Toelatingsvoorwaarden graduaat

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een graduaat zijn:

 1. je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs, een ander toegelaten studiebewijs of slaagt voor de toelatingsproef
 2. én je voldoet aan de taalvoorwaarde

Inschrijven voor een Educatief Graduaat Secundair Onderwijs? Dan heb je daarnaast ook minstens 3 jaar werkervaring in een praktisch vak en kan je die ervaring aantonen in een intakegesprek met de coördinator.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent voor:

 • ASO: 6de jaar
 • TSO: 6de jaar
 • KSO: 6de jaar
 • BSO: 7de jaar

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze diploma's secundair onderwijs hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Andere toegelaten studiebewijzen

 • Studiegetuigschrift van 6de jaar BSO, dat minstens drie jaar behaald is

 • Certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden

 • Certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

 • Vlaams diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

 • Vlaams certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

 • Vlaams diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

 • Vlaams diploma van bachelor of master

 • Nederlands diploma vwo, mbo-4 of havo

 • Geslaagde Nederlandse propedeuse

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze andere toegelaten studiebewijzen hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Heb je geen Vlaams diploma secundair onderwijs of ander toegelaten studiebewijs, maar ben je ouder dan 18 jaar? Dan kan je een toelatingsproef afleggen.

Taalvoorwaarde

Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een bepaald niveau: B2 voor de andere professionele bachelors, conform het Europese referentiekader.

Dit is zo als je:

 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt
 • geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
 • een attest levert van je taalkennis

Als attest volstaat bijvoorbeeld:

 • B2 en C2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • B2: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • B2: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Profiel Professionele Taalvaardigheid (PTT)
 • B2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II

Als je wilt inschrijven aan KdG, laad je meteen je taalattest op bij registratie. 

Nog een taaltest doen om een attest te verkrijgen? Je kan daarvoor onder andere terecht bij Linguapolis.

Meer info

Raadpleeg het Onderwijs- en Examenreglement (artikel 7) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.