Hoeveel kost studeren?

Om in te schrijven aan KdG, betaal je naast je studiegeld ook forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Daarnaast biedt KdG en de Vlaamse overheid je tal van financiële ondersteuning: studietoelage, verminderd studiegeld, spreiding van betaling, of andere studiefinanciering.

Studiegeld

Hoeveel studiegeld je betaalt, hangt af van je recht op een studietoelage, voor hoeveel studiepunten je inschrijft, het soort contract waarvoor je inschrijft en je nationaliteit.

Bijvoorbeeld: je schrijft als Belg in voor een voltijdse opleiding van 60 studiepunten met een diplomacontract. 

Niet-beursstudent

Je hebt geen recht op een studietoelage en betaalt 906,10 euro. Je betaalt het volledige bedrag meteen bij inschrijving of kiest voor een gespreide betaling.

Beursstudent 

Je had in het academiejaar 2016-2017 recht op een studietoelage en je kan dat bewijzen met de beslissingsbrief van de dienst Studietoelagen? Dan betaal je het verminderd studiegeld van 106,90 euro.

Je denkt in het academiejaar 2017-2018 in aanmerking te komen voor een studietoelage maar je kan dat voorlopig nog niet aantonen? Dan betaal je het volledige inschrijvingsgeld van 906,10 euro of kies je voor een gespreide betaling. Wanneer je je studietoelage ontvangt, betalen we je het verschil terug.

Bijna-beursstudent

Je hebt geen recht op een studietoelage, maar je (gezins)inkomen zit slechts 3048 euro (index 2016-2017) boven de maximumgrens? Dan betaal je 480,10 euro. Je betaalt het volledige bedrag meteen bij inschrijving of kiest voor een gespreide betaling.

Tarieven studiegeld 2017-2018

Diplomacontract / creditcontract

De meeste nieuwe studenten schrijven in met een diplomacontract.

  • Niet-beursstudent: 234,10 euro + 11,20 euro per studiepunt
  • Beurs(tarief)student: 106,90 euro
  • Bijna-beursstudent: 234,10 euro + 4,10 euro per studiepunt

Andere

  • Examencontract: 106,90 euro + 4,10 euro per studiepunt
  • Creditcontract voor leerling laatste jaar secundair onderwijs: 53,40 euro (max.10 studiepunten)
  • Negatief leerkrediet: verhoogd studiegeld voor student met negatief leerkrediet die voldoet aan de uitzonderingsregels zoals bepaald in het HOE: 11,20 euro extra per studiepunt waarvoor geen leerkrediet
  • Student niet-EER die enkel om reden van werk en/of studie een verblijfstitel in België gekregen heeft (International Business en masteropleidingen): 815 euro + 46 euro per studiepunt (of + 6,00 euro per studiepunt voor examencontract)

Check het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement voor alle info over studiegeld of bekijk nog de studiegelden voor het academiejaar 2016-2017.

Forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kunnen er extra kosten zijn voor boeken en cursussen, kopieën, knutselmateriaal, verf, auto-onderdelen, fototoestel, laptop, internetverbinding, sportkledij, studiereizen ...

Download het overzicht van de forfaitaire en opleidingsgebonden kosten

Financiële ondersteuning

De Vlaamse overheid, KdG en KdG Stuvo (de studentenvoorzieningen van je hogeschool) bieden je financiële ondersteuning en de mogelijkheid om je betalingen te spreiden. Laat geld dus geen spelbreker zijn voor je studie!

Studiebeurs

Ook bekend als de 'Studietoelage van de Vlaamse overheid'.

KdG Stuvo helpt je graag: we berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage, helpen je bij de aanvraag en kunnen een voorschot op de studietoelage geven.

Je kan een studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus (maar wacht tot je inschrijving helemaal afgerond is) en ten laatste op 1 juni van het lopende academiejaar.

Verminderd studiegeld

Kom je in aanmerking voor een studiebeurs (of net niet), dan betaal je verminderd inschrijvingsgeld. Zie hierboven bij 'Studiegeld' voor meer info.

Daarnaast zijn er nog een reeks specifieke omstandigheden die recht geven op verminderd studiegeld. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met KdG Stuvo.

Gespreide betaling

Wil je de betaling van je studiegeld spreiden in de tijd? Geen probleem!

Je betaalt bij inschrijving een voorschot van 234,10 euro en schrijft meteen in voor een spreidingsplan. Het resterende bedrag betaal je in maximaal 5 schijven.

(Als je in januari of februari inschrijft, betaal je in 3 schijven. Als je in maart, april of mei inschrijft, is geen spreiding mogelijk)

Studiefinanciering door KdG Stuvo

Ook KdG Stuvo kan je tijdens je studietraject aan KdG, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteunen. Enkele mogelijkheden:

  • spreiding en/of uitstel van betaling (voor studiekosten gemaakt binnen KdG)
  • voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
  • KdG Stuvo-toelage: niet terug te betalen ondersteuning voor algemene studiekosten.

Voor een overzicht van het volledige aanbod neem je contact op met KdG Stuvo.

Nog vragen?