Toelatingsvoorwaarden Nederlandstalige bachelors

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een Nederlandstalige academische, educatieve of bachelor zijn:

 1. Diplomavoorwaarde: je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs of een ander toelatingsbewijs.
 2. Taalvoorwaarde: Nederlands niveau B2

Om in te schrijven voor de lerarenopleiding (educatieve bachelor) moet je ook nog de starttoets afleggen.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de 3de graad:

 • ASO, TSO en KSO: geslaagd in het 2de leerjaar van de 3de graad (6de leerjaar)
 • BSO: geslaagd in het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar)

Ook toegelaten:

 • Vlaams diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

 • Vlaams diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB)

 • Vlaams diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (graduaat / HBO5)

Geen diploma secundair onderwijs behaald? Dan kan je via het volwassenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs) in Vlaanderen en Brussel toch nog je evenwaardig diploma behalen.

Andere toelatingsbewijzen

Deze toelatingsbewijzen voldoen eveneens aan de diplomavoorwaarde secundair onderwijs:

 • Toelatingsbewijs van AUHA (Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen): bekijk de procedure afwijkende toelating (houd er alvast rekening mee dat deze procedure meerdere maanden in beslag kan nemen). En opgelet: dit bewijs voldoet aan de diplomavoorwaarde, maar niet aan de taalvoorwaarde.
 • Nederlands diploma vwo (een havo-diploma is niet voldoende)

 • Nederlands diploma mbo-4 (geeft alleen toegang tot een professionele of educatieve bachelor)

 • Geslaagde Nederlandse hbo-propedeuse

 • Europees baccalaureaat

 • Internationaal baccalaureaat

Heb je een ander (buitenlands) diploma? 

 • Vanaf midden juni kan je je via deze website registreren en de vereiste documenten opladen.
 • Na betaling van de application fee onderzoekt de dienst Admission je dossier.
 • Kan je niet wachten tot juni omdat je een visum nodig hebt? Mail dan naar admission@kdg.be.

Als je in je laatste of voorlaatste jaar secundair onderwijs zit, kan je al inschrijven met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten aan KdG (zie art. 8 van het onderwijs- en examenreglement). Het opleidingshoofd moet hiervoor toestemming geven.

Indien je niet aan de diploma- of taalvoorwaarden voldoet, kan je eenmalig inschrijven met een creditcontract voor bepaalde opleidingsonderdelen en dit voor maximaal 10 studiepunten (zie art. 9 in het onderwijs- en examenreglement). Je legt hiervoor een positief bekwaamheidsonderzoek af. Contacteer de studieloopbaancoördinator van de opleiding voor meer informatie.

Taalvoorwaarde

Om te kunnen starten in een Nederlandstalige opleiding moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2, conform het Europese referentiekader.

Je voldoet aan de taalvoorwaarde als je:

 • Een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs hebt behaald.
 • Tenminste 1 leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt.
 • Geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.
 • Een attest levert van je taalkennis.

We aanvaarden volgende attesten Nederlands:

 • Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • Certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Startbekwaam (STRT) en Zakelijk Professioneel (PROF)
 • Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • Attest niveau 5 behaald aan een universitair talencentrum (UCT, ILT, HUB of Linguapolis)
 • Attest richtgraad 3 Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Attest Agentschap Integratie en Inburgering
 • Attest niveau B2 zoals omschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

Beheers je de taal en moet je enkel nog een test af te leggen als bewijs? In dat geval kan je je inschrijven voor de interuniversitaire taaltest.

Meer info

Raadpleeg het Onderwijs- en Examenreglement (artikel 2.6) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.