20 jaar vroedkunde in Vlaanderen: 12 vroedkunde-opleidingen vieren samen hun verjaardag

Internationaal tweedaags congres biedt 73 state-of-the-art workshops rond vaardigheden van de vroedvrouw.

Gent, 20 november 2015 – Op 26 en 27 november 2015 organiseren alle Vlaamse opleidingen bachelor in de vroedkunde samen een tweedaags symposium om het 20-jarig bestaan van de autonome opleiding vroedkunde te vieren. Dit congres wordt ondergebracht onder de Internationale Leerstoel Francine Gooris van de Arteveldehogeschool die aan haar 6de editie toe is. Vroedvrouw Francine Gooris stond aan de wieg van de geboorte van de opleiding vroedkunde.

Uniek voor deze editie is dat de 12 Vlaamse vroedkunde-opleidingen de handen in elkaar geslagen hebben om aan een internationaal publiek van studenten, professionals en geïnteresseerden te tonen wat de vroedvrouwen de afgelopen 20 jaren aan expertise ontwikkeld hebben en welke boodschap zij voor de toekomst willen brengen.

Het resultaat is een opmerkelijk tweedaags programma met liefst 73 state-of-the art workshops rond alle aspecten van de perinatale zorg, aangeboden door de lesgevers van de verschillende hogescholen en hun buitenlandse partners.  Een greep uit de gevarieerde workshops: hands-on training van acute verloskunde via een hoogtechnologische bevallingssimulatiepop, een bordspel rond maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen, “vaders in beeld”: een methodiek voor vadervriendelijke zorg tijdens de zwangerschap, omgaan met het verlies van een prille zwangerschap, … De workshops bieden unieke professionaliseringsmogelijkheden voor een publiek van geïnteresseerden uit het werkveld en studenten.

Op donderdag 26 november worden geïnteresseerden uit het werkveld uitgenodigd voor de workshops met aansluitend een feestelijke academische zitting. Op vrijdag 27 november worden de workshops hernomen voor de meer dan 270 studenten van het afstudeerjaar. Naast intensieve training van vaardigheden krijgen zij de kans om te discussiëren over de toekomst van hun job als vroedvrouw.

Dit congres wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van talrijke sponsors, waardoor ook de stagepartners van Rwanda en Oeganda mee kunnen vieren. Zij zullen samen met de buitenlandse partners van Portugal, Italië, Schotland, Zwitserland en Nederland tijdens een voorprogramma in Gent deelnemen aan een benchmarkproject. Op deze manier biedt de Internationale Leerstoel Francine Gooris een forum om de wereldwijde samenwerking tussen de vroedvrouwen te versterken.

Het volledige programma van de Internationale leerstoel Francine Gooris is te vinden op www.arteveldehogeschool.be/Leerstoelfg/2015, met onder andere het overzicht van de workshops op donderdag 26 november en vrijdag 27 november.