Buddy bij de Wieg

 

  • Ondersteuning van kwetsbare gezinnen voor en na de geboorte van een kind.
  • Samenwerkingsverband met partnerorganisaties zoals Huizen van het kind Antwerpen, Kind en Gezin, de Kraamvogel en het PANZA-netwerk.
  • Een initiatief van de opleiding Vroedkunde.

Meer weten over Buddy bij de wieg?

Contacteer Fien Jansen

Studenten Vroedkunde die een positieve impact willen maken, kunnen buddy worden voor kwetsbare zwangeren, zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling. De buddy is een constante steunpilaar, waardoor er een sterke vertrouwensband kan opgebouwd worden. Dit betekent tweewekelijkse huisbezoeken en wekelijks telefonisch contact om de zwangere en haar gezin bij te staan.

Ze zijn een luisterend oor en een steun voor deze zwangeren. Ze bieden onder meer emotionele steun, informatie en hulp bij organisatorische kwesties. Zo verhogen ze de zelfredzaamheid van de zwangere en haar gezin en maken ze hen wegwijs in het bestaande zorglandschap. 

De buddy’s staan er niet alleen voor. Ze kunnen rekenen op de expertise van medestudenten en docenten tijdens intervisie-momenten, wat zorgt voor een samenwerkingsdynamiek.

Ze werken hiervoor samen met verschillende organisaties, zoals de Huizen van het Kind Antwerpen, het expertisecentum kraamzorg de Kraamvogel en Kind en Gezin.  KdG werkt hierin ook samen met het PANZA netwerk: een Antwerps perinataal netwerk rond zwangeren in armoede.

Arteveldehogeschool tekende het concept ‘Buddy bij de wieg’ uit en toonde de waarde ervan aan in wetenschappelijk onderzoek.

Dit traject is mogelijk gemaakt dankzij het innovatiefonds van de Karel de Grote Hogeschool.

Contactpersonen: