Instaptoets lerarenopleidingen

Wil je in Vlaanderen starten aan een educatieve bachelor, dan moet je eerst een instaptoets afleggen. 

Deze test is:

 • Verplicht af te leggen voor al wie wil starten in een educatieve bachelor. Bij je inschrijving leg je een bewijs van deelname voor. Voor het educatief graduaat is er geen instaptoets, maar dien je werkervaring aan te tonen. 
 • Géén toelatingsproef. Ook als je resultaat niet goed is, mag je toch starten in je opleiding.
 • Een goede manier om je niveau aan de start van je opleiding in te schatten.

Welke toetsen?

Leraar Secundair Onderwijs & Leraar Kleuteronderwijs

 • Studievaardigheden- en motivatie (deze test je leervaardigheden en motivatie die belangrijk zijn om goede studieresultaten te behalen)

 • Taalscreening Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen, tekststructuren en correct taalgebruik)

Leraar Lager Onderwijs

 • Studievaardigheden- en motivatie (deze test je leervaardigheden en motivatie die belangrijk zijn om goede studieresultaten te behalen)
 • Taalscreening Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen, tekststructuren en correct taalgebruik)
 • Wiskunde
 • Frans

Praktisch

 • Alle instaptoetsen leg je online af. Dat kan dus gewoon thuis.
 • Na je test kan je een bewijs van deelname downloaden. Dat bewijs vragen we op bij je inschrijving.
 • Liever eerst inschrijven en daarna, op je eigen tempo, de test afleggen? Kan! Je mag je bewijs van deelname nog tot 2 weken na je inschrijving binnenbrengen.

Test afgelegd, en nu?

De resultaten die je behaalt op de verschillende testen tellen niet mee als evaluatie, ook kan je inschrijving nooit geweigerd worden op basis van je resultaten op de instapproef. Je hoeft tijdens je inschrijving je resultaten niet eens te tonen.

Je score op de instapproef is dus vooral belangrijk voor jezelf, want ze toont met welke voorkennis je aan de opleiding start. Scoor je niet goed op één of meerdere testen, dan is het een goed idee om hier vanaf het begin van je opleiding extra aandacht aan te besteden.

Scoorde je niet goed op Nederlands, Frans of wiskunde?

KdG biedt doorheen het academiejaar verschillende mogelijkheden om je niveau bij te spijkeren.

 • Behaalde je voor Nederlands een C of D (als totaalscore)?
  • Je volgt verplicht lessen taalremediëring. Dit traject bestaat uit 8 sessies van 2 contacturen.
  • Om je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid bij te schaven kun je o.a. een logopedische screening laten doen en zijn er extra lessen mogelijk rond mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
 • Voor wiskunde en Frans:
  • Volg je in het 2de semester extra lessen wiskunde en Frans.
  • Ga je zelf aan de slag met extra studiemateriaal.
  • Op het einde van het eerste jaar doe je examen in basiskennis wiskunde en basiskennis Frans.
 • Voor de opleiding Lager Onderwijs Flex:
  • Voor Nederlands, Wiskunde en Frans worden er in het begin van het jaar extra lessen voorzien.
  • Ga je zelf aan de slag met extra studiemateriaal.
 • Scoorde je niet goed op je studievaardigheden- en motivatietest? Dan kan je je op verschillende momenten inschrijven voor sessies studeer-en planvaardigheden, waarin je tips krijgt om beter te plannen, cursussen te verwerken en examens af te leggen.

Twijfel je na het afleggen van de test over je studiekeuze? Weet je niet hoe je je resultaten op de toets moet interpreteren?