Karel de Grote Hogeschool stelt ontwerp voor van nieuwe kunstencampus

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) stelde het ontwerp van haar nieuwe kunstencampus voor aan het grote publiek. De hogeschool koos voor het ontwerp van architectenbureau Atelier Kempe Thill uit Rotterdam.

Op de nieuwe kunstencampus, de voormalige campus Markgrave van KdG (Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen), brengt de hogeschool zowel haar kunstendepartement Sint Lucas Antwerpen, als de opleiding fotografie onder vanaf september 2018. De opleidingen verpleeg- en vroedkunde, nu gehuisvest in campus Markgrave, verhuizen in september 2016 naar de nieuwe campus Zuid van de hogeschool (Brusselstraat 45, Antwerpen).

Studenten van Sint Lucas Antwerpen krijgen nu les op campus Sint Lucas (Sint-Jozefstraat) en campus Congres (Kerkstraat), de fotografiestudenten op campus Linkeroever (Louis Frarynlaan 30, Antwerpen). De drie academische masteropleidingen beeldende kunsten (met afstudeerrichtingen in grafisch ontwerp, juweelontwerp|edelsmeedkunst en vrije kunsten) en de professionele bacheloropleiding fotografie huizen vanaf september 2018 samen in de nieuwe campus.

“Een samengaan dat voor elk van de opleidingen een meerwaarde zal bieden,” stelt Ad van Rosmalen, hoofd Sint Lucas Antwerpen. “We hebben altijd een geïntegreerde artistieke leeromgeving nagestreefd en met deze nieuwe campus kunnen we dit beleid verder uitwerken.”

Campus Markgrave, die in een ver verleden dienst deed als internaat, wordt heringericht tot een inspirerende leeromgeving voor kunst- en fotografiestudenten. Voor de verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw koos de hogeschool het ontwerp van Atelier Kempe Thill. Het architectenteam gaat voor een compacte, aantrekkelijke en open kunstencampus.

“Sint Lucas Antwerpen is met ongeveer 400 stu­denten en 100 medewerkers relatief klein en compact, net als de opleiding fotografie met 150 studenten”, vertelt architect Oliver Thill. “Dat betekent: korte lijnen, een informele cultuur en veel interne transparantie. De nieuwe campus moet deze cultuur ondersteunen en liefst nog versterken door in te zetten op een eerder informele opzet. We opteren voor zo weinig mogelijk fysieke scheidingen en veel openheid, zodat er ruimte is voor expressie.”

In het bestaande pand van campus Congres speelt het hogeschoolleven zich af rond het centrale atrium. Een gegeven dat tot een groot samenhorig­heidsgevoel binnen de campus heeft geleid. De ontwerpers namen opnieuw een centraal atrium met een open dakvenster op in hun voorstel. De architect: “Daarnaast stellen we voor om alle niet-dragende muren te slopen, om zo veel mogelijk grote ruimtes te creëren.”

De nieuwe kunstencampus bestaat uit drie bouwdelen met ieder een duidelijk eigen karakter: ruimtes voor klassikaal onderwijs/kantoren, zones voor studie/recreatie/mediatheek en ateliers. De twee aanwezige auditoria worden gesloopt en vervangen door één efficiënte en flexibele nieuwbouw: een atelierhuis. De combinatie uit deze drie bouwdelen biedt volgens de ontwerpers een uitstekende basis voor het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs.

De nieuwe kunstencampus laat ook samenwerkingen toe met de stad, de buurt en het verenigingsleven. De campus wordt een cultureel platform voor de stad met lezingen, tentoonstellingen en publieke bijeenkomsten. “Door het gebouw toegankelijk, transparant en flexibel te maken, stimuleren de architecten ontmoeting en vormt de campus een inspirerende thuisbasis voor de studenten”, aldus Ad van Rosmalen.