Communi-Act

Download de tool (pdf)

Nederlands

Engels

Spaans

Arabisch

Onderzoek

In 2018 ging Communi-Act van start als een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de Karel de Grote Hogeschool. Vertrekkend van een actuele nood in het werkveld onderzochten we noden, drempels en succesfactoren in de communicatie tussen hulpverleners en divers-culturele ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS).  

We zijn in dit onderzoek gaan kijken hoe we professionelen kunnen ondersteunen om hun communicatieve competenties in het omgaan met diversiteit te versterken. Daarnaast onderzochten we hoe we ouders met een migratieachtergrond, die een kind hebben met een ASS, kunnen ondersteunen om een succesvol hulpverleningscontact aan te gaan met professionals. 

Rapport

Het onderzoeksrapport: Communi-act: praten over ASS in een superdiverse hulpverleningscontext, beschrijft zowel vanuit het perspectief van ouders met een migratieachtergrond – die een kind hebben met een ASS- als vanuit het perspectief van professionele hulpverleners de ervaren drempels en succesfactoren bij hulpverlenerscontacten in een superdiverse context. Op basis van deze noden en succesfactoren bundelt het rapport ook een aantal inzichten over achterliggende verklaringsmechanismen en aanbevelingen voor een succesvol divers-sensitief hulpverleningscontact.  We hopen dat dit rapport kan inspireren om de samenwerking tussen ouders en hulpverleners te versterken. Dat is cruciaal voor een kwalitatieve ondersteuning van kinderen met een ASS. 

Ondersteuningstool

Vanuit de onderzoeksresultaten hebben we in samenspraak met divers-culturele ouders van kinderen met een ASS en hulpverleners ook een ondersteuningstool voor ouders ontwikkeld. Deze brochure, Heeft mijn kind ASS? Wat nu?!, kan door professionals ingezet worden om ouders die bij hun kind een ASS vermoeden, of ouders die een diagnose ASS hebben ontvangen voor hun kind, een eerste hulpmiddel aan te reiken.  

Download het rapport (pdf)

Contact

saloua.berdai@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2018 - december 2020

  • KdG-medewerkers: Karima Boujaddayni, Saloua Berdai, Véronique Hendrickx, Kathleen Van Loon

Remote video URL

Bekijk de webinar van de onderzoeksresultaten.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend