Jongeren uit integrale jeugdzorg mee voor de klas bij studenten Orthopedagogie

Binnen onze opleiding Orthopedagogie treden de toekomstige cliënten van de studenten op als lesgevers. “We leren de studenten niet alleen over de doelgroepen met wie ze later aan de slag gaan”, vertelt Katrien Verlinden, opleidingshoofd Orthopedagogie. “We laten hen – ook buiten hun stages – van en met de cliënten leren.”

“Zo werken we met jongeren uit de Integrale Jeugdzorg in de klas”, zegt het opleidingshoofd. “Zij getuigen over hun beleving van de plaatsing en hun verwachtingen naar een goede opvoeder-begeleider toe.” De jongeren organiseerden zichzelf binnen vzw Cachet, een netwerk van mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad.

Daarnaast geven ouders van geplaatste kinderen in duo met docenten les over basisvoorwaarden tot gezinsgericht werken. “Door hen in de klas te zetten, oefenen de studenten cliëntgericht werken en krijgen ze rechtstreeks feedback over de effecten die zij hebben op de cliënten”, stelt Katrien Verlinden. “Deze ervaringsdeskundigen zijn enerzijds opgeleid om hierover in gesprek te gaan, anderzijds zijn zij nog steeds ouders in armoede die ervaring hebben met de hulpverlening.”

Tijdens de startdagen voor de nieuwe studenten geven personen met een beperking de rondleiding op de nieuwe campus. “Zo leren ze van dag één dat deze mensen eigenwaarde hebben, in een inclusieve samenleving een bijdrage kunnen leveren en als gelijkwaardige partners in onze opleiding worden ingezet”, aldus het opleidingshoofd.

Als kers op de taart gaan de studenten op staptocht in Spanje. Katrien Verlinden: “Ze lopen mee met geplaatste jongeren, hun begeleiders en docenten. Deze alternatieve begeleidingsmethodieken worden heel realistisch en confronterend, maar tegelijk blijven de studenten in een veilige context door de coaching van de docenten. Dat garandeert een diepgaande leerervaring.”