Karel de Grote Hogeschool maakt mee werk van nieuwe eindtermen

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) gaat meteen aan de slag met het initiatief van de Vlaamse overheid rond de vernieuwde eindtermen. Het departement Onderwijs geeft mensen en organisaties de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen (www.onsonderwijs.be). Iedereen beslist mee: waar moet ons onderwijs op inzetten?
 
Het maatschappelijk debat strekt zich uit over 5 maanden en omvat in februari en maart 50 dagen van het onderwijs, 5 nachten van het onderwijs in april (in VAC’s en in Antwerpen de Karel de Grote Hogeschool), een Onderwijsfestival 13 mei, 3 workshops in het Vlaams Parlement in juni en een traject van de Vlaamse Scholierenkoepel. 
 
KdG plant binnen haar lerarenopleidingen de komende maanden al 10 debatmomenten. De hogeschool laat docenten, studenten en werkveld in debat gaan over de eindtermen.
 
Tijdens de Nachten van het onderwijs worden de ideeën uit die 50 dagen samengebracht. In verschillende gesprekshoeken verdiepen en verfijnen de deelnemers de resultaten. De leden van het Vlaams Parlement zijn uitgenodigd om bij deze gesprekken aanwezig te zijn en te luisteren naar de verschillende stemmen en ideeën.
 
“We willen met deze debatten onze leraren-in-spe, onze stagescholen en onze docenten de kans geven om hun inzichten in onderwijs mee te geven in de debatten”, aldus Sandra Janssens, opleidingshoofd lager onderwijs aan KdG.
 
Het eerste gespreksmoment staat ook online: http://www.onsonderwijs.be/news/30