Inschrijven met een Nederlands diploma

  • Havodiploma: je kunt alleen inschrijven voor een graduaatsopleiding.
  • Vwo-diploma: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma.
  • Diploma mbo-4: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma, behalve voor een academische bacheloropleiding van Sint Lucas Antwerpen.
  • Nederlandse hbo propedeuse: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma.

Terug naar inschrijvingsprocedures