Inschrijven met een Nederlands diploma

Deze Nederlandse diploma's zijn gelijkgesteld met een Vlaams diploma secundair onderwijs:

  • diploma VWO
  • diploma MBO 4
  • geslaagde Nederlandse propedeuse

Heb je een van deze diploma's? Dan gelden dezelfde inschrijvingsprocedures als voor een Vlaams diploma secundair onderwijs.

Zo niet, bekijk dan je mogelijkheden om in te schrijven met een niet-Vlaams of niet-Nederlands diploma.