Onderzoek en methodiekontwikkeling

Bind-Krachtprojecten

Lijst is binnenkort beschikbaar.

Je vindt een aantal onderzoeken alvast in de lijst met onderzoeksprojecten Sociaal-Agogisch Werk.

Als partner in projecten

Lijst is binnenkort beschikbaar.

Je vindt een aantal onderzoeken alvast in de lijst met onderzoeksprojecten Sociaal-Agogisch Werk.

Studiedagen

Duurzaam samenwerken loont - 22 januari 2016

Reeds 10 jaar lang gaan trainers en coaches (ervaringsdeskundigen in armoede) samen op stap in vormingen. Ook leggen organisaties al 10 jaar lang een weg af met Bind-Kracht. Wat doet dit engagement met mensen en met organisaties? Een studiedag over de meerwaarde, spanningsvelden, valkuilen en uitdagingen in de samenwerking met Bind-Kracht. Het cahier ‘Duurzaam samenwerken loont’ en de resultaten van het onderzoek naar empowerment van coaches werden voorgesteld.

Documenten en foto's

Verbinden in diversiteit - 6 juni 2014

Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een migratieachtergrond die in armoede leven. In de zoektocht naar kwalitatieve hulpverlening voor deze cliënten hebben sociaal werkers heel wat vragen. Bind-Kracht ontwikkelde samen met de praktijk een krachtgericht en divers-sensitief handelingskader 'Verbinden vanuit diversiteit'.

Documenten en foto's

Bind-Kracht in OCMW's - 21 februari 2014

Bind-Kracht stelde - op basis van onderzoek in 4 OCMW's -  een reflectie-instrument en analysekader voor om de empowerende werking van de sociale dienst te verbeteren. In werkwinkels gingen deelnemers verder in op praktijkvoorbeelden uit OCMW’s.

Documenten en foto's

Bind-Kracht in de basisopleiding - 8 november 2012

Op vraag van docenten ontwikkelde Bind-Kracht lesmateriaal om met studenten in de basisopleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie te werken. In werkwinkels maakten de deelnemers kennis met didactische oefeningen en filmmateriaal van eigen makelij.

Voor docenten van hogescholen stellen we gratis lesmateriaal  ter beschikking om met de inhoud van de DVD-box of de Bind-Krachtboeken aan de slag te gaan in hun lessen. Neem contact op via bindkracht@kdg.be of 03 613 18 18.  

Documenten en foto's

Gekleurde armoede en hulpverlening - 25 mei 2011

Onderzoekers van Bind-Kracht presenteerden het boek Gekleurde armoede en hulpverlening. Dit boek belicht hoe sociaal werkers en hun arme cliënten van een andere herkomst naar elkaar kijken en samenwerken. De onderzoekers pleiten voor sociaal werk dat culturele sensitiviteit combineert met een empowerende aanpak.

Documenten en foto's

Werk en welzijn verankerd - 17 mei 2011

De VDAB en CAW Metropool gingen de uitdaging aan om werkzoekenden in armoede op een integrale en krachtgerichte manier te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Bind-Kracht werkte via de begeleiding van intervisie-bijeenkomsten mee aan de methodiekontwikkeling. De bevindingen van dit project werden gebundeld in een handboek en een onderzoeksrapport.

Basisschakelmethodiek - 26 januari 2010

Eind jaren negentig kwam - in een zoektocht om de kloof tussen mensen in (kans)armoede en de talrijke diensten te overbruggen - de basisschakelmethodiek tot stand. Deze methodiek raakte in verschillende soorten organisaties ingebed: buurtwerkingen, OCMW’s, CAW’s, verenigingen waar armen het woord nemen, wijkgezondheidscentra, inloophuizen, … Het boek ‘Bind-Kracht door de basisschakelmethodiek’ brengt basisideeën, praktijkvoorbeelden, dilemma’s en nuttige inzichten samen. Het is het resultaat van twintig jaar ervaring van organisaties die gebruik maken van de basisschakelmethodiek en recent onderzoek, in samenwerking met deze organisaties.

Documenten en foto's

Baert, H., & Droogmans, A. (2010). Bind-Kracht door basisschakelmethodiek. Een opstap in armoedebestrijding, Tielt: LannooCampus, 182 p.

Van Robaeys, B. en Driessens, K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Sociaal werkers en cliënten aan het woord, Leuven: LannooCampus, 144 p.

Depauw J. en Driessens K., m.m.v. De Clerck W. (2014), Bind-Kracht in OCMW's. Een kader voor organisatorisch empowerment, 176 p.