KdG wil meer studenten met migratie-achtergrond laten doorstromen

Provincie Antwerpen zet met 100 000 euro in op project voor diverse arbeidsmarkt

Vanuit de arbeidsmarkt ligt er een sterke vraag naar verhoogde uitstroom van professionele bachelors. De provincie Antwerpen geeft 100 000 euro steun aan de Karel de Grote Hogeschool om verschillende initiatieven te ontwikkelen om de doorstroom van studenten met een migratie-achtergrond te bevorderen. Gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé is bijzonder tevreden met het ingediende project: “Dit komt tegemoet aan de sterke vraag vanuit de arbeidsmarkt naar een verhoogde uitstroom van professionele bachelors.”

De arbeidsmarkt is aan een heropleving bezig. En ook al zijn er nog heel veel werkzoekenden, toch raken bepaalde vacatures moeilijk ingevuld. “De match is vaak onvoldoende aanwezig”, stelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé vast. “De bedrijven zijn sterk op zoek naar professionele bachelors.” Gegeven de diversiteit van voornamelijk jongeren in de grootstedelijke Antwerpse context betekent dit dat de hogescholen voor de uitdaging staan om meer studenten met een migratie-achtergrond te laten instromen en te laten slagen in het hoger onderwijs.

“Alhoewel de deelname aan het Vlaams hoger onderwijs door groepen uit lagere socio-economische klassen en etnische minderheidsgroepen in de voorbije decennia onmiskenbaar is gestegen, zijn hun kansen om het hoger onderwijs ook succesvol af te sluiten niet mee gestegen”, stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool, vast. Deze demografische ontwikkeling naar diversiteit in combinatie met de nood aan professionele bachelors bij bedrijven vormt de aanleiding tot het project ‘Bouwen aan een meer diverse arbeidsmarkt’.

Initiatieven op vijf actieterreinen

De Karel de Grote Hogeschool wil verschillende initiatieven ontwikkelen om de doorstroom van studenten met migratie-achtergrond te bevorderen. In de eerste plaats het ontwikkelen en implementeren van een performant meetinstrument. Vervolgens wordt actie ondernomen op vijf actieterreinen.

  1. Het uitwerken van een eigen coachingtraject voor de doelgroep via een team van diversiteitscoaches.
  2. Het verhogen van de ‘sense of belonging’ van deze studentengroep via de ‘A-studentenraad’, een studentenraad bestaande uit uitsluitend studenten met een migratie-achtergrond.
  3. Het versterken van de identiteit, verbondenheid en de eigen community, zowel intern als extern van KdG.
  4. Het promoten van succesvolle (peer) rolmodellen.
  5. Het interculturaliseren van de opleidingen en de campus.

Voor de realisatie van deze acties binnen het project ‘Bouwen aan een meer diverse arbeidsmarkt’ kent de provincie Antwerpen een subsidie van 100 000 euro toe aan vzw Karel de Grote Hogeschool.