Vroedkunde

Elk geboorteverhaal is uniek. En jij maakt er deel van uit: een opleiding vol verwondering, kracht, flow, wetenschap, kritisch denken, verantwoordelijkheid en voldoening.

Professionele bachelor in de Vroedkunde

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Kim Van Hoof

T
+32 3 613 15 89

Profiel

Je profiel

Van student ...

Je leert (toekomstige) ouders begeleiden: van kinderwens over zwangerschap tot bevalling, van boreling tot dreumes van één.

Je bewaakt de natuurlijke gang van zaken, geback-upt door inzicht in wetenschap en techniek.

Je traint je vaktechnische en psychosociale vaardigheden, scherpt je stressbestendigheid.

Stap voor stap ontpop je je tot een professional die te allen tijde, ook in moeilijke omstandigheden, doordacht en efficiënt kan handelen. Als verloskundige draag je immers veel verantwoordelijkheid, en daar bereiden wij je zorgzaam op voor.

… tot professional

Kies je voor een job als zelfstandige vroedvrouw, dan kom je vooral bij gezinnen thuis, tijdens het hele proces van voor de zwangerschap tot na de geboorte.

In een ziekenhuis kan je aan de slag op een verlosafdeling, materniteit, dienst neonatologie of gynaecologie, centra voor fertiliteit en genetica ...

Ook in kraamzorgcentra en organisaties zoals Kind en Gezin kan je terecht.

Verder studeren? Een master Verpleeg- en Vroedkunde (een samenwerking tussen KdG en Universiteit Antwerpen) ligt in het verlengde van je professionele bacheloropleiding.
Levenslang leren? Check onze navormingen Vroedkunde.

Dit diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn: je kan in heel Europa als vroedvrouw aan het werk.

Verwante opleidingen

 

Nog vragen?

Overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf je meteen in!

 

Lessentabel

Eerste jaar

Focus op de normale menselijke voortplanting

  studiepunten *
Klinisch onderwijs - met 3 weken stage
Deel 1: skills
Deel 2: stage - 114 u.
16
Functioneren als vroedvrouw
De vroedvrouw als professionele zorgverlener
De vroedvrouw in de rechtsstaat
De vroedvrouw als coach
9
Kinderwens
Alle aspecten van (pre)conceptie en seksualiteit komen hier aan bod
3
Zwangerschap
Gezond zwanger
Bewust zwanger
7
Baring 5
Kraambed
De pasgeborene
De kraamvrouw
Het gezin in relatie
8
De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar 3
De gezonde mens
Een gezond lichaam
De gezonde mens in zijn omgeving
De gezonde mens in relatie

3
3
3

Tweede jaar

Focus op de bedreigde menselijke voortplanting

Stage - 15 weken, 36 stage-uren per week
Klinisch onderwijs: stage 6 weken verloskamer
Klinisch onderwijs: stage 9 weken kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging

10
14
De baring met verwikkelingen 4
De zieke mens
De mens met gezondheidsproblemen
Omgaan met gezondheidsproblemen

5
3
De zorgende vroedvrouw
Evidence based midwifery
Maatschappelijk verantwoordelijke zorg
6
De bedreigde zwangerschap 4
Het kraambed met verwikkelingen
Verwikkelingen bij de neonaat
Verwikkelingen bij de kraamvrouw
6
Klinisch onderwijs: verloskundig denken en doen 5
Klinische farmacologie
Algemene farmacologie
Toxicologie
Teratologie
3

Derde jaar

Focus op bijzondere aspecten van de menselijke voortplanting / ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw

Stage - 18 weken, 36 stage-uren per week
Klinisch onderwijs: stage 9 weken verloskamer
Klinisch onderwijs: stage 9 weken kraamafdeling, neonatologie, gynaecologie of OK of raadpleging of extramurale stage
Je kan 6 of 12 weken van je stage in het buitenland lopen.

15
12
Hoogrisico neonatologie 3
Bijzondere verloskunde
Vruchtbaarheidsstoornissen
Diagnostiek
Operatieve ingrepen
5
De professionele vroedvrouw
Interprofessionele samenwerking of internationale trends in de verloskunde (je maakt een keuze uit een van beide opties)
Vroedvrouw en maatschappij
Wettelijk kader
Gezondheidspromotie door didactiek
9
Ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw (Je maakt een keuze uit een van beide opties) 5
Educator @ healthcare 3
Bachelorproef 5
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie3

* In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 20 contacturen per week. Een contactuur is een uur dat je op de campus les hebt of een demo bijwoont.
Dit is de lessentabel van het lopende academiejaar. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Vakbeschrijving

Eerste jaar

De gezonde mens

 • Een gezond lichaam
  Je bestudeert het menselijke lichaam in optimale conditie: vertering, bloedcirculatie, ademhaling, uitscheiding … Zo krijg je inzicht in de anatomie en de fysiologie.
 • De gezonde mens in zijn omgeving
  Je leert welke omgevingsfactoren de menselijke gezondheid beïnvloeden: bacteriën, virussen, overdraagbare micro-organismen, infecties … Je zoomt in op cellen en weefsels.
 • De gezonde mens in relatie
  Je verdiept je in de menselijke contacten en hun medische gevolgen: seksualiteit en intimiteit, maar ook psychologie. Je leert het geheugen kennen en bestudeert de menselijke emotie.

Functioneren als vroedvrouw

 • De vroedvrouw als professionele zorgverlener
  Je maakt kennis met het beroep van vroedvrouw: welke vaardigheden heb je nodig, hoe ver moet je kennis van exacte wetenschappen reiken, wanneer is je hulp vereist …
 • De vroedvrouw in de rechtsstaat
  Hoe zit België institutioneel in elkaar en welke organisaties en voorzieningen zijn relevant voor jou als vroedvrouw? Je leert alles over geboorteaangiftes, ouderlijk gezag, voogdij en de afstammingsregels.
 • De vroedvrouw als coach
  Je maakt kennis met het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw. Je leert effectief en kwaliteitsvol  communiceren. Gezondheidspromotie neemt  in jouw toekomstige beroep een belangrijke plaats in.

Kinderwens

 • Kinderwens
  Je bestudeert de voortplanting in de breedste zin van het woord: farmacologie, genetica en erfelijkheid komen aan bod, net als de rol van psychosociale aspecten. Je bespreekt ethische dilemma’s en de rol als vroedvrouw voor de conceptie..

Zwangerschap

 • Gezond zwanger
  Je ontdekt hoe een normale zwangerschap verloopt. Je leert over de anatomie en de veranderingen die er in het lichaam optreden. Je verdiept je in je begeleidingsrol als vroedvrouw.
 • Bewust zwanger
  Je maakt kennis met de verschillende gezondheidsaspecten van de prenatale zorgverlening: hoe help je zwangere vrouwen en hun partner bij het aannemen van een gezonde levensstijl?

Baring

 • Baring
  Wat gebeurt er  met een vrouw in arbeid, tijdens  de bevalling en net erna. Hoe kan jij , als vroedvrouw, inspelen op de noden van de vrouw.  Hoe verloopt een bevalling en de overgang voor een pasgeborene?

Kraambed

 • De pasgeborene
  Je kijkt naar de fysiologie van de pasgeborene. Je leert hoe de observatie en de verzorging van een pasgeborene verloopt.
 • De kraamvrouw
  Wat gebeurt er met het lichaam na de bevalling? Hoe kan de vroedvrouw de kraamvrouw hierin begeleiden? Welke fysiologische en psychologische zorg heeft een zorg meteen na de bevalling nodig.
 • Het gezin in relatie
  Je bestudeert de belangrijke rituelen die bij een geboorte horen in verschillende culturen. Je neemt ook de eerste stapjes van het gezin als gezin in de maatschappij onder de loep.

Klinisch onderwijs - met 3 weken stage

 • Skills
  Je leert in een veilige omgeving klinisch te redeneren en je oefent in het skillslab met de instrumenten die je straks op de werkvloer nodig hebt. Je maakt kennis met belangrijke tests en je oefent ze in.
  Het skillslab of vaardigheidstrainingscentrum is een veilige omgeving die specifiek is ingericht voor het inoefenen van vroedkundige en verpleegkundige vaardigheden. Het gaat zowel om technische vaardigheden als om relationele en communicatieve vaardigheden. Je kan er op elk moment van je opleiding komen oefenen.Het skillslab is te vergelijken met een plaats waar jij als vroedvrouw tewerkgesteld kan worden, een simulatiedienst. Dat kan een kraamafdeling zijn, een verloskamer, een raadpleging, een thuissituatie….
  Je vindt er patiëntenkamers met bedden met oefenpoppen. Er is een hoek ingericht voor thuisbevallingen en er is ruimte om consultaties te oefenen. Al het noodzakelijke oefenmateriaal is voorhanden.
 • Stage
  Tijdens jouw eerste stageperiode loop je 3 weken stage op een kraamafdeling. Je verzorgt en begeleidt pas bevallen moeders en hun kind. Er wordt de nodige aandacht gegeven aan je persoonlijke ontwikkeling en het samenwerken in team.

De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar

 • De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar
  Als vroedvrouw dien je jezelf en de zorg die je geeft voortdurend kritisch in vraag te stellen en te streven naar verbetering. In het lessenpakket ‘De vroedvrouw als kritische beroepsbeoefenaar’ zet je een eerste belangrijke stap in het proces van evidence based practice. Je maakt kennis met de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek, je wordt begeleid in het opzoeken van betrouwbare wetenschappelijke literatuur en je leert deze te begrijpen.

Tweede jaar

De baring met verwikkelingen

 • De baring met verwikkelingen
  Je leert tijdig de risico’s herkennen bij een bevalling en weet wat te doen. Je leert je vaardigheden gebruiken en acties te ondernemen als moeders of pasgeborene problemen ondervinden. Je krijgt inzicht hoe je het koppel kunt begeleiden om op de velligste manier te bevallen, ook al zijn er verwikkelingen. Je leert samenwerken in een team met vroedvrouwen en de dokters om dit zo efficiënt mogelijk te doen.

De zieke mens

 • De mens met gezondheidsproblemen
  Je leert over de algemene pathologie en gynaecologische problemen.   Je doet kennis op over de operatieve technieken, kennis en observaties die je als vroedvrouw  nodig hebt om juist te kunnen handelen
 • Omgaan met gezondheidsproblemen
  Kennis hebben van complicaties is belangrijk maar hoe kan je daar mee omgaan? Je krijgt hier inzicht in de gezondheidspsychologie, je leert de wisselwerking kennen tussen pijnbeleving en stress. Je leert over begrippen en problemen rond seksualiteit en daar vrij over te spreken; je oefent in het overbrengen van slecht nieuws gesprekken als het niet goed gaat  .Je krijgt inzicht in het benaderen van gezondheidsproblemen maatschappelijk bekeken.

De zorgende vroedvrouw

 • Evidence based midwifery
  Evidence based midwifery bouwt verder op de basis die in het eerste jaar vroedkunde gelegd werd. Er wordt dieper ingegaan op het principe van Evidence Based Practice. Je koppelt hierbij een aangeleerd stappenplan aan je eerste praktijkervaringen en je leert gericht wetenschappelijke literatuur opzoeken en beoordelen op kwaliteit. Verder wordt er dieper ingegaan op een aantal frequent voorkomende verloskundige modellen en bekijken we samen de voor-en nadelen van een klinisch pad. Tot slot krijg je als student de kans om proefondervindelijk kennis te maken met twee belangrijke registratiesystemen in onze verloskundige zorgsector.
 • Maatschappelijk verantwoordelijke zorg
  Je krijgt inzicht in het rechtssysteem dat onderwerpen behandelt die ons als vroedvrouw aangaan:  pleegouderschap, adoptie, tienerzwangerschappen.  Je leert ethisch te kijken en na denken over mogelijke levensvragen. Aansluitend in  dit thema leer je de verschillende rituelen en gebruiken in de  diverse culturen  kennen

