Onderzoek en methodiekontwikkeling

Bind-Krachtprojecten

Lijst is binnenkort beschikbaar.

Je vindt een aantal onderzoeken alvast in de lijst met onderzoeksprojecten Sociaal-Agogisch Werk.

Als partner in projecten

Lijst is binnenkort beschikbaar.

Je vindt een aantal onderzoeken alvast in de lijst met onderzoeksprojecten Sociaal-Agogisch Werk.

Studiedagen

Lijst is binnenkort beschikbaar

Historiek:

Baert, H., & Droogmans, A. (2010). Bind-Kracht door basisschakelmethodiek. Een opstap in armoedebestrijding, Tielt: LannooCampus, 182 p.

Van Robaeys, B. en Driessens, K. (2011), Gekleurde armoede en hulpverlening. Sociaal werkers en cliënten aan het woord, Leuven: LannooCampus, 144 p.

Depauw J. en Driessens K., m.m.v. De Clerck W. (2014), Bind-Kracht in OCMW's. Een kader voor organisatorisch empowerment, 176 p.

Materiaal bestellen? Contacteer bindkracht@kdg.be