KdG Studentenraad blijft zich inzetten voor Vlaamse Vereniging van Studenten

De studentenraden van KU Leuven en Universiteit Antwerpen verlieten de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Beide raden konden zich niet vinden in de hervormingen die VVS wil doorvoeren. De studentenraad van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) heeft nog steeds vertrouwen in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en haar toekomstplannen.

Onze studentenraad werkte samen met verschillende andere partijen hard mee aan deze hervormingsvoorstellen. Daarom betreuren de studenten van de raad het vertrek van de Studentenraad KU Leuven en Universiteit Antwerpen en roepen ze op tot dialoog.

Onze raad streeft naar een hernieuwde start met alle studentenraden, want het doel van VVS is en blijft alle Vlaamse studenten vertegenwoordigen. De kracht van VVS ligt volgens de KdG-raadsleden net in de samenwerking tussen al de raden. Daarom hoopt de studentenraad van KdG ondanks de huidige strubbelingen opnieuw samen met de anderen verder te kunnen gaan.