Vroedkunde

Als verloskundige draag je een grote verantwoordelijkheid. Wij bereiden je daarop voor. Onze professionele bachelor Vroedkunde is een uitgebalanceerde combinatie van theorie en praktijk. Alle medische aspecten van zwangerschap en bevalling komen in de opleiding aan bod. Je oefent je vaardigheden in het skillslab en tijdens stages.

Professionele bachelor in de Vroedkunde

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Kim Van Hoof

T
+32 3 613 15 89

Profiel

Je profiel

 • Je wil ouders (in spe) begeleiden: van kinderwens over zwangerschap, bevalling en boreling tot stevige baby.
 • Je wil vooral de natuurlijke gang van zaken bewaken, al heb je ook interesse voor wetenschap en techniek.
 • Je bent sociaalvaardig, hebt een sterk inschattingsvermogen, bent stressbestendig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Je opleiding

Deze driejarige opleiding is een mix van theorie en (veel) praktijk.

 • In het skillslab, een miniziekenhuis op onze campus, krijg je de tijd en de ruimte om kennis en vaardigheden te oefenen op poppen en simulatiepatiënten.
 • Tijdens (internationale) stages draai je mee in teams van vroedvrouwen, artsen, kinesisten, verpleegkundigen, psychologen ...
 • Je bestudeert naast de gezonde ook de zieke mens, naast de normale ook de problematische zwangerschap en bevalling, naast de medische ook de psychosociale aspecten van vroedkunde.

Het domein is uitgestrekt:

 • kinderwens
 • vruchtbaarheid
 • (pre)conceptie
 • zwangerschap en bevalling
 • borstvoeding
 • kraambegeleiding
 • opvolging tot een jaar na de zwangerschap
 • ...

Je aandacht gaat niet alleen de moeder en haar baby maar ook naar partner, gezinssituatie en de ruime omgeving.

De opleiding beantwoordt aan de Europese richtlijnen voor het beroep van vroedvrouw en is een top-opleiding in Vlaanderen!

NVAO geaccrediteerde opleiding

Je toekomst

Je kan aan de slag in een ziekenhuis:

 • verlosafdeling,
 • materniteit,
 • dienst neonatologie
 • consultatie gynaecologie, fertiliteit en genetica.

Ook in kraamzorgcentra en organisaties zoals Kind en Gezin kan je terecht.

Kies je voor een job als zelfstandige vroedvrouw? Dan kom je vooral bij gezinnen thuis, tijdens het hele proces van voor de zwangerschap tot na de geboorte.

Verder studeren? Een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt in het verlengde van je professionele bacheloropleiding.

Dit diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Hierdoor kan je in heel Europa als vroedvrouw aan de slag.

Verwante opleidingen

 

Heb je nog vragen?

Vind je niet alle antwoorden op deze website? Geen probleem ...

 • Spring eens binnen op een van onze infomomenten: opencampusdag, infodagen, openlesdag, ...
 • Stel je vraag aan een student van deze opleiding via onze Facebook-app.
 • Stuur een mailtje naar de contactpersoon bovenaan deze pagina.

Ben je overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf meteen in!

Lessentabel

Eerste jaar

Focus op de normale menselijke voortplanting

  studiepunten *
Klinisch onderwijs - met 4 weken stage
Deel 1: skills
Deel 2: stage kraamafdeling
16
Functioneren als vroedvrouw
De vroedvrouw als professionele zorgverlener
De vroedvrouw in de rechtsstaat
De vroedvrouw als coach
9
Kinderwens
Alle aspecten van (pre)conceptie en seksualiteit komen hier aan bod
3
Zwangerschap
Gezond zwanger
Bewust zwanger
7
Baring 5
Kraambed
De pasgeborene
De kraamvrouw
Het gezin in relatie
8
De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar 3
De gezonde mens
Een gezond lichaam
De gezonde mens in zijn omgeving
De gezonde mens in relatie
9

Tweede jaar

Focus op de bedreigde menselijke voortplanting

Stage - 15 weken
Gemiddeld 36 stage-uren per week
6 weken verloskamer
9 weken kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging
24
De baring met verwikkelingen 4
De zieke mens
De mens met gezondheidsproblemen
Omgaan met gezondheidsproblemen
8
De zorgende vroedvrouw
Evidence based midwifery
Maatschappelijk verantwoordelijke zorg
6
De bedreigde zwangerschap 4
Het kraambed met verwikkelingen
Verwikkelingen bij de neonaat
Verwikkelingen bij de kraamvrouw
6
Verloskundig denken en doen 5
Klinische farmacologie3

Derde jaar

Focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting / ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw

Stage - 18 weken
Gemiddeld 36 stage-uren per week
9 weken verloskamer
9 weken kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging of extramurale stage
Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.
27
Hoogrisico neonatologie 3
Bijzondere verloskunde
Vruchtbaarheidsstoornissen
Diagnostiek
Operatieve ingrepen
5
De professionele vroedvrouw
Interprofessionele samenwerking of internationale trends in de verloskunde (je maakt een keuze uit een van beide opties)
Vroedvrouw en maatschappij
Wettelijk kader
Gezondheidspromotie door didactiek
9
Ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw (Je maakt een keuze uit een van beide opties) 5
Educator @ healthcare 3
Bachelorproef 5
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie3

* In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Een contactuur is een uur dat je op de campus les hebt of een demo bijwoont.
Dit is de lessentabel van het lopende academiejaar. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Vakbeschrijving

Eerste jaar

Klinisch onderwijs - met 4 weken stage

 • Klinisch onderwijs
  Je leert klinisch te redeneren en oefent in het skillslab met de instrumenten die je straks in de verloskamer nodig hebt. Je maakt kennis met belangrijke tests en oefent ze in.

Functioneren als vroedvrouw

 • De vroedvrouw als professionele zorgverlener
  Je maakt kennis met het beroep van vroedvrouw: welke vaardigheden heb je nodig, hoe ver moet je kennis van exacte wetenschappen reiken, wanneer is je hulp vereist …
 • De vroedvrouw in de rechtsstaat
  Hoe zit België institutioneel in elkaar en welke organisaties en voorzieningen zijn relevant voor jou als vroedvrouw? Je leert alles over geboorteaangiftes, ouderlijk gezag, voogdij en de afstammingsregels.
 • De vroedvrouw als coach
  Nog aan te vullen

Kinderwens

 • Kinderwens
  Je bestudeert de voortplanting in de breedste zin van het woord: genetica en erfelijkheid komen aan bod, net als de rol van psychosociale aspecten en het belang van geneesmiddelen. Je bespreekt een reeks belangrijke ethische dilemma's.

Zwangerschap

 • Gezond zwanger
  Je leert alles over de anatomie van de vrouw en hoe ze verandert tijdens de zwangerschap. Je ontdekt hoe een normale zwangerschap verloopt en welke begeleiding je haar als vroedvrouw biedt.
 • Bewust zwanger
  Je maakt kennis met de gezondheidsaspecten van de prenatale zorgverlening: hoe help je zwangere vrouwen en hun partner bij het aannemen van een gezonde levensstijl?

Baring

 • Baring
  Wat gebeurt er fysiologisch met een vrouw in arbeid, bij de bevalling en net erna. Hoe begeleid je als vroedvrouw het koppel op dat moment? Hoe verloopt de overgang van intra-uterien naar extra-uterien leven voor een pasgeborene?

Kraambed

 • De pasgeborene
  Je kijkt naar de fysiologie van de pasgeborene en leert over de verschillen tussen moedermelk en kunstvoeding, over belangrijke vaccinaties en de PKU-test en hoe je een baby best verzorgt en wast.
 • De kraamvrouw
  Wat gebeurt er tijdens de borstvoeding? Welke fysiologische en psychologische zorg heeft een vrouw meteen na de bevalling nodig? Welke impact heeft een bevalling op het maagdarmstelsel en de mobiliteit?
 • Het gezin in relatie
  Je bestudeert de belangrijke rituelen die bij een geboorte horen in verschillende culturen. Je neemt ook de eerste stapjes van het gezin als gezin in de maatschappij onder de loep.

De vroedvrouw als wetenschapper

 • De vroedvrouw als wetenschapper
  Je maakt kennis met de ruime wetenschappelijke bibliotheek die je als vroedvrouw ter beschikking hebt. Je leert betrouwbare bronnen te onderscheiden van andere en leert ze te gebruiken in je beroepsleven.

