Inschrijven met een Nederlands diploma

  • havo-diploma: je kunt alleen inschrijven voor een graduaatsopleiding
  • diploma vwo: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma
  • diploma mbo-4: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma, behalve voor een academische bacheloropleiding van Sint Lucas Antwerpen
  • geslaagde Nederlandse hbo-propedeuse: je kunt dezelfde inschrijvingsprocedure volgen als met een Vlaams diploma

Terug naar inschrijvingsprocedures