Over Bind-Kracht

Missie en visie

Onze missie

Bind-Kracht ondersteunt en versterkt hulpverleners en begeleiders in het krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog.

Onze wortels

In 2011 zetten onderzoekers, trainers en coaches (mensen met armoede-ervaring) op papier wat voor hen specifiek voor Bind-Kracht is. Uit deze wortels groeit Bind-Kracht als een stevige boom met vele takken.

 1. Onmacht, pijn en verontwaardiging over het bestaan en de gevolgen van armoede zijn het vertrekpunt van Bind-Kracht. 
 2. Krachtgericht kijken is ons handelsmerk: we vertrekken van hoopvolle praktijken die we willen versterken.
 3. We verbinden onderzoek, methodiekontwikkeling en vorming.
 4. Vanuit die verschillen werken we samen in dialoog: onderzoekers, trainers, coaches en cursisten.
 5. We ondernemen actie, gedreven en gebeten.
 6. We blijven kritisch voor onszelf.

Meer lezen: visietekst Bind-Kracht

Krachtlijnen

Tien krachtlijnen op een rij:

 1. Empowerment staat centraal in de armoedebestrijding
 2. Empowerment = werken aan autonomie in verbondenheid
 3. Hulpvrager en hulpverlener zijn relationeel gelijkwaardigheid
 4. Je verbinden met de leefwereld van mensen in armoede
 5. Oog hebben voor psychologische processen
 6. Zoeken naar een gepaste rolcombinatie tussen hulpvrager en hulpverlener
 7. Uitgaan van de kracht van dialoog en participatie
 8. Spanningen in de hulpverleningsrelatie bespreekbaar maken met de hulpvrager
 9. Nood aan competente organisaties
 10. Nood aan overlegnetwerken en een krachtgericht beleid

Meer lezen: Tien uitgewerkte krachtlijnen

Historiek

Duurzame samenwerking loont. 10 jaar Bind-Kracht in armoede

Samen op weg

 • Bind-Kracht start als project op de Karel de Grote Hogeschool in september 2004 vanuit een basisfinanciering van Cera
 • Samenwerkingsverband tussen academici, praktijklectoren en mensen in armoede
 • Doelstelling: de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen in armoede verbeteren  

Vuurmomenten van pioniers

Vuurmomenten van pioniers

Naar een visie en theoretische kader: een uitdagende integratie-oefening

 • Sociologe Kristel Driessens en psychologe Tine Van Regenmortel vertalen de theoretische kaders uit hun doctoraten naar de praktijk van de hulpverlening
 • Mensen in armoede, hulpverleners, vrijwilligers en andere onderzoekers geven feedback bij deze hertaling en vullen aan vanuit hun praktijkkennis en ervaring.
 • Resultaat: een integratie van wetenschappelijke inzichten en kennis/ ervaringen van hulpverleners, vrijwilligers  en cliënten in armoede
 • Voorstelling van het boek ‘Bind-Kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening’ in oktober 2006

Boek ‘Bind-Kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening’

Naar de praktijk: de ontwikkeling van trainingsprogramma’s en reflectie-instrumenten

 • Uitwerken en uittesten van vormings- en trainingsprogramma’s in samenspraak met hulpverleners, vrijwilligers en mensen in armoede
 • Ontwikkeling van een eigen model van samenwerking tussen trainers en coaches (mensen in armoede): de kracht van samen vorming geven
 • Evaluatie en herwerking van vormingsprogramma’s
 • Ontwikkelen van nieuwe werkinstrumenten voor de hulpverleningspraktijk en voorbereiding van een tweede boek
 • Voorstelling van boek ‘Bind-Kracht in armoede. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog’ en lancering van de vormingsprogramma’s in januari 2008
 • Basisvormingen worden sindsdien gegeven op KdG, KHK (nu Thomas More), Balans, VVSG en op vraag voor heel wat teams van OCMW’s, CAW’s, CLB, Kind en Gezin, arbeidstrajectbegeleiders, Welzijnsschakels ….

De kracht van samen vorming geven

De kracht van samen vorming geven

De kracht van samen vorming geven

Boek ‘Bind-Kracht in armoede. Krachtgerichte hulpverlening in dialoog’

Naar een specifieke vorm van actie-onderzoek

 • Zoektocht naar organisatorische voorwaarden om Bind-Kracht te implementeren (2006-2008)
 • Uittesten van werken in onderzoeksteams van onderzoekers, trainers en mensen in armoede ondersteund door een groepswerker van Recht-Op

Naar een Ankerpunt voor Bind-Kracht op KdG

Bind-Kracht ontwikkelt een structuur die kwaliteitszorg moet mogelijk maken

 • Coördinatie en secretariaatsondersteuning
 • Inhoudelijke bijeenkomsten (vorming/supervisie/dialoog) met coaches en trainers. 
 • Groei van de ploeg van trainers en coaches
 • Mogelijk gemaakt door de financiering van de Vlaamse Gemeenschap

Over het belang van samenkomen

Over het belang van samenkomen

Naar gespecialiseerde vormingsmodules ontwikkeld in partnerschappen

 • De basisschakelmethodiek (Sociale Agogiek van KULeuven)
 • Gehechtheid in gezinnen in armoede (Psychologie van KULeuven)
 • Krachten en kwetsuren / samenwerking tussen welzijn en geestelijke gezondheidszorg (Logo Antwerpen en provincie Antwerpen)
 • Een krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding (ESF-project met VDAB en HIVA)
 • Bind-Kracht voor leidinggevenden op de werkvloer (met projectontwikkelaars van Vlaamse overheid)
 • Krachtgerichte begeleiding bij opvoeding (vorming voor begeleiders van bijzondere jeugdbijstand met Cera)
 • Didactisch materiaal voor docenten van opleidingen sociaal werk en orthopedagogie
 • Bind-Kracht in de thuiszorg (met de Thuiscompagnie)
 • Armoede en culturele diversiteit (Provincie Antwerpen)

Eigen expertise, eigen plek

Eigen expertise, eigen plek

Nieuwe ontwikkelingen

 • Bind-Kracht interculturaliseert 
 • Ervaringsdeskundigheid in de basisopleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie op de Karel de Grote Hogeschool 
 • Bind-Kracht over de grenzen heen (ook vormingen in Frankrijk en Nederland) 

Bind-Kracht interculturaliseert

Bind-Kracht interculturaliseert

Ervaringsdeskundigheid in de basisopleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie

Ervaringsdeskundigheid in de basisopleiding Sociaal Werk en Orthopedagogie

Bind-Kracht over de grenzen heen

Uitdagingen voor de toekomst

 • blijven in zetten op interculturaliseren (inhoud, methoden, medewerkers)
 • de inzet van ervaringsdeskundigheid in de basisopleiding verankeren, ook in andere hogescholen: leren mét mensen in armoede, niet alleen over mensen in armoede
 • vrijwilligers in de armoedebestrijding ondersteunen
 • kennis verdiepen in samenwerking met andere organisaties en sectoren
 • vormingen blijven afstemmen op maatschappelijke uitdagingen
 • Samenwerking met Buddies aan de wieg

Samenwerking met Buddies aan de wieg