De bedreigde zwangerschap

 • De bedreigde zwangerschap
  Je verdiept je in complicaties tijdens de zwangerschap, en jouw rol als vroedvrouw daarbij.  Als vroedvrouw ben je de aangewezen persoon om de ouders  op te vangen en te begeleiden als er zich tijdens de zwangerschap risico’s of complicaties voordoen. Je wordt opgeleid om deze complicaties te kunnen opsporen en een goed zorgplan op te stellen, ook als de zwangere met verwikkelingen moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Je leert gepast door te  verwijzen of samen te werken met andere disciplines zoals artsen, sociale dienst, psychologen, kinesisten ... om een goede totaalzorg te kunnen geven.

Het kraambed met verwikkelingen

 • Verwikkelingen bij de neonaat
  Niet elk kind komt helemaal gezond ter wereld. Je leert de neonatologie in al zijn aspecten kennen.
 • Verwikkelingen bij de kraamvrouw
  Je krijgt inzicht in de psychologische, medische en sociale aspecten van complicaties in het kraambed. Je leert doorverwijzen om de opvolging thuis vlot te laten verlopen. Je maakt ook kennis met postpartumdepressie, baby blues en met de gevolgen van het overlijden van een zuigeling

Klinisch onderwijs

 • Stage verloskamer
  Je  loopt zes weken  stage in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw. Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk. Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional.
 • Stage (andere)
  Je loopt negen weken stage in de verschillende deeldomeinen van het werkveld. Zo leer je alle aspecten van je toekomstige job: zorgplannen opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren, huisbezoeken afwerken
 • Verloskundig denken en doen
  Je leert kritisch kijken naar je eigen leerproces  en stelt je eigen portfolio verder samen .In de loop van het academiejaar werk je  in kleinere teams een verloskundig probleem uit.

Klinische farmacologie

 • Klinische farmacologie
  Je bouwt verder op de farmacologie van het eerste jaar, zodat je als vroedvrouw bepaalde medicatie zelf zal kunnen voorschrijven.  Je hebt
  • Algemene farmacologie
  • Toxicologie
  • Teratologie

Derde jaar

 

Hoogrisico neonatalogie

 • Hoogrisico-neonatologie
  Je maakt kennis met risicovolle complicaties voor het (on)geboren kind tijdens de zwangerschap en de bevalling: intracraniële bloedingen, leucomalacie, vochttekort … Je leert welke handelingen je moet stellen en hoe je in noodgevallen moet reanimeren. Kortom, je leert hoe je een ernstig zieke baby in de couveuse moet verzorgen.

Bijzondere verloskunde

 • Vruchtbaarheidsstoornissen
  Veel koppels raken moeilijk zwanger. In deze cursus bestudeer je vruchtbaarheidsproblemen en leer je oplossingen kennen. Je brengt ethische dilemma's in kaart en ontwikkelt een visie.
 • Diagnostiek
  Je maakt kennis met alle mogelijke manieren om risico's tijdens de zwangerschap en de bevalling op te sporen en te signaleren.
 • Operatieve ingrepen
  Je leert de principes van anesthesie en bestudeert de mogelijke complicaties. Je oefent ook levensreddende technieken in en verdiept je in reanimatie en advanced life support.

