Toelatingsvoorwaarden graduaat

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een graduaat zijn:

 1. je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs, een ander toegelaten studiebewijs of slaagt voor de toelatingsproef
 2. én je voldoet aan de taalvoorwaarde

Inschrijven voor een Educatief Graduaat Secundair Onderwijs? Dan heb je daarnaast ook minstens 3 jaar werkervaring in een praktisch vak en kan je die ervaring aantonen in een intakegesprek met de coördinator.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de derde graad.

Je kan dus inschrijven voor een graduaat als je:

 • Aso, tso en kso: geslaagd bent in het 6de leerjaar (2de leerjaar van de 3de graad)
 • Bso:
  • Geslaagd bent in het 7de leerjaar (3de leerjaar van de 3de graad) OF
  • Geslaagd bent in het 6de leerjaar, ten minste 3 schooljaren geleden (2de leerjaar van de 3de graad).
   (Dan heb je geen diploma secundair onderwijs, maar kan je wel al inschrijven voor een graduaat)

Ook toegelaten:

 • Vlaams certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • Vlaams certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • Vlaams diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Vlaams diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB)

 • Vlaams diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Andere toelatingsbewijzen

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van onderstaande andere toelatingsbewijzen hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen:

 • Toelatingsbewijs van AUHA (Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen): bekijk de procedure afwijkende toelating op de site van AUHA (houd er alvast rekening mee dat deze procedure meerdere maanden in beslag kan nemen).
 • Nederlands diploma vwo

 • Nederlands diploma mbo-4 (geeft alleen toegang tot een professionele of educatieve bachelor)

 • Geslaagde Nederlandse hbo-propedeuse

 • Europees baccalaureaat

 • Internationaal baccalaureaat

Heb je een ander (buitenlands) diploma dat toelating geeft om in te schrijven voor een vergelijkbare opleiding in het hoger onderwijs in het land van uitgifte? Mail dan naar admission@kdg.be om een eventuele gelijkstelling te onderzoeken.

Als je in je laatste of voorlaatste jaar secundair onderwijs zit, kan je al inschrijven met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten aan KdG (zie art. 8 van het onderwijs- en examenreglement). Het opleidingshoofd moet hiervoor toestemming geven.

Indien je niet aan de diploma- of taalvoorwaarden voldoet, kan je eenmalig inschrijven met een creditcontract voor bepaalde opleidingsonderdelen en dit voor maximaal 10 studiepunten (zie art. 9 in het onderwijs- en examenreglement). Je legt hiervoor een positief bekwaamheidsonderzoek af. Contacteer de studieloopbaancoördinator van de opleiding voor meer informatie.

Toelatingsproef graduaatsopleidingen

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. Daarvoor kan je deelnemen aan een toelatingsproef.

Taalvoorwaarde

Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een bepaald niveau: B2 voor de graduaten, conform het Europese referentiekader.

Dit is zo als je:

 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt
 • geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
 • een attest levert van je taalkennis

Als attest volstaat bijvoorbeeld:

 • B2 en C2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • B2: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • B2: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Profiel Professionele Taalvaardigheid (PTT)
 • B2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II

Als je wilt inschrijven aan KdG, laad je meteen je taalattest op bij registratie. 

Nog een taaltest doen om een attest te verkrijgen? Je kan daarvoor onder andere terecht bij Linguapolis.

Meer info

Raadpleeg het Onderwijs- en Examenreglement (artikel 7) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.