uiterste datum voor het inleveren van de opdrachten: 30 augustus

Aanvraagprocedure

Volgende acties verwachten we van je voor de aanvraagprocedure  via de online registratie:

 • Vul je persoonlijke gegevens in, je gekozen context en gevolgde onderwijsloopbaan
 • Upload de ondersteunende documenten
 • Attest voor taal en/of diploma in behandeling? Je kan je aanvraag verder invullen en deze uploaden zodra ze beschikbaar zijn.

Zodra we al het bovenstaande hebben ontvangen, is je aanmelding compleet en gaan we na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor de toelatingsproef. We vragen je om voor aanvang van het gesprek je artistieke portfolio in de beeldende kunsten en opdracht op te sturen.

Na deze proef krijg je feedback over het resultaat van de toelatingsproef.

Ondersteunende documenten

We vragen je om de volgende documenten te uploaden in de online registratie:

Diplomavoorwaarde

 • Upload je diploma-bewijs alleen in het Engels, Nederlands, Frans of Duits. Diploma’s in andere talen moeten vóór indiening worden vertaald door een beëdigd vertaler.

  • Een professioneel bachelordiploma in beeldende kunst of een professioneel of academisch bachelordiploma in niet-beeldende kunst met aanvullende artistieke kwalificaties is vereist om aan de premaster te beginnen.

 • In de regel accepteren we diploma’s die toegang geven tot een vergelijkbare opleiding in het hoger onderwijs in het land waar ze zijn uitgereikt.

 • Als je in afwachting bent van je bachelordiploma, stuur dan een verklaring van de verwachte afstudeerdatum van je huidige onderwijsinstelling mee. Wij hebben je originele diplomabewijs nodig voordat je aan je lessen bij KdG begint.

Resultaat en betalingsinstructies

Wij nemen per e-mail contact met je op om het resultaat van de toelatingsproef te bevestigen.

Laatstejaarsstudenten kunnen een voorwaardelijke toelating krijgen - op voorwaarde dat ze hun diploma-attest begin september indienen.

Houd er rekening mee dat het niet-EER studiegeld volledig moet worden betaald vóór 28 juni 2024, 12 u.

Artistiek portfolio en opdracht

Het portfolio wordt beoordeeld na de diploma- en taalcheck en is tevens het uitgangspunt voor het online intakegesprek.

Portfolio & aandachtspunten:
 • Er zijn verschillende soorten portfolio's, variërend van een website tot een digitaal portfolio (bijvoorbeeld in pdf formaat).

 • Motiveer je visie, zorg dat je persoonlijke visie op wat je doet en wilt doen in de toekomst een plek krijgt in je portfolio.

 • Maak optimaal gebruik van je sterke punten. Als je je richt op een niche of een heel specifiek domein binnen je ontwerp- of kunstpraktijk, dan is dat zeker iets om te benadrukken.

 • Het is altijd beter om vijf goede projecten in je portfolio te hebben dan vijftien middelmatige. Wees dus kritisch over wat je in je portfolio opneemt.

 • Zorg ervoor dat je een aantal van je projecten in je portfolio uitwerkt tot cases waarbij het hele proces wordt uitgelegd. Je doorloopt de verschillende fasen van het proces, van de uitdaging tot het resultaat. Dit kan gaan van de eerste schets, verder uitgewerkte voorstellen en een prototype tot het eindproduct of kunstwerk.

Artistieke opdracht:
 • Visueel dagboek: PechaKucha en motivatie
  Maak een visueel dagboek volgens het PechaKucha format: 20 beelden waarbij elk beeld 20 seconden wordt getoond. In deze 20 beelden bied je een presentatie van je eigen werk en onderzoek. Dit bestaat uit documentatie van reeds gemaakte werken en relevante referenties.
  Daarnaast bereid je een mondelinge presentatie voor die je tijdens het online gesprek geeft terwijl je de PechaKucha slideshow afspeelt. In deze presentatie motiveer je je keuze voor de Premaster opleiding en besteed je aandacht aan het artistieke pad dat je tot nu toe hebt afgelegd, geef je aan waar je nu staat en kijk je naar de toekomst.
 • Visueel dagboek: alternatieve vorm
  Omdat we in de Premaster opleiding vinden dat geen enkele specifieke presentatievorm verplicht moet zijn, is het ook mogelijk om een alternatieve vorm van het visueel dagboek te kiezen. Het principe blijft hetzelfde: je biedt een presentatie van je eigen werk en onderzoek. Voorwaarde is dat je een voorstel voor een alternatieve presentatievorm formuleert en dit voldoende kunt motiveren. (Let op: we reserveren maximaal 7 minuten voor deze presentatievorm).

Helpdesk

Hulp nodig bij je inschrijving? Nog vragen?
Contacteer het studenteninformatiepunt (STIP) van je campus:

Weet je niet welke campus? Contacteer info@kdg.be of +32 3 613 13 13.
Van 8/07 tot 15/08 zijn we niet bereikbaar vanwege onze zomersluiting. 

Meer inhoudelijke informatie over de Premaster Beeldende Kunsten vind je op de website van Sint Lucas Antwerpen.