Eerste hulp bij oriëntering in het hoger onderwijs

PERSBERICHT

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) start een innovatief pilootproject om jongeren een betere keuze te laten maken over hun eigen toekomst. SD-Worx en BASF ondersteunen ‘Eerste Hulp Bij Oriëntering’ om zo samen met secundaire scholen de Antwerpse laatstejaars te helpen bij hun oriëntering. Op 10 februari krijgen leerkrachten en scholieren van Sint-Norbertus de primeur voor dit traject.

Met deze serie van workshops rond talentontwikkeling helpt KdG de jongeren om door te dringen tot de essentie van het keuzeverhaal: Wat doe je graag? Waar krijg je energie van? En wat vertelt dit over jezelf? Pas later krijgen ze informatie over het hoger onderwijslandschap en specifieke opleidingen. Door ruimte te maken voor een stevige scheut zelfkennis geeft KdG de scholieren dus een belangrijk opstapje mee en verkleinen deelnemers in dit traject de drempel tot het hoger onderwijs. Zeker voor pioniersstudenten (scholieren waarvan de ouders niet hebben verder kunnen studeren) is het hoger onderwijs nog vaak onbekend en daardoor onbemind.

Veel scholen zetten in op ondersteuning van oriëntering van hun laatstejaars, maar ze hebben niet steeds de kans om de nodige tijd te investeren in de fase van zelfontdekking. Uit gesprekken met studenten die niet tevreden zijn over hun eerste studiekeuze en daarom voor een andere richting kiezen, merkt de hogeschool nochtans dat goesting en kunnen werken vanuit je talent er wel degelijk toe doen. Het vooruitzicht op een goedbetaalde job volstaat niet. Als je tegen je zin minimum 3 jaar moet studeren, dan haak je vroeg of laat af. Motivatie en zelfmanagement  blijken sterk bepalend te zijn voor een succesvolle loopbaan in en na het hoger onderwijs.

In dit piloot-traject werken Antwerpse jongeren samen met KdG-studenten aan hun oriënteringstraject. Via workshops ontdekken ze onder meer het effect van de Growth Mindset (intelligentie is een spier die je kan trainen). Zo maken scholieren, studenten, studiekeuzebegeleiders en KdG samen een betere oriëntering mogelijk. Resultaten van dit traject presenteren we voor alle studiekeuzebegeleiders van Antwerpen op de Inspiratiedag van 11 mei.

Persuitnodiging

Op 10 februari om 11.45 bent u welkom voor interviews met Gunilla de Graef (mede-coördinator) of huidige studenten met een mooi verhaal en hoort u live de eerstehands ervaringen van scholieren die meedoen aan het traject.
Aansluitend kan u mee lunchen en inspireert ervaringsdeskundige Seckou met zijn verhaal en zijn poetry slam.

Voor meer informatie contacteer ons op 0474 86 28 06 (ook buiten de kantooruren).