Medewerkers Bind-Kracht

Kristel Driessens
coördinator
kristel.driessens@kdg.be

Mieblanche Vyvey

Mieblanche Vyvey
vrijwilliger, ondersteuning coaches
mieblanche.vyvey@kdg.be

Trainers

Koen Vansevenant is van opleiding maatschappelijk werker. Als ervaren hulpverlener is hij vandaag zelfstandig hulpverleningsconsulent en actief als trainer en supervisor in de welzijnssector. Hij heeft een ruime ervaring met vormingen op maat voor OCMW-maatschappelijk werkers, hulpverleners van CAW’s, CLB-medewerkers, vrijwilligers …  Hij stuurt de trainers van Bind-Kracht aan.

Aafje De Wacker is maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring binnen het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus. Ook was zij betrokken in de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG. De rode draad in haar werkervaring: de aandacht voor dak- en thuislozen,  laagdrempelig onthaal, hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste methodiek. Zij begeleidt onder meer de vorming ‘Krachtgericht verkennen bij een warm onthaal’.

Annemie Van Hoye is opvoedster-begeleidster met jarenlange ervaring in de bijzondere jeugdzorg. Sinds 2011 is zij als praktijklector verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, opleiding Orthopedagogie. Zij specialiseerde zich in praktijkgerichte vakken als communicatie,  gespreksvoering en gezinsgericht werken. 

Heidi Apers heeft een master in de criminologische wetenschappen en jarenlange ervaring in de bijzondere jeugdzorg al leefgroeps- en contextbegeleidster in verschillende werkvormen. Momenteel is ze lector in de opleiding Orthopedagogie aan Karel De Grote Hogeschool. Ze  doceert vakken zoals beroepsethiek en gezinsgericht werken, en coacht ook studenten in hun stage als opvoeder- begeleider. De basishouding van de hulpverlener, empowerment en meerzijdige partijdigheid zijn daarin belangrijke accenten.

Ellen De Winter is gedreven in het werken met gezinnen in armoede. Ze werkte 10 jaar in de jeugdhulpverlening. Nu verbindt Ellen dagelijkse praktijk aan theoretische kennis voor studenten Orthopedagogie van de Karel de Grote Hogeschool of voor cursisten uit het werkveld van Bind-Krachtvormingen. “In de jeugdhulpverlening leerde ik genieten van elk contact, elke persoon, hoe kwetsbaar, krachtig en complex ook”, dixit Ellen.

Coaches

Monique Pauwels, Recht-op

Marleen Obijn, Recht-Op

Anja Cox, Heers

Anja Cox, Heers

Melina Lathouwers, Recht-Op

Roald D’Haemers, Oostende

Marcel Peutevinck, Oostende

André Dierickx, ATD, Willebroek

Greet Baart, Recht-Op

Paul Rosiers, Recht-Op

Walter Canipel, Recht-Op

Eric Bosch

Eric Bosch

Fauve Heremans, Antwerpen

Véronique Kabonga, Samik, Antwerpen

Mieke Digeon, ATD, Brussel

Piet Vandenhende, Scherpenheuvel

Pascal Maes, Oostende, ATD

Pascal Maes, Oostende, ATD

Gonny Sprangers, Turnhout

Onderzoekers

Kristel Driessens 

 • doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen
 • hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van Karel de Grote Hogeschool
 • coördinator van Bind-Kracht
 • professor in de Master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen

Onderzoeksdomeinen: armoede en hulpverlening, sociaal werk onderzoek

Tine Van Regenmortel

 • doctor in de psychologische wetenschappen
 • onderzoeksleider aan het HIVA
 • professor in de Master Sociaal Werk aan de K.U.Leuven

Tine Van Regenmortel werkt mee aan de wetenschappelijke ondersteuning van Bind-Kracht.

Bea Van Robaeys

 • doctoranda in de Sociale Wetenschappen
 • lector Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool

onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar 'armoede, culturele diversiteit en sociaal werk'  en 'vrijwilligerswerk'   

Jan Depauw

 • maatschappelijk assistent en master Sociaal Werk
 • lector Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool 

onderzoeker met expertise in maatschappelijk werk in OCMW-context en empowerment-meting