De professionele vroedvrouw

 • Vroedvrouw en maatschappij
  Je krijgt inzicht in verschillende religies en levensbeschouwingen, verdiept je in ethische discussies over relevante vroedkundige thema's en maakt kennis met gezinssociologie.
 • Wettelijk kader
  Je bestudeert de rechtsregels die je beroep omkaderen en kijkt naar je aansprakelijkheid bij beroepsfouten. Je maakt ook kennis met de werking van het gerecht en met je beroepsgeheim als vroedvrouw.
 • Gezondheidspromotie door didactiek
  Je krijgt didactische principes aangereikt om gezond gedrag te promoten bij kinderen en volwassenen.
 • Interprofessionele samenwerking (of je kiest voor Internationale trends in de verloskunde)
  Je leert je rol als vroedvrouw in een medisch team kennen: waar liggen jouw verantwoordelijkheden en wanneer moet je met anderen samenwerken? Hoe ga je om met kritiek en conflicten?
 • Internationale trends in de verloskunde (of je kiest voor interprofessionele samenwerking)
  Hoe verschilt jouw rol als vroedvrouw van die van je collega's in het buitenland? Zet je culturele oogkleppen af  en voer met professionals over de grenzen heen.

Ziekenhuisvroedvrouw of zelfstandige vroedvrouw

 • Ziekenhuisvroedvrouw
  Tijdens dit thema werken we specifiek rond de beroepsuitoefening in acute situaties.
  Hoe begeleid je een zwangere tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum in het ziekenhuis. Waar stopt je verantwoordelijkheid als vroedvrouw  en wanneer verwijs je door naar een specialist?
  Je leert je rol als vroedvrouw in een ziekenhuis kennen: van preconceptionele consultatie en prenatale screening over bevalling tot vroedkundige zorgen aan de pasgeborene en de kersverse moeder. Je maakt ook kennis met jouw rol in een multidisciplinair team.
 • Zelfstandige vroedvrouw
  Tijdens dit thema werken we specifiek rond de beroepsuitoefening in een thuissituatie: Hoe begeleid je een zwangere tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum in de eerste lijn?  Waar stopt je verantwoordelijkheid als vroedvrouw  en verwijs je door naar een specialist?
  Je bekijkt ook hoe je je praktijk moet opstarten en hoe je deze verder uitbouwt.  

Klinisch onderwijs

 • Stage verloskamer
  Je loopt negen weken mee in de verloskamer onder begeleiding van een vroedvrouw. Je zet al je theoretische kennis en vaardigheden om in praktijk. Je leert samenwerken met anderen en groeit in je rol als professional.
  Aan het einde van je opleiding heb je voldoende handelingen uitgevoerd, conform de Europese richtlijnen.
 • Stage (andere)
  Je loopt negen weken stage in de verschillende deeldomeinen van het werkveld. Zo leer je alle aspecten van je toekomstige job: zorgplannen opstellen, totaalzorg bieden, in team functioneren, huisbezoeken afwerken.
 • Educator @ healthcare
  In educator@healthcare komt je rol als coach opnieuw aan bod. Deze keer richten we ons niet op onze patiënt, maar wel op onze medestudent. Studenten in opleiding begeleiden, behoort namelijk ook tot de competenties van een vroedvrouw. Via een peer-tutoringopdracht zal je medestudenten uit het eerste of tweede jaar begeleiden. Deze opdracht kan verschillende vormen aannemen: assisteren in het skillslab, bijles geven in anatomie, studenten begeleiden bij het uitvoeren van bepaalde projecten…

Gespecialiseerde toegepaste farmacologie

 • Gespecialiseerde toegepaste farmacologie
  Op 14.01.2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nr. 78 dat de houders met de beroepstitel van vroedvrouw voortaan het recht hebben om bepaalde geneesmiddelen autonoom voor te schrijven. Tijdens deze toegepaste lessen farmacologie zoomen we daarom in op de juridische aspecten hierrond, het medicatiegebruik specifiek tijdens de pre-, per- en postnatale periode, de farmacologie tijdens de borstvoedingsperiode en verdiepen we ons eveneens in de anticonceptie. Tijdens de lessen ga je concreet aan de slag en leer je gebruik maken van betrouwbare informatiebronnen m.b.t. de farmacologie. Je maakt een persoonlijk repertorium op, door middel van   casuïstiek ga je leren counselen en kritisch nagaan of een behandeling met medicatie en het voorschrijven ervan zinvol is. Je leert voorschriften opmaken volgens de regels van de kunst.

Bachelorproef

 • Bachelorproef
  De bachelorproef vormt het sluitstuk van je opleiding. Op een wetenschappelijk manier werk je volgens de principes van Evidence Based Practice een vroedkundig relevante onderzoeksvraag uit die je jezelf vanuit je praktijkervaring stelt. Je koppelt je wetenschappelijke inzichten aan de praktijk om zo een aanbeveling te formuleren als antwoord op je vooropgestelde vraag.

Onderwijsaanpak

In deze driejarige opleiding schakel je voortdurend tussen theorie en praktijk.

Je bestudeert de gezonde en de zieke mens, de normale en de bedreigde zwangerschap, de droombevalling en die met complicaties. Je krijgt les over de fysiologische, medische en de psychosociale aspecten van vroedkunde. Van wens tot werkelijkheid: voorlichting, kinderwens, vruchtbaarheid, (pre) conceptie, zwangerschap, bevalling, kraambed, borstvoeding, opvolging van het kind tot de eerste verjaardag. Je aandacht gaat niet alleen naar moeder en baby maar ook naar de partner, de gezinssituatie en de ruimere leefwereld in onze superdiverse samenleving.

In het skillslab op onze campus krijg je de tijd en de ruimte om kennis en vaardigheden te oefenen op simulatiepoppen en -patiënten. Het is een levensechte, hoogtechnologische maar ook veilige en toegankelijke leeromgeving, waar studenten en professionals elkaar ontmoeten.

Tijdens stages in binnen- en buitenland werk je mee in multidisciplinaire teams van vroedvrouwen, artsen, kinesisten, verpleegkundigen, psychologen ...

Overzichtelijk parcours

1 academiejaar = 4 perioden
1 periode = 6 weken, telkens afgesloten met een evaluatieperiode van 2 weken

Voordelen:

 • spreiding studielast
 • duidelijke afbakening leerstof

De jaarindeling van het academiejaar 2016-2017 vind je in de folder die je bovenaan deze pagina kan downloaden.

Coaching

Je neemt telkens meer en meer verantwoordelijkheid op. Tegelijkertijd kan je de hele rit lang rekenen op coaching. Zo leer je van elkaar.

Je elektronische portfolio ten slotte laat zien hoever je staat met je eindcompetenties.

Gevarieerde methodiek

 • Theorie en (veel) praktijk
 • Luisteren en interactie: rollenspel, sessies met simulatiepatiënten, casuïstiek ...
 • Zelfstudie en groepswerk
 • Ervaren, opzoeken en verwerken o.a. via eportfolio (stage-ervaringen, case- en literatuurstudie ...)
 • Zelfreflectie en elkaar feedback geven

Over de grenzen heen

Je krijgt de kans om, vooral via stages, internationale ervaring op te doen.

In beeld

Nieuwe campus Zuid

Vanaf september 2016 studeer, leef en werk je op de gloednieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45. Een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige leeromgeving ...

Tot de opening van de nieuwe campus studeer je op campus Zuid - Markgrave.

Zwangerschapsbeurs

Onze eerstejaarsstudenten Vroedkunde startten 2015 met een zwangerschapsbeurs.

Aan boeiende thema’s geen gebrek: tienerzwangerschap, zwangerschapshormonen, straling, sporten of seksualiteit tijdens de zwangerschap ... 

De talrijke bezoekers genoten van een gevarieerd aanbod en wisten het werk van de vroedvrouwen-in-spe te appreciëren.

Facebook-pagina Vroedkunde

 

 

Studenten geven borstvoedingsles in asielcentrum

Studenten Vroedkunde geven les over borstvoeding in het asielcentrum van Broechem aan zwangere vrouwen en vrouwen die al borstvoeding geven.

Binnen vroedkunde leren de studenten bepaalde doelgroepen begeleiden in gezond gedrag. “In het eerste jaar maken de studenten kennis met de theoretische concepten van gezondheidsvoorlichting”, vertelt Christine Ceulemans, docente vroedkunde. “Daarna kiezen ze zelf een thema dat ze dan verder bestuderen, om er in hun laatste jaar in de praktijk rond aan de slag te gaan.”

> Lees het volledige persbericht

Hypermoderne vroedkunde

'Noëlle' is de naam van de nieuwe oefenpop voor onze opleiding Vroedkunde.

Doordat ze  gekoppeld is aan een laptop kan ze een (bijna) levensechte situatie simuleren: zwanger zijn, zélf bevallen én feedback geven op het scherm.

Oefen in het 'skillslab'

In ons skillslab, een ultramoderne simulatieruimte, kan je in alle rust op poppen oefenen, vooraleer je 'echte' patiënten verzorgt.

Skillslab van het departement Gezondheidszorg

 

Trainingen voor vroedvrouwen

Docenten Vroedkunde en medewerkers van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg geven trainingen aan verloskundige teams om zo efficiënt mogelijk op te treden bij de meest voorkomende urgenties in de verloskunde. Van leslokaal naar praktijk.

In noodsituaties is het in de verloskunde erg belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig, efficiënt en effectief gereageerd kan worden. Ook effectieve communicatie binnen het team is van cruciaal belang.

"Noodsituaties komen niet zo vaak voor, maar als ze zich voordoen, moet je snel kunnen handelen. Simulatietraining is de enige manier om dit onder de knie te krijgen", vertelt Marina Vissers, praktijklector Vroedkunde aan de Karel de Grote-Hogeschool.

"We trekken met 2 docenten naar de verkoopafdeling en voeren een noodsituatie op met een pop of een simulant. Ik analyseer enerzijds het technische aspect. Bijvoorbeeld: zijn de verloskundige protocols goed gekend? Hoe verlopen de technische vaardigheden? Anderzijds bekijkt een medewerker van het expertisecentrum de manier waarop de communicatie verloopt."

De Karel de Grote-Hogeschool geeft de opleiding aan de hogeschool zelf, maar trekt intussen ook naar de werkvloer omdat de training op die manier nog meer inspeelt op de dagelijkse realiteit van een afdeling.

Bron: Gazet van Antwerpen

Het mooiste beroep ter wereld

Uit een ervaringsverslag van een studente uit het tweede jaar:

"Als iemand me vraagt hoe het gaat op stage, verschijnt er eerst een glimlach op m'n gezicht. Alvast een goed teken, hé!
Dan betrekt dat open boek van me weer even, want ik probeer in te schatten hoe gedetailleerd diegene z'n antwoord wil hebben.
Sommigen vinden een korte 'heerlijk!' voldoende.
Anderen nemen genoegen met het aantal kindjes dat ik al verwelkomd heb.
Er zijn er ook die liefst de horrorverhalen horen, al geef ik daar niet gauw aan toe.
Behalve wanneer ik m'n wit met rode stippen pakje weer proper probeer te krijgen, dan spek ik het verhaal altijd wat aan.

Af en toe zie ik iemand die écht wil weten hoe het gaat.
Als ik in te onpreutse details treed, krijgt diegene vaak schaamrood op de kaken.
Maar als ik dan vertel over de meest menselijke momentjes die ik er aan de lopende lijve ondervind, dan wordt het aangenaam stil ...

Lust je nog een vroeds verhaal?
Het is ook wel een heel aparte branche eigenlijk.
Soms stap ik het ziekenhuis uit, en dan lijkt het alsof ik een astronaut ben die net weer geland is. Met de moonwalk nog in m'n benen, huppel ik dan naar huis.

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind deze stage helemaal niet leuk. Veel liever zou ik als échte vroedvrouw werken. Des te meer overtuigd: het mooiste beroep ter wereld!"