KdG-docenten gaan zelf op stage

Al de docenten in onze lerarenopleiding gaan zelf op stage in de grootstad om hun studenten nog beter te kunnen begeleiden bij het lesgeven in een grootstedelijke context.

Zo loopt docente Leen Cockx stage aan het Pius X-instituut in Wilrijk om na te gaan of de voorleesdidactiek die ze aanleren nog even effectief is in een superdiverse context. En gaat docent Serge Coppens met 3 andere docenten een heel schooljaar aan de slag als tutor bij ‘El Moustaqbal’, een organisatie in Borgerhout die kinderen uit de buurt opvangt voor huiswerkbegeleiding.

“We begeleiden er kinderen van het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs tot en met de tweede graad secundair onderwijs”, vertelt de docent. “De focus ligt op het begeleiden van kinderen uit de eerste graad om hen te oriënteren in het verder studeren in het algemeen secundair onderwijs.

Ik merk dat hoe je naar leren en onderwijs kijkt, altijd gekleurd is door je eigen levensgeschiedenis, en niet in het minst de socio-economische klasse waarin je geboren bent. De interactie met leerlingen, ouders en leerkrachten helpt mij dingen in vraag te stellen en stimuleert mij om na te denken over onze manier van lesgeven. Het is fijn om eigen denkbeelden en didactiek te kunnen toetsen. En je ervaart veel dankbaarheid.”