Buddy bij de Wieg

  • Ondersteuning van kwetsbare gezinnen voor en na de geboorte van een kind
  • Een samenwerking tussen de opleidingen Vroedkunde, Verpleegkunde en Orthopedagogie

Studenten Vroedkunde en Orthopedagogie kunnen de rol opnemen van buddy voor kansarme zwangeren tijdens de zwangerschap en in de periode na de bevalling. Dit in een één op één relatie, dat wil zeggen er is een vaste student voor een zwangere.  De student legt om de twee weken een huisbezoek af en neemt de andere week telefonisch contact op.

Ze zijn een luisterend oor en een steun voor deze zwangeren. Ze bieden onder meer emotionele steun, informatie en hulp bij organisatorische kwesties. Zo verhogen ze de zelfredzaamheid van de zwangere en haar gezin en maken ze hen wegwijs in het bestaande zorglandschap. 

De buddy’s kunnen steunen op de expertise van andere studenten en docenten uit de opleidingen Verpleegkunde en Orthopedagogie tijdens intervisie-momenten. Ze  werken dus samen in een multiprofessioneel team.

Ze werken hiervoor samen met verschillende partners, zoals de Huizen van het Kind Antwerpen, het expertisecentum kraamzorg de Kraamvogel en Kind en Gezin.  KdG werkt hierin ook samen met het PANZA netwerk: een Antwerps perinataal netwerk rond zwangeren in armoede.

Arteveldehogeschool tekende het concept ‘Buddy bij de wieg’ uit en toonde de waarde ervan aan in wetenschappelijk onderzoek.

Contactpersonen:

  • Christine Ceulemans, lector Verpleeg- en Vroedkunde
  • Kim Van Hoof, opleidingshoofd Vroedkunde

buddy.vroedkunde@kdg.be

Dit traject is mogelijk gemaakt dankzij het innovatiefonds van de Karel de Grote Hogeschool.