Effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid in accommodaties van schepen (ELGAS)

De complexe logistieke transportketens waarmee we elke dag bewust of onbewust in aanraking komen, spelen een sleutelrol in onze welvaart. De bijdrage van zeevaart (36.8%) en binnenscheepvaart (3.7%) in het goederentransport is substantieel. Een belangrijk verschil tussen scheepvaart en andere transportvormen is het lange verblijf van varend personeel op hun schip. Hierdoor kunnen deze personen niet alleen tijdens het werk in contact met uitlaatgassen of cargodampen komen, maar mogelijk ook tijdens hun vrije tijd. ELGAS: Effecten van luchtkwaliteit op de gezondheid in accommodaties van schepen, richt zich op de bezorgdheid van varend personeel rond luchtkwaliteit en hun gezondheid.

Het ELGAS-project heeft tot doel de gezondheid van de bemanning te verbeteren door de blootstelling aan omgevingspolluenten in accommodaties continu te monitoren, te evalueren, met een zelfontworpen risico- index te communiceren, en concrete remediërende acties voor te stellen. De focus ligt op het monitoren van chemische agentia, potentieel aanwezig op (binnen)schepen en met gekende gezondheidsrisico’s zoals fijn stof of ozon. Met deze informatie wil het project de gezondheid van de bemanning verbeteren, betrokkenen sensibiliseren, bestaande diensten optimaliseren, nieuwe doelgroepen voor bestaande diensten identificeren, en de transportsector beter bestand maken tegen toegenomen duurzaamheidsvereisten in de transportsector.

Lees meer op het onderzoeksportaal FRIS.

Projectleider

  • Olivier Schalm (Hogere Zeevaartschool)

Onderzoekers

  • joeri.verbiest@kdg.be, +32 3 502 25 24 (Opleiding Multimedia & Creative Technology)
  • lorenz.adriaensen@kdg.be, +32 3 502 22 04 (Opleiding Multimedia & Creative Technology)
  • Olivier Schalm (Nautische Wetenschappen, duurzaam transport, Hogere Zeevaartschool)
  • Werner Jacobs (Nautische Wetenschappen, duurzaam transport, Hogere Zeevaartschool)
  • Gustavo Carro (Nautische Wetenschappen, duurzaam transport, Hogere Zeevaartschool)
  • Marianne Stranger (Milieurisico en gezondheid, Vito)
  • Lazarov Borislav (Milieurisico en gezondheid, Vito)

Betrokken opleiding: Multimedia en Creative Technology (MCT)

Financieringskanaal: TETRA projectnr. HBC.2019.2033

Looptijd: 1 december 2019 - 30 november 2021

Projectpagina Hogere Zeevaartschool

ELGAS