Reglementen en studiegids (ECTS)

Onderwijs- en examenreglement

Het Onderwijs- en examenreglement legt de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling van de student voor het academiejaar vast. Het is een decretaal verplicht studiecontract dat bij inschrijving gesloten wordt tussen de individuele student en de hogeschool. De decreten waarnaar verwezen wordt, zijn te raadplegen op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Academiejaar 2023-2024

Academiejaar 2022-2023

Studiegids (ECTS)

Een studiegids per opleiding vult het onderwijs- en examenreglement aan. De studiegids omschrijft doelstellingen, vakinhouden, werk- en evaluatievormen en eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten.

Check de studiegidsen op ECTS Web.

Verzekeringen

De volledige modaliteiten en formulieren in verband met verzekeringen vind je op het intranet.