De gezonde mens

 • Een gezond lichaam
  Je bestudeert het menselijke lichaam in optimale conditie: vertering, bloedcirculatie, ademhaling, uitscheiding … Zo krijg je inzicht in de anatomie en de fysiologie.
 • De gezonde mens in zijn omgeving
  Je leert welke omgevingsfactoren de menselijke gezondheid beïnvloeden: bacteriën, virussen, overdraagbare micro-organismen, infecties … Je zoomt in op cellen en weefsels.
 • De gezonde mens in relatie
  Je verdiept je in de menselijke contacten en hun medische gevolgen: seksualiteit en intimiteit, maar ook psychologie. Je leert het geheugen kennen en bestudeert de menselijke emotie.

Tweede jaar

Stage - 15 weken

 • Stage (verloskamer)
  Je draait zes weken mee in de verloskamer. Daar kijk, luister, registreer en rapporteer je. Je helpt je eerste ouders, leert samenwerken met anderen en groeit meer en meer in je rol als professional. Je leert het vak van vroedvrouw al doende.
 • Stage (algemeen)
  Je functioneert negen weken als vroedvrouw onder begeleiding. Zo leer je alle aspecten van je job: zorgplannen opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren, huisbezoeken afwerken ...

De baring met verwikkelingen

 • De baring met verwikkelingen
  Als vroedvrouw is het je taak risico's tijdig te herkennen tijdens de bevalling. Je verdiept je in de begeleiding van kunstverlossingen, afwijkende liggingen. Je focust in het bijzonder op je begeleidende rol tijdens de zwangerschap en de bevalling. Je leert een pasgeborene reanimeren.

De zieke mens

 • De mens met gezondheidsproblemen
  Je kijkt naar afwijkingen in hart- en vaatstelsel, naar ademhalingsproblemen en neurologische aandoeningen. Je leert alles over tumoren, het afweerstelsel van de mens en de verpleegkundige acties bij diabetes, wonden, operaties ...
 • Omgaan met gezondheidsproblemen
  Aan te vullen

De zorgende vroedvrouw

 • Evidence based midwifery
  Aan te vullen
 • Maatschappelijk verantwoordelijke zorg
  Nog aan te vullen

De bedreigde zwangerschap

 • De bedreigde zwangerschap
  Je verdiept je in complicaties tijdens de zwangerschap, en jouw rol als vroedvrouw daarbij. Juridische en ethische vraagstukken over abortus en adoptie passeren de revue.

Het kraambed met verwikkelingen

 • Verwikkelingen bij de neonaat
  Niet elk kind komt helemaal gezond ter wereld. Je leert de pre- en postnatale infecties kennen en ze te bestrijden. Je focust op neonataal transport, observatie, thermoregulatie, correcte voeding, comfortverpleging en pijnbestrijding.
 • Verwikkelingen bij de kraamvrouw
  Je krijgt inzicht in de psychologische, medische en sociale aspecten van complicaties in het kraambed. Je maakt ook kennis met postpartumdepressie, baby blues en met de gevolgen van het overlijden van een zuigeling.

Verloskundig denken en doen

 • Verloskundig denken en doen
  Aan te vullen

Derde jaar

Stage - 18 weken

 • Stage (verloskamer)
  Je draait zes weken mee in de verloskamer. Daar kijk, luister, registreer en rapporteer je. Je helpt je eerste ouders, leert samenwerken met anderen en groeit meer en meer in je rol als professional. Je leert het vak van vroedvrouw al doende. Op het einde van je opleiding verrichtte je zelfstandig veertig bevallingen.
 • Stage (algemeen)
  Je functioneert negen weken als vroedvrouw onder begeleiding. Zo leer je alle aspecten van je job: zorgplannen opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren, huisbezoeken afwerken ... Je verantwoordelijkheden en taken nemen uiteraard toe in je laatste jaar.

Hoogrisico neonatalogie

 • Hoogrisico-neonatologie
  Je maakt kennis met risicovolle complicaties voor het (on)geboren kind tijdens de zwangerschap en de bevalling: intracraniële bloedingen, leucomalacie, vochttekort … Je leert welke handelingen je moet stellen en hoe je in noodgevallen moet reanimeren. Kortom, je leert hoe je een ernstig zieke baby in de couveuse moet verzorgen.

