Medewerkers Bind-Kracht

Kristel Driessens

Kristel Driessens
coördinator
kristel.driessens@kdg.be

Trainers

Koen Vansevenant

Koen Vansevenant is van opleiding maatschappelijk werker. Als ervaren hulpverlener is hij vandaag zelfstandig hulpverleningsconsulent en actief als trainer en supervisor in de welzijnssector. Hij heeft een ruime ervaring met vormingen op maat voor OCMW-maatschappelijk werkers, hulpverleners van CAW’s, CLB-medewerkers, vrijwilligers. Hij stuurt de trainers van Bind-Kracht aan.

Aafje De Wacker

Aafje De Wacker is maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Zij heeft ruim 35 jaar ervaring binnen het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus en was betrokken in de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG. De rode draad in haar werkervaring: aandacht voor mensen in kwetsbare situaties,  dak- en thuislozen, laagdrempelig onthaal, hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste en concrete krachtgerichte methodiek. Zij begeleidt onder meer de vorming Krachtgericht onthaal.

Vic Mees

Vic Mees is klinisch psycholoog en therapeut. Hij werkte een achttal jaar voor het OCMW alvorens als communicatie-trainer voor een grote verscheidenheid aan nonprofit-organisaties te werken, zowel voor de overheid als voor sociale en culturele organisaties in België en Nederland. Daarnaast was hij een tijd cafébaas, is hij acteur, werkt hij momenteel als ombudsman in een algemeen ziekenhuis en ondersteunt hij de sociaal-artistieke theatergroep Tutti Fratelli als zorgcoördinator.

Coaches

Monique Pauwels, Recht-op

Marleen Obijn

Marleen Obijn, Recht-Op

Anja Cox

Anja Cox, Heers

Melina Lathouwers

Melina Lathouwers, Recht-Op

Roald D’Haemers, Oostende

Marcel Peutevinck, Oostende

André Dierickx, ATD, Willebroek

Greet Baart

Greet Baart, Recht-Op

Paul Rosiers

Paul Rosiers, Recht-Op

Walter Canipel

Walter Canipel, Recht-Op

Bart Kaers

Bart Kaers

Fauve Heremans, Antwerpen

Véronique Kabonga

Véronique Kabonga, Samik, Antwerpen

Mieke Digeon, ATD, Brussel

Gonny Sprangers, Turnhout

Pascal Maes

Pascal Maes, Oostende, ATD

Onderzoekers

Kristel Driessens

Kristel Driessens 

 • doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen
 • hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van Karel de Grote Hogeschool
 • coördinator van Bind-Kracht
 • professor in de Master Sociaal Werk aan de Universiteit Antwerpen

Onderzoeksdomeinen: armoede en hulpverlening, sociaal werk onderzoek

Tine Van Regenmortel

 • doctor in de psychologische wetenschappen
 • onderzoeksleider aan het HIVA
 • professor in de Master Sociaal Werk aan de K.U.Leuven

Tine Van Regenmortel werkt mee aan de wetenschappelijke ondersteuning van Bind-Kracht.

Bea Van Robaeys

 • doctoranda in de Sociale Wetenschappen
 • lector Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool

onderzoeker met expertise in kwalitatief onderzoek naar 'armoede, culturele diversiteit en sociaal werk'  en 'vrijwilligerswerk'   

Jan Depauw

 • maatschappelijk assistent en master Sociaal Werk
 • lector Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool 

onderzoeker met expertise in maatschappelijk werk in OCMW-context en empowerment-meting