Toelatingsvoorwaarden graduaat

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een graduaat zijn:

 1. je hebt een diploma secundair onderwijs (een Vlaams diploma secundair onderwijs, een getuigschrift BSO of een ander toegelaten diploma of studiebewijs)
 2. én je voldoet aan de taalvoorwaarde

Inschrijven voor een Educatief Graduaat Secundair Onderwijs? Check de opleidingspagina voor de toelatingsvoorwaarden.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de derde graad. In het aso, tso en kso is dat het 2de leerjaar van de 3de graad, in het bso is dat het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar).

Ook toegelaten:

 • Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift Pedagogische bekwaamheid

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Andere toegelaten diploma's of studiebewijzen

 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is

 • Vlaams diploma secundair onderwijs

 • Certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden

 • Certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

 • Vlaams diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

 • Vlaams certificaat van het hoger beroepsonderwijs

 • Vlaams diploma van het hoger beroepsonderwijs

 • Vlaams diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

 • Vlaams diploma van bachelor of master

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze andere toegelaten diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Taalvoorwaarde

Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een bepaald niveau: C1 voor de lerarenopleidingen en B2 voor de andere professionele bachelors, conform het Europese referentiekader.

Dit is zo als je:

 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt
 • geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
 • een attest levert van je taalkennis

Als attest volstaat bijvoorbeeld:

 • C1: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) én de bijkomende test voor een C1-certificaat
 • C1: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)
 • B2 en C2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • B2: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • B2: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Profiel Professionele Taalvaardigheid (PTT)
 • B2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II

Als je wilt inschrijven aan KdG, laad je meteen je taalattest op bij registratie. 

Nog een taaltest doen om een attest te verkrijgen? Je kan daarvoor onder andere terecht bij Linguapolis.

Meer info

Raadpleeg het Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (artikel 2.6) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.