Reglementen en studiegids (ECTS)

Onderwijs- en Examenreglement

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) legt de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling van de student voor het academiejaar vast. Het is een decretaal verplicht studiecontract dat bij inschrijving gesloten wordt tussen de individuele student en de hogeschool. De decreten waarnaar verwezen wordt, zijn te raadplegen op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Academiejaar 2017-2018:

Academiejaar 2018-2019:

    Studiegids

    Een studiegids per opleiding vult het HogeschoolOnderwijs- en Examenreglement (HOE) aan. De studiegids omschrijft doelstellingen, vakinhouden, werk- en evaluatievormen en eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten.

    Check de studiegidsen op ECTS Web.

    Verzekeringen

    De volledige modaliteiten en formulieren in verband met verzekeringen vind je op het intranet.