Economische opleidingen aan KdG stijgen het sterkst

“Aan onze hogeschool stijgen de nieuwe inschrijvingen voor de economische opleidingen het sterkst”, zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van de Karel de Grote-Hogeschool (KdG). “We zien nu al een recordaantal inschrijvingen voor Bedrijfsmanagement en Office Management.”

Uitschieters binnen deze opleidingen zijn de afstudeerrichtingen Logistiek Management en Marketing. “Marketing ontvangt meer dan 30% extra nieuwe studenten en het aantal inschrijvingen voor Logistiek Management neemt toe met bijna 40%. Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest”, stelt de algemeen directeur. Binnen de technologische opleidingen zijn de uitschieters Multimedia Technology (+15%) en Fotografie (+7%).

Na meer dan 10 jaar stijgende inschrijvingscijfers ziet KdG bij de generatiestudenten (studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs) een lichte terugval (nu -12%). De neerwaartse trend in andere hogescholen voor de lerarenopleidingen lager onderwijs en secundair onderwijs , doet zich ook bij KdG voor. De inschrijvingscijfers van KdG dalen voor deze opleidingen met respectievelijk 31% en 20%.

KdG profileert zich al jaren als een sterk merk. “We plukken de vruchten van een jarenlange stijging van het aantal nieuwe inschrijvingen. Daardoor zullen we ons totaal aantal studenten (meer dan 12.000 studenten) ongeveer consolideren. We zijn ervan overtuigd dat het inschrijvingscijfer nog positief zal evolueren. We zien immers de laatste jaren dat veel nieuwe studenten zich pas later in september inschrijven”, legt Hendrickx uit. “Bijvoorbeeld nadat ze een tegenvallend resultaat behaalden voor de septemberzittijd aan de universiteit.”

“Volgend jaar maken we opnieuw ruimte voor een substantiële stijging wanneer we met de ruim 5.000 studenten en 500 medewerkers van de opleidingen welzijn, gezondheid en onderwijs, intrekken in onze gloednieuwe campus Zuid”, duidt de algemeen directeur. “Daaraan leggen we dit academiejaar de laatste hand. Ook campus Markgrave bereiden we volop voor als kunstcampus voor de studenten Sint Lucas Antwerpen.”

“Een diploma van KdG staat garant voor kwaliteit. Bedrijven en organisaties ontvangen onze studenten met open armen omdat ze sterk zijn afgestemd op wat de arbeidsmarkt nodig heeft, vooral doordat ze met veel praktijkervaring afstuderen. Daarnaast geven eerstejaarsstudenten aan dat ze voor KdG kiezen omwille van de snelle feedback en de warme en dynamische omgeving. Door de snelle feedback weten studenten tijdig of ze hun studiegedrag moeten bijsturen. En dat werkt”, aldus Veerle Hendrickx.