Frans leren is net als 'Start to Run'!

Meer dan 2000 studenten in de opleidingen Office Management, Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica leren Franse grammatica op het online leerplatform Sofia, aangeboden door Acco.

“‘Grammaire InnovaCtive’ is een nieuwe cursus om Frans op een ludieke en alternatieve manier op te frissen kent veel succes bij onze studenten. Het geeft hen een boost. Ze zijn heel gemotiveerd en werken nu graag aan hun Frans”, vertelt Isabelle Werbrouck, docente Franse bedrijfscommunicatie.

Isabelle en haar collega-docente Annick Mannekens vatten hun vak op als een digitaal leerparcours, een soort Start to Run. “We bouwen als het ware loopschema’s in, met de nodige stretching en voeren ook een gaming-element in.”

En Start to Run doe je ook best niet alleen. "We kozen heel bewust voor activerend, samen, online leren. We hebben zelfs de ontwerpers van het leerplatform aan het werk gezet om op maat de technologie verder te ontwikkelen: zodat ze aan onze visie tegemoet komt. We zetten ICT in als leerversterker. Het platform is niet gewoon een plaats waar we enkel inhoud opladen, we sturen het leerproces van de studenten zelf aan.”