Zorgverbreding en Remediërend Leren: optie Basisonderwijs

In de bachelor na bachelor Zorgverbreding en remediërend leren leer je hoe je leerlingen van het basisonderwijs met specifieke onderwijsbehoeften op de juiste manier opvangt. Je focust op 'gelijke kansen', of nog: optimale onderwijskansen voor iedereen. Wil je het zorgverbredingsproces op de basisschool ondersteunen en coördineren, dan is deze banaba een goede voorbereiding.

Professionele bachelor (na bachelor) in het Onderwijs: Zorgverbreding en Remediërend Leren

Regime:
Voltijds, Deeltijds, Dagonderwijs, Avondonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Leen Stoffels

T
+32 3 613 14 60

Profiel

Je profiel

Jij bent van nature sociaal en zorgzaam en je wil je specialiseren in het basisonderwijs.

Bovendien beschik je al over een bachelor- of masterdiploma en ben je verbonden aan het onderwijs door werk of stage.

Je opleiding

Wij bieden een gespecialiseerde bachelor van 60 studiepunten. Deze opleiding draagt bij tot een deskundige begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden.

Je kan de opleiding voltijds (1 jaar) of deeltijds (2 jaar of meer) volgen.

Je toekomst

De arbeidsmarkt zoekt meer dan ooit deskundige leerkrachten en ondersteuners, gespecialiseerd in zorg.

Met dit diploma ga je aan de slag als:

 • zorgbegeleider,
 • zorgcoördinator,
 • GOK-leerkracht,
 • klasleerkracht (met meer expertise) in het basisonderwijs.

Met het diploma kan je terecht in de volledige Europese Unie en verder.

Verwante opleidingen

Vakinhoud

In een gemeenschappelijk traject komen de basiscompetenties aan bod. Voor studenten die geen houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is er een aangepast programma didactiek.

Het keuzetraject (1/3de van de opleiding), het onderdeel communicatie en het actieonderzoek bieden de mogelijkheid om je traject persoonlijk vorm te geven.

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC).

Gemeenschappelijk traject

Breed kijken

Gericht handelen

Professioneel groeien

Algemene inleiding in leer- en gedragsstoornissen Denkontwikkelend onderwijs Professioneel ontwikkelingsplan
Leerzorg in evolutie Handelsgericht werken in de zorg De rol van de zorgcoördinator
Handelingsgerichte diagnostiek   Supervisie
Creatief denken en onderwijs   Communicatie
POS en systeemdenken   Actieonderzoek

Keuzetrajecten (enkele voorbeelden)

Breed kijken

Gericht handelen

Professioneel groeien

Autismespectrumstoornis (ASS) Opleiding tot rekenbegeleider Coachen van collega's
Dyslexie Werken met drama Zelfzorg
Hoogbegaafdheid Taal-actie-taal Gesprekken met kinderen
Rekenproblemen Creacentreren Klasmanagement
Kinderen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen Orthodidactiek lezen en spelling Internationaal project
Kansarmoede NT2 in het lager onderwijs ...
... Buso traject  
 ... 

Je kan alvast de mogelijke keuzevakken bekijken in de studiegids en het programmaboek.

 

Onderwijsmethode

De opleiding koppelt voortdurend de theorie aan de praktijk, zowel tijdens de lessen als tijdens begeleidingssessies. De cursussen worden verzorgd door gastsprekers, gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Je leert van en aan je medestudenten binnen aangereikte referentiekaders.

Je werkervaring (vrijwillig of in dienstverband) vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Studenten die minder dan halftijds werken of stage lopen, kunnen de voltijdse opleiding volgen. Indien je meer dan halftijds werkt, volg je de deeltijdse opleiding en spreid je je studies over twee of meerdere jaren. Je werkt of doet stage – eventueel in het buitenland – in een (buitengewone) onderwijscontext.

Verworven competenties evalueren we aan de hand van taken, portfolio, leerlogboek en actieonderzoek (praktijkgericht eindwerk).

Lesmomenten

Lesmomenten

De lessen vinden zowel overdag als 's avonds plaats.

Voltijdse opleiding

Mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject (gemiddeld 8 u. per week):

 • maandag:
  • van 13.30 tot 15.30 u.
  • van 15.45 tot 17.45 u.
 • woensdag:
  • van 10.30 tot 12.30 u.
  • van 13.30 tot 15.30 u.
  • van 15.45 tot 17.45 u.
  • van 18.30 tot 21 u.

Mogelijk les voor keuzetrajecten (gemiddeld 1 avond per week)

 • maandag van 18.30 tot 21 u.
 • dinsdag van 18.30 tot 21 u.
 • donderdag van 18.30 tot 21 u.

Deeltijdse opleiding

Mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject (gemiddeld 4 u. per week):

 • woensdag:
  • van 13.30 tot 15.30 u.
  • van 15.45 tot 17.45 u.
  • van 18.30 tot 21 u.

Mogelijk les voor keuzetrajecten (gemiddeld 1 avond per 2 weken)

 • maandag van 18.30 tot 21 u.
 • dinsdag van 18.30 tot 21 u.
 • donderdag van 18.30 tot 21 u.

Toelatingsvoorwaarden

Om je in te kunnen schrijven voor de bachelor-na-bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren moet je:

 • in het bezit van een bachelor- of masterdiploma
 • verbonden zijn aan het onderwijs door werk of stage.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarde en denk je toch over voldoende startcompetenties te beschikken, vraag dan een afwijking aan.