Bijzondere verloskunde

 • Vruchtbaarheidsstoornissen
  Veel koppels raken moeilijk zwanger. In deze cursus bestudeer je vruchtbaarheidsproblemen en leer je oplossingen kennen. Je brengt ethische dilemma's in kaart en ontwikkelt een visie.
 • Diagnostiek
  Je maakt kennis met alle mogelijke manieren om risico's tijdens de zwangerschap en de bevalling op te sporen en te signaleren.
 • Operatieve ingrepen
  Je leert de principes van anesthesie en bestudeert de mogelijke complicaties. Je oefent ook levensreddende technieken in en verdiept je in reanimatie en advanced life support.

De professionele vroedvrouw

 • Interprofessionele samenwerking
  Je leert je rol als vroedvrouw in een medisch team kennen: waar liggen jouw verantwoordelijkheden en wanneer moet je met anderen samenwerken? Hoe ga je om met kritiek en conflicten?
 • Internationale trends in de verloskunde
  Hoe verschilt jouw rol als vroedvrouw van die van je collega's in het buitenland. Dat doe je door gesprekken te voeren met professionals over de grenzen heen.
 • Vroedvrouw en maatschappij
  Je krijgt inzicht in verschillende religies en levensbeschouwingen, verdiept je in ethische discussies over relevante vroedkundige thema's en maakt kennis met gezinssociologie.
 • Wettelijk kader
  Je bestudeert de rechtsregels die je beroep omkaderen en kijkt naar je aansprakelijkheid bij beroepsfouten. Je maakt ook kennis met de werking van het gerecht en met je beroepsgeheim als vroedvrouw.
 • Gezondheidspromotie door didactiek
  Je krijgt didactische principes aangereikt om gezond gedrag te promoten bij kinderen en volwassenen.

Ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw

 • Ziekenhuisvroedvrouw
  Je leert je rol als vroedvrouw in een ziekenhuis kennen: van preconceptionele consultatie en prenatale screening over bevalling tot vroedkundige zorgen aan de pasgeborene en de kersverse moeder. Je maakt ook kennis met jouw rol in een multidisciplinair team.
 • Zelfstandige vroedvrouw
  Hoe ga je tewerk als zelfstandige vroedvrouw: welke rol speel je tijdens de zwangerschap? Hoe begeleid je de bevalling? En wat doe je erna? Wanneer eindigt je rol?

Educator @ healthcare

 • Nog aan te vullen

Literatuurstudie

 • Literatuurstudie
  Je schrijft een wetenschappelijk onderbouwde tekst na grondig onderzoek in databanken en in de mediatheek. Je leert hoe je correct verwijst en presenteert je werk in groep.

Onderwijsaanpak

Overzichtelijk parcours

1 academiejaar = 4 perioden
1 periode = 6 weken, telkens afgesloten met een evaluatieperiode van 2 weken

Voordelen:

 • spreiding studielast
 • duidelijke afbakening leerstof

Coaching

Je neemt telkens meer en meer verantwoordelijkheid op. Tegelijkertijd kan je de hele rit lang rekenen op coaching. Zo leer je van elkaar.

Je elektronische portfolio ten slotte laat zien hoever je staat met je eindcompetenties.

Gevarieerde methodiek

 • Theorie en (veel) praktijk
 • Luisteren en interactie: rollenspel, sessies met simulatiepatiënten, casuïstiek ...
 • Zelfstudie en groepswerk
 • Ervaren, opzoeken en verwerken o.a. via eportfolio (stage-ervaringen, case- en literatuurstudie ...)
 • Zelfreflectie en elkaar feedback geven

Over de grenzen heen

Je krijgt de kans om, vooral via stages, internationale ervaring op te doen.

In de kijker

Zwangerschapsbeurs

Onze eerstejaarsstudenten Vroedkunde startten 2015 met een zwangerschapsbeurs.

Aan boeiende thema’s geen gebrek: tienerzwangerschap, zwangerschapshormonen, straling, sporten of seksualiteit tijdens de zwangerschap ... 

De talrijke bezoekers genoten van een gevarieerd aanbod en wisten het werk van de vroedvrouwen-in-spe te appreciëren.

Studenten geven borstvoedingsles in asielcentrum

Studenten Vroedkunde geven les over borstvoeding in het asielcentrum van Broechem aan zwangere vrouwen en vrouwen die al borstvoeding geven.

Binnen vroedkunde leren de studenten bepaalde doelgroepen begeleiden in gezond gedrag. “In het eerste jaar maken de studenten kennis met de theoretische concepten van gezondheidsvoorlichting”, vertelt Christine Ceulemans, docente vroedkunde. “Daarna kiezen ze zelf een thema dat ze dan verder bestuderen, om er in hun laatste jaar in de praktijk rond aan de slag te gaan.”

> Lees het volledige persbericht

Hypermoderne vroedkunde

'Noëlle' is de naam van de nieuwe oefenpop voor onze opleiding Vroedkunde.

Doordat ze  gekoppeld is aan een laptop kan ze een (bijna) levensechte situatie simuleren: zwanger zijn, zélf bevallen én feedback geven op het scherm.

Campus Markgrave

Oefen in het 'skillslab'

In ons skillslab, een ultramoderne simulatieruimte, kan je in alle rust op poppen oefenen, vooraleer je 'echte' patiënten verzorgt.

Skillslab van het departement Gezondheidszorg

 

Trainingen voor vroedvrouwen

Docenten Vroedkunde en medewerkers van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg geven trainingen aan verloskundige teams om zo efficiënt mogelijk op te treden bij de meest voorkomende urgenties in de verloskunde. Van leslokaal naar praktijk.

In noodsituaties is het in de verloskunde erg belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig, efficiënt en effectief gereageerd kan worden. Ook effectieve communicatie binnen het team is van cruciaal belang.

"Noodsituaties komen niet zo vaak voor, maar als ze zich voordoen, moet je snel kunnen handelen. Simulatietraining is de enige manier om dit onder de knie te krijgen", vertelt Marina Vissers, praktijklector Vroedkunde aan de Karel de Grote-Hogeschool.

"We trekken met 2 docenten naar de verkoopafdeling en voeren een noodsituatie op met een pop of een simulant. Ik analyseer enerzijds het technische aspect. Bijvoorbeeld: zijn de verloskundige protocols goed gekend? Hoe verlopen de technische vaardigheden? Anderzijds bekijkt een medewerker van het expertisecentrum de manier waarop de communicatie verloopt."

De Karel de Grote-Hogeschool geeft de opleiding aan de hogeschool zelf, maar trekt intussen ook naar de werkvloer omdat de training op die manier nog meer inspeelt op de dagelijkse realiteit van een afdeling.

Bron: Gazet van Antwerpen

Het mooiste beroep ter wereld

Uit een ervaringsverslag van een studente uit het tweede jaar:

"Als iemand me vraagt hoe het gaat op stage, verschijnt er eerst een glimlach op m'n gezicht. Alvast een goed teken, hé!
Dan betrekt dat open boek van me weer even, want ik probeer in te schatten hoe gedetailleerd diegene z'n antwoord wil hebben.
Sommigen vinden een korte 'heerlijk!' voldoende.
Anderen nemen genoegen met het aantal kindjes dat ik al verwelkomd heb.
Er zijn er ook die liefst de horrorverhalen horen, al geef ik daar niet gauw aan toe.
Behalve wanneer ik m'n wit met rode stippen pakje weer proper probeer te krijgen, dan spek ik het verhaal altijd wat aan.

Af en toe zie ik iemand die écht wil weten hoe het gaat.
Als ik in te onpreutse details treed, krijgt diegene vaak schaamrood op de kaken.
Maar als ik dan vertel over de meest menselijke momentjes die ik er aan de lopende lijve ondervind, dan wordt het aangenaam stil ...

Lust je nog een vroeds verhaal?
Het is ook wel een heel aparte branche eigenlijk.
Soms stap ik het ziekenhuis uit, en dan lijkt het alsof ik een astronaut ben die net weer geland is. Met de moonwalk nog in m'n benen, huppel ik dan naar huis.

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind deze stage helemaal niet leuk. Veel liever zou ik als échte vroedvrouw werken. Des te meer overtuigd: het mooiste beroep ter wereld!"

Farmacologie

Vroedvrouwen die afstudeerden vóór 1 november 2014 moeten een bijkomende opleiding volgen om in aanmerking te komen tot het recht om autonoom geneesmiddelen voor te schrijven.

Deze opleiding 'Gespecialiseerde toegepaste farmacologie voor vroedvrouwen' bedraagt minimum 30 effectieve uren en kan je volgen in Antwerpen en Kortrijk. De lescyclus in Antwerpen start op 18 september 2018.

 

Op 14 januari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit betreffende deze bepaling van de nadere regels en de bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven.