Finalisten Startup@campus 2015-2016 gaan op ondernemersbootcamp @abbey

Op 12 april vond de spannende finale plaats van de lichting startup@campus 2015-2016. Minister Muyters kwam de 7 finalisten een hart onder de riem steken tijdens de ‘most awesome presentation’ en dit samen met een 150-tal sympathisanten. De gemengde jury van ondernemers en docenten selecteerde uiteindelijk drie eindfinalisten:

  • Rutger Merckx, Arnaud Stockmans en Gregg Moons met Estate Eleven (KMO-management en rechten Universiteit Antwerpen)
  • Denis Diercxsens met online platform voor rolstoelgebruikers (KMO-management)
  • Yahya Doudouh met Urban sports factory (Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie)

Het weekend van 23 en 24 april trokken docent Stuyts en docent-ondernemer Sprangers naar de abdij van Tongerlo om daar intensief aan de slag te gaan met bovenstaande student-ondernemers. Doorheen een rollercoaster aan methodieken werd het businessmodel scherp gesteld maar werden ook heel wat ondernemersissues besproken.

Rode draad doorheen het unieke abdijweekend was de figuur van Leonardo Da Vinci. De studenten ontdekten meerdere verborgen parels in de abdij. De gastenpaters informeerden geïnteresseerd naar het ontluikende ondernemerschap en getuigden ook van specifieke vormen van waarden gedreven ondernemerschap zoals de ‘economy of communion’.

De deelnemende student-ondernemers getuigen als volgt :

Met een auto gevuld vol met mappen, vragen en ideeën over onze Start-up Estate Eleven trokken mijn partner Rutger Merckx en ikzelf, Arnaud Stockmans naar de abdij van Tongerlo. Daar onthaalden Pieter Sprangers en Christophe Stuyts de drie Start-ups die Start Up at Campus wonnen.  Met het ondernemersverhaal van Da Vinci als intro van de bootcamp, gingen we van start. Later bleek Da Vinci als kunstenaar en rasechte ondernemer de rode draad en inspirator te zijn van dit weekend.

Ijverig werkten we samen met de coaches aan technieken en structuren om het beoogde platform van Estate Eleven scherp te stellen. Een Costumer Journey bracht inzicht in de weg die toekomstige klanten zullen afleggen. Verder hebben we extra inzichten verworven door samen te brainstormen en externe visies te raadplegen.

Tenslotte bedanken wij graag de coaches en de paters voor het organiseren van deze bootcamp alsook voor hun inzet voor onze Start-up. Uw tijd en inzet was zeer waardevol voor onze start-up.

Rutger Merckx en Arnaud Stockmans

Wat hield de bootcamp voor mij in?  Als ik in drie sleutelelementen het weekend moet samenvatten zijn deze: creativiteit, kritisch denken en slaaptekort. We hadden het geluk om in de abdij in groep de ideeën die we hadden scherp te stellen. We stelden deze ideeën scherp onder begeleiding van Pieter Sprangers en Christophe stuyts door ondermeer een BMC verder uit te breiden en de missie en visie te bepalen.

Ik werd persoonlijk geconfronteerd met nieuwe inzichten waardoor ik mijn idee moest re-framen. Op basis van creatieve inzichten en door gebruik te maken van de cross-industry methode ben ik op de goede weg gezet.  De praktische hulp zal me zeker helpen bij het oprichten van mijn bvba.

Denis Diercxsens

Als 3 overgebleven finalisten kregen we de opportuniteit om allen samen naar de abdij in Tongerlo te trekken. Volledig afgezonderd van alle modernisering ‘down-to-earth’ nadenken over ons bedrijf in wording. Zonder enige verwachting heb ik al mijn werk rond mijn project bijeen genomen en vertrokken. Meteen bij aankomst beleefde ik de unieke ervaring van de historische gebouwen die je anders doen kijken op je eigen project. Kort nadien zijn we volledig kopje onder gegaan in het schetsen, uittekenen en experimenteren.

Voor mij persoonlijk heb ik een grote stap in de goede richting kunnen zetten. Ik werd door onze 2 mentoren constant bijgestuurd met vele gelijkenissen uit hun persoonlijke ervaring. Ook werd ik gestuurd in het blijven uitdagen en pivoteren van mijn toekomstig sportcomplex. Verscherpen was zeker mijn grootste steunpilaar. Ik heb geleerd duidelijke vooruitgang te boeken om binnenkort effectief als ondernemer te werk kunnen gaan.

Dit was zeker een ervaring om te herinneren. De paters waren zeer gastvrij en warmhartig. Ze hielden met alles rekening wat altijd zeer prettig is om mee te maken. Ons verblijf was gewoon ronduit geweldig. Vele positieve vibes zijn vooruitgekomen in mijn project. Nog meer gedrevenheid werd aan het recept toegevoegd om nu met behulp van de coaching het hele project op te starten.

Yahya Doudouh

Verslag door Pieter Sprangers

www.kdg.be/startup-at-campus