Bibliotheek

De bibliotheken van KdG zijn inspirerende leef- en leeromgevingen met actuele, betrouwbare en vakspecifieke collecties. Ze zijn er niet alleen voor KdG-studenten en -medewerkers, maar ook voor studenten en docenten van andere instellingen, mensen uit het werkveld, stagementoren, bezoekers, passanten, buren ...

Onze bibliothecarissen aan de balies geven je graag advies en staan je bij in jouw zoektocht.

Student of medewerker? Ga naar de bib